5 actions you can take to make your property more LGBTQ+ friendly

5 saker du kan göra för att ditt boende ska bli mer hbtqi-vänligt

 | Spara
Få användbara råd om hur du kan göra ditt boende mer hbtqi-vänligt och läs mer om vårt kostnadsfria utbildningsprogram Travel Proud som leds av hbtqi-experterna på HospitableMe.

Att behandla alla lika är inte detsamma som att behandla alla jämlikt. Det här är en av de viktigaste lärdomarna från vårt Travel Proud-program. När det gäller att verkligen få hbtqi-resenärer att känna sig välkomna på ditt boende finns det olika åtgärder som du kan vidta för att visa att du förstår vilka utmaningar de står inför och att du kan tillgodose deras unika behov. 

1. Se över hela gästupplevelsen

Tänk på alla interaktioner som hbtqi-gäster kan ha – från det ögonblick de tittar på ditt boende online fram till när de lämnar det. Sätt dig in i deras situation och se över hela resan. Fundera på ditt marknadsföringsmaterial. Har du använt könsneutralt språk som "familjer", "föräldrar" och "barn" istället för "mammor", "pappor", "söner" och "döttrar"? Kommer par av samma kön att känna sig representerade i dina bilder? 

Gå även igenom incheckningsupplevelsen. Vet alla dina anställda om att det till exempel finns icke-binära id-handlingar? Förstår de vikten av att dela med sig av vilka pronomen man föredrar? Du bör ta hänsyn till alla beröringspunkter. Och för att vara riktigt grundlig – varför inte rådfråga några hbtqi-personer och be om feedback?

2. Fatta mer medvetna beslut under interaktionen med gästerna

För att motverka omedvetna fördomar som vi alla bär på kan du vara uppmärksam på vissa tankar som kan dyka upp – och helt enkelt vänta ett ögonblick. Fundera över dina tankar innan du agerar. Då blir det enklare att interagera med empati, nyfikenhet och förståelse. Glöm inte att vi är alla människor och vi gör misstag. Be om ursäkt för eventuella misstag och gå vidare. Visa att du är på deras sida så kommer dina hbtqi-gäster utan tvekan att hjälpa dig så att du inte begår samma misstag nästa gång. 

5 actions you can take to make your property more LGBTQ+ friendly

 

3. Tänk på detaljerna

Om du bjuder dina gäster på gratis champagne och lyxiga badrockar kan detta få dem att känna sig extra speciella. Om du däremot skriver välkomstmeddelanden till "Herr" och "Fru" eller tillhandahåller badrockar broderade med "Hans och hennes" kan det få motsatt effekt. Det är viktigt att du uppmärksammar detaljerna. Små och subtila tecken på solidaritet, som till exempel att lägga till önskade pronomen till personalens namnskyltar, göra dina offentliga toaletter könsneutrala och uppmärksamma evenemang för hbtqi-resenärer året runt – inte bara under Pride Month – kan betyda mycket. 

Dessutom gynnar dessa åtgärder även personer utanför hbtqi-communityt. På ett praktiskt plan gör könsneutrala toaletter livet lättare för fäder med döttrar, mödrar med söner och andra som vårdar personer som behöver extra stöd. Och på samhällelig nivå kommer detta att göra fler människor bekanta med dessa åtgärder, vilket kommer att föra oss ett steg närmare en mer accepterande, inkluderande värld. 

4. Bli en källa till kunskap om hbtqi-frågor

I åratal har besöksnäringen lagt mer vikt på heterosexuella cispersoners intressen. När det handlar om likabehandling för alla kan det hända att boendeleverantörerna måste gräva djupare för att ge sina hbtqi-gäster relevant information om närområdet. Vår undersökning visade att 37 % skulle vilja ha mer skräddarsydda rekommendationer för sina preferenser och intressen, medan 31 % skulle vilja ha ytterligare information om resmålets situation gällande hbtqi-personer, inklusive lokala lagar, religiösa uppfattningar, klädkoder och statistik över hatbrott.

Det finns många resurser som du kan använda dig av för att bli en expert på detta område. IGLTA tillhandahåller en mängd reseguider, och lokala hbtqi-personer kan föreslå många aktuella och intressanta platser. Enligt FN:s världsturismorganisation fortsätter resemarknaden för hbtqi-personer att växa och beräknas omfatta 180 miljoner resenärer 2030, så denna undersökning kommer säkert att bli användbar.

5. Utbilda din personal och lyft fram dina ansträngningar

Om du inte redan har en, rekommenderar vi att du skapar en policy för inkludering. Den bör ge en översikt över vad som förväntas av både personal och gäster, samt etablera en uppförandekod som de ska följa. Denna policy bör också göra konsekvenserna av diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet kristallklara. Sprid sedan denna policy och se till att alla är införstådda med den. 

Ett annat viktigt moment är att utbilda ditt team. Ge din personal de verktyg de behöver så att de kan känna sig säkra på hur man hanterar situationer där de blir vittne till diskriminerande beteende. Booking.coms kostnadsfria utbildning Proud Hospitality kan hjälpa både dig och din personal att bättre förstå och knyta an till hbtqi-resenärer.

Att öka medvetenheten om alla steg du tar för att göra alla välkomna och bekväma på ditt boende kommer inte bara att få hbtqi-gästerna att känna sig trygga. På så sätt kan du även föregå med ett gott exempel som andra kan följa. Med en gemensam förståelse för hur man kan vara mer inkluderande för hbtqi-resenärer kan vi tillsammans skapa en betydande positiv förändring.

 

Travel Proud 1280x900
Anmäl dig till vår kostnadsfria utbildning

Gå med i vårt Travel Proud-program, som leds av HospitableMe, och lär dig mer om hur du kan göra ditt boende mer välkomnande för hbtqi-resenärer. Bli Proud Certified med Booking.com.

Anmäl dig nu

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • För att kunna behandla hbtqi-gäster likvärdigt måste du lära dig mer om deras unika behov. Vår utbildning "Travel Proud" ger dig dessa viktiga kunskaper.
  • Om du ser över dina kunders resa från ankomst till avresa kommer du att hitta områden där du kan bli mer inkluderande.
  • När du väl har påbörjat din resa till inkluderande gästfrihet bör du se till att lyfta fram det. Låt hbtqi-resenärer veta att de kan känna sig trygga hos dig och bli Proud Certified.