AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

AirDNA:s chefsekonom avslöjar 2023 års trender för semesterboenden

 | Spara
Jamie Lane, chefsekonom på AirDNA, går igenom data om semesterboenden, undersöker olika möjligheter och förutspår vad framtiden har att erbjuda.

Hur ser marknaden ut för semesterboenden? Jamie Lane, chefsekonom på AirDNA, delade med sig av data baserad på en undersökning av intäkter på mer än 148 miljarder dollar för 12 miljoner semesterboenden under 2022.

Även om han mest talade om den amerikanska marknaden så berättade han även om insikter baserade på AirDNA:s data från hela världen. Här är några av de mest intressanta. 

1. Världens marknader håller på att återhämta sig – men i olika takt

Enligt AirDNA:s data återhämtade sig USA helt och hållet när det gäller efterfrågan på semesterboenden i april 2021. Europa låg ungefär ett år efter och återhämtade sig sommaren 2022, medan Asien och Oceanien fortfarande befinner sig i återhämtningsfasen och förväntas nå samma nivåer som innan pandemin i mitten av 2024.

Data från US Bureau of Labor Statistics visade också att, för första gången sedan pandemin började, det är fler personer som säger att de har tagit semester och inte haft sjukfrånvaro, vilket gör Jamie optimistisk inställd till att den värsta delen av pandemin i allt högre grad ligger bakom oss.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

 

2. Det är främst inrikesefterfrågan som driver återhämtningen

USA har inte bara återhämtat sig (vilket skedde i april 2021), under 2022 ökade även tillväxten med 25 % jämfört med föregående år.

Mycket av denna tillväxt kom från fritidsalternativ och mer avlägsna resmål som är populära bland inrikesresenärer som stränder, berg, sjöar, småstäder och landsbygdssamhällen. 

Efterfrågan på fjäll- och sjönära alternativ visade sig vara särskilt motståndskraftig under pandemin. Det var bara under april–maj 2020 som trenden var negativ, i övrigt fortsatte den växa. 

Även om den sociala distanseringen har upphört fortsätter efterfrågan i landsbygdsområden att öka, och den har ökat med 156 % jämfört med 2019.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 2

 

3. Antalet internationella vistelser ligger fortfarande på en låg nivå

Trots att inrikesresandet har kommit tillbaka väntar branschen fortsatt på att de internationella resenärerna ska börja resa till USA och boka semesterboenden i samma utsträckning som förut.

Under det tredje kvartalet 2022 minskade antalet internationella resenärer som reste till USA och bokade semesterboenden med 19 % jämfört med 2019. Men det finns skäl att vara optimistisk. Så fort det internationella resandet återhämtat sig till fullo kan detta vara en viktig katalysator för 2023, vilket skulle ge näring åt ännu mer tillväxt inom branschen.

4. Storstadsresmål drabbas mest av dessa förändringar

Pandemin påverkade naturligtvis efterfrågan, men den påverkade även utbudet.

Stora internationella resmål som Sydney, London, Barcelona, Rom, Paris, New York och Los Angeles upplevde en negativ trend vad gäller både utbud och efterfrågan, och Amsterdam gick ner med nästan 60 % i fråga om utbud och efterfrågan.

I stort beror detta på tre faktorer: 

  • En generell minskning av efterfrågan på grund av pandemin.
  • Nya regler för semesterboenden (eller strängare tillämpning av befintlig lagstiftning). 
  • Lägre efterfrågan från jobbresenärer.

Jamies sammanfattning var enkel: "Jag misstänker att många av dessa marknader aldrig kommer att nå samma nivåer som under 2019."

5. Fler fördelar för mindre städer och förorter

Även om utbudet och efterfrågan ännu inte har återvänt till världens storstäder så har de mindre städerna sett stora ökningar i båda fallen.

I USA har resmål som Austin i Texas, Santa Rosa och Rosemary Beach i Florida samt Gulf Shores och Mobile i Alabama alla sett en ökning av både utbud och efterfrågan.

Panama City i Florida har till exempel sett en ökning av antalet boenden på nästan 80 % och en ökning av efterfrågan på nästan 60 %.

Mycket av detta drivs av resenärernas ändrade beteenden, men också av att personer söker tillfälliga bostäder i andra syften än semester (till exempel de som flyttar till ett nytt område på grund av jobbet).

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 3

 

6. Beläggningen har tekniskt sett sjunkit – men från historiskt höga nivåer

Ett av de få områden där det syntes en nedgång i USA under 2022 var beläggningen. Även om det tekniskt sett är korrekt på pappret, så förtäljer det inte hela historien. Sanningen är att detta beror på större marknadsförändringar som gjorde datan för 2021 något snedvriden.

Under 2020 och början av 2021 sjönk efterfrågan i USA, vilket ledde till en minskning av utbudet av semesterboenden med 25 %. Men senare samma år kom efterfrågan tillbaka starkt och mycket snabbare än vad utbudet gjorde. När efterfrågan ökade snabbare än utbudet, ökade beläggningsgraden. 

Nu sker det motsatta – utbudet återvänder snabbare än efterfrågan.

För att verkligen betona detta sade Jamie att 2021 "troligen hade en beläggningsgrad som branschen aldrig någonsin kommer se igen". Det är alltså inte en så oroande trend, utan mer en återgång till det normala.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 4

 

7. Det genomsnittliga dagspriset har ökat i ungefär samma linje som för hotell

Undersökningar har visat att efter läget så är priset den näst viktigaste anledningen till varför en kund väljer ett semesterboende framför ett hotell.

Semesterboenden är ofta prisvänliga, särskilt för dem som reser med barn eller som behöver övernatta under längre perioder. Det är därför intressant att notera att priserna för semesterboenden i USA i genomsnitt är cirka 35 % högre jämfört med 2019 – och prisökningen har gått snabbare än för hotellen. 

En utmaning med att undersöka marknaden för semesterboenden är dock att ingen boendeenhet är den andra lik. Det betyder att de boendeenheter som finns tillgängliga nu inte är desamma som de som fanns 2019, så det är svårt att göra en direkt jämförelse. Det finns också en annan faktor som spelar in – förändrade krav från konsumenterna. Många resenärer föredrar större boenden nu än de gjorde 2019.

När dessa faktorer har tagits med i beräkningen är den faktiska ökningen av det genomsnittliga dagspriset i USA närmare 18 %, vilket är nästan samma ökning som vi ser hos hotellen.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 5

 

8. Det finns många skäl att vara optimistisk inför 2023

Även om det finns tydliga förväntningar på en lågkonjunktur under 2023 finns det flera anledningar att tro att effekterna på turistbranschen kommer att vara minimala, bland annat följande:

  • Jobbtillväxt – undersökningar från USA har visat att antalet arbetstillfällen förra året ökade med 4,3 miljoner, och tidigare cykler har konsekvent visat att om personer jobbar så är de mer benägna att ta semester.
  • Konsumentvanor – även om det har skett en förändring vad gäller konsumenternas köpkraft så är det snarare varor än tjänster som har fått stå tillbaka i USA.
  • Gynnsamma utsikter – med alla potentiella förbättringar under 2023, till exempel att de internationella resenärerna kommer tillbaka, finns det många faktorer som kan motverka eventuella nedgångar.

Detta framgår även av AirDNA:s aktuella aktivitetsdata.

När det gäller antalet övernattningar i USA ökade siffran i februari med 18 % jämfört med föregående år, vilket visar att det är många som fortfarande reser. Om vi sedan blickar framåt så ökade antalet bokningar som gjordes i februari för framtida datum på resmål i USA med 15 % jämfört med föregående år.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 6

 

Faktum är att i AirDNA:s vidare prognoser förväntas efterfrågan öka med 10,6 % under 2023. De förväntar sig också att det genomsnittliga dagspriset kommer att öka med 1,7 %, men de förutspår att intäkterna per tillgängligt rum kommer att minska något – med 0,7 % – eftersom verksamheterna själva måste absorbera vissa extra kostnader.

Dessa siffror baseras på antagandet om att en lågkonjunktur faktiskt inträffar. Om antagandet är fel skulle resultatet kunna bli ännu bättre.

 

vacation rental
Vill du ha mer data om semesterboenden från AirDNA? 

Ta en titt på hela videon på vår YouTube-kanal. 

Titta nu

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning

Sammanfattning av AirDNA:s data om semesterboenden

  • De globala marknaderna återhämtar sig väl – särskilt vad gäller efterfrågan på inrikesvistelser.
  • Storstäder och storstadsområden har drabbats hårdast, men i mindre städer och förorter har både utbud och efterfrågan ökat.
  • Det genomsnittliga dagspriset ökar i ungefär samma linje som för hotell när både ett förändrat utbud och förändrade konsumentkrav har tagits med i beräkningen.
  • Även om det skulle uppstå en lågkonjunktur bör effekten på resor inom segmentet semesterboenden vara minimal.