Man on laptop

En ny rapport mäter vilket värde reseplattformar online erbjuder oberoende hotell i Europa

 | Spara
Marknadsföringsfördelar, inkrementell försäljning och tjänster som skapar mervärde – vi tar en närmare titt på en rapport som mäter vilket värde reseplattformar online, som Booking.com, erbjuder sina boendepartners.

I en ny studie publicerad av EY Parthenon i samarbete med Booking.com, "Online Travel Agencies: Helping Europe’s small and independent accommodations succeed in the global marketplace", undersöks den unika situationen för den europeiska resemarknaden, som domineras av mindre boendeleverantörer. Studien är baserad på intervjuer och enkätsvar från 600 små och medelstora oberoende boendeleverantörer i Europa som erbjuder 2–250 rum. Målet med studien är att mäta vilket värde plattformar som Booking.com erbjuder sina boendepartners. 

Rapporten fastställer att reseplattformar online är en av boendenas mest kostnadseffektiva kanaler för marknadsföring och distribution. Plattformarna ger boendena tillgång till global marknadsföring och distribution – något som gör det möjligt för dem att konkurrera med kedjorna om de internationella resenärerna. Vi har tittat närmare på rapporten och tagit fram de mest intressanta punkterna. 

Mindre och medelstora företag i Europa – små men mäktiga

Enligt Världsturismorganisationen (UNWTO) är Europa världens ledande turistmål och står för cirka 50 % av alla ankomster. Men den här marknaden fungerar annorlunda än andra regioner. Medan kedjor är ledande i de flesta delar av världen, ägs och drivs cirka 87 % av alla hotell i hela Europa (motsvarande 63 % av rumskapaciteten) av små och medelstora oberoende företag. 

Även om deras andel av boendemarknaden har minskat med 10 % sedan 2009 jämfört med kedjehotell har dessa mindre leverantörer fortfarande en stor fördel i regionen. Med tanke på att 80 % av gästerna som använder en reseplattform online inte kommer från boendets typiska marknad (något som framgår av rapporten) är det väldigt viktigt att dessa leverantörer kan förlita sig på att plattformar som Booking.com hjälper dem att locka internationella gäster och bidrar till att fylla deras kalendrar. 

Fördelen med marknadsföring

Rapporten kommer fram till att den marknadsföring som reseplattformar online kan erbjuda är den främsta fördelen för oberoende hotell: "Onlineresebyråer erbjuder en mycket flexibel och riskfri marknadsföringskanal, eftersom boendena inte har några skyldigheter vad gäller kapacitet eller priser som erbjuds via plattformen, och endast debiteras provision när en bokning genomförs." 

När deltagarna tillfrågades om värdet av att använda en plattform som Booking.com sa 95 % av boendeleverantörerna att marknadsföringen är den främsta fördelen. Fyra av fem (81 %) uppgav att de skulle behöva investera avsevärt mycket mer i sin marknadsföring för att den skulle fungera utan reseplattformar online. 

Vikten av inkrementell försäljning

Studien gör en djupdykning i statistiken gällande inkrementell försäljning. En mycket hög andel, 91 %, anser att om de är registrerade på en plattform som Booking.com så resulterar det i fler bokningar. Den höga siffran tyder på att inkrementell försäljning kanske är det viktigaste värdet för europeiska boendeleverantörer. 

Hotel check in

 

Detta kanske kan kopplas till deras faktiska erfarenheter när det gäller att få in extra intäkter. I rapporten framgår det till exempel att ökningen av de inkrementella bokningarna från reseplattformar online är högre för mindre leverantörer: "Den inkrementella nivån av bokningar från onlineresebyråer är större för små boenden än den är för stora boenden och kedjor. Vår undersökning visar att denna siffra ligger någonstans mellan 20 % och 30 %, något som stöds av olika boendeleverantörer."

Värdet av extratjänster

Reseplattformar online tillhandahåller även funktioner för boendeägare så att de kan hantera bokningar och behandla betalningar. Dessutom erbjuder de kundservice. I rapporten framgår det att 78 % av boendeleverantörerna håller med om att reseplattformarnas flerspråkiga kundtjänst som erbjuds dygnet runt, alla dagar, är en förmån för gästerna. 

När det gäller att behandla betalningar anser tre fjärdedelar av de svarande (76 %) att möjligheten till förskottsbetalning och förhandsauktorisering online hjälper dem att minska mängden avbokningar och uteblivna ankomster. De flesta deltagarna i studien har kommit fram till att dessa tjänster skapar ett mervärde, och tre av fem (62 %) anser att plattformar som Booking.com hjälper dem att sänka sina driftskostnader. 

De flesta leverantörerna ser också en tydlig fördel med att använda reseplattformar för att få information om marknadsförhållanden och konsumentbeteenden. 83 % instämmer med att reseplattformar online ger dem möjlighet att hålla koll på och förbättra sina resultat med hjälp av statistik och analyser. Denna typ av information tillhandahålls ofta via översikter över efterfrågan eller säsongsbetonade guider med råd om olika trender i kundernas användarmönster. 

Rapporten framhåller särskilt prissättning som ett område där mindre boendeleverantörer ofta får ett mervärde av plattformar som Booking.com, genom att följa databaserade råd som kan förbättra avkastningen. I studien konstateras att i synnerhet mindre boenden ofta har en mindre diversifierad prissättningsmetod och att de saknar kapaciteten och resurserna för att kontinuerligt och aktivt kunna rikta uppmärksamhet mot detta. 

Slutsatsen

Sammantaget tyder de positiva resultaten i rapporten på en ökad förståelse för det värdefulla partnerskapet mellan boendeleverantörer och reseplattformar online, då 85 % av deltagarna i studien anser att reseplattformar är en kostnadseffektiv metod för att förbättra boendets räckvidd och nå ut till flera internationella kunder.

För att läsa ännu mer om hur små och medelstora boendeleverantörer framgångsrikt använder onlineresebyråer för att kunna konkurrera med globala kedjor kan du ladda ner hela rapporten från EY Parthenon.

Ladda ner rapporten

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Kedjehotell är ledande i de flesta regioner, men inte i Europa. Där ägs och drivs 87 % av hotellen av små och medelstora oberoende företag.
  • En studie utförd av EY Parthenon visar att mindre europeiska leverantörer har fått 20 % till 30 % fler inkrementella bokningar via sin registrering på en reseplattform online, jämfört med större kedjor.
  • 85 % av deltagarna i studien anser att onlineplattformar är ett kostnadseffektivt sätt för att öka räckvidden och nå ut till internationella kunder. 
  • 83 % av deltagarna är överens om att reseplattformar online ger dem möjlighet att hålla koll på och förbättra sina resultat via statistik och analyser.