Sustainable houses

En ny undersökning visar att intresset för hållbara resor ökar

 | Spara
För att fira jordens dag tar vi en närmare titt på resultaten från den senaste undersökningen* från Booking.com, som visar att resenärerna vill resa mer hållbart under 2021 och framöver. 

Hållbarhet är fortfarande ett av de viktigaste ämnena i vår bransch, och pandemin har ökat fokuset på ansvarsfullt resande. Pandemin har gjort många människor uppmärksamma på vilken inverkan de har på miljön och lokala samhällen, vilket i sin tur har lett till att många resenärer vill vara mer hänsynsfulla när de planerar sina framtida resor. 

En nyligen genomförd undersökning från Booking.com visar att resenärerna har ett ökat intresse för att uppleva världen på ett mer hållbart sätt. Över hälften av resenärerna (53 %) uppgav att de vill resa mer hållbart till följd av coronapandemin. Särskilt resenärer från Colombia (74 %), Brasilien (71 %) och Indien (70 %) uttryckte ett intresse för att bli mer miljömedvetna. 

I början av pandemin blev det populärt att dela videor där vi fick se vilda djur utforska folktomma gator i städer som vanligtvis är välbesökta. I och med detta fick många upp ögonen för överturism, vilket i förlängningen lett till att resenärerna utvärderar vad de kan göra för att hjälpa till att skydda vår planet. Över hälften (63 %) av resenärerna har för avsikt att undvika välbesökta turistattraktioner, medan 51 % kommer välja att inte resa under högsäsong. Ytterligare 48 % kommer att besöka alternativa resmål för att förhindra överturism. 

Sustainability
Reseuppehållet har inspirerat 83 % av resenärerna att prioritera hållbart resande i framtiden.

 

Lokalt resande har också blivit mer populärt då många resenärer har uppgett att de vill bidra till lokalsamhällenas återhämtning. Enligt ytterligare en undersökning** från Booking.com som genomfördes i mars i år vill över två tredjedelar (68 %) av resenärerna att pengarna de spenderar under resan ska gå tillbaka till lokalsamhället. Ytterligare 43 % har för avsikt att göra mer genomtänkta val för att stödja lokala samhällen och deras ekonomier. Som värd kan du tillgodose gästernas intresse för detta genom att rekommendera lokala sevärdheter, restauranger och arrangörer som erbjuder en autentisk upplevelse. 

Resenärernas fokus på hållbarhet omfattar även boende, och 81 % av resenärerna planerar att övernatta på ett miljövänligt boende vid minst ett tillfälle. Siffran ökar till 100 % bland resenärer från Vietnam, 98 % bland resenärer från Colombia och 98 % bland resenärer från Indien. Dessutom planerar 84 % av resenärerna att minska sitt avfall och återvinna plast när de besöker ett resmål. Siffran stiger bland resenärer från Thailand (94 %), Kroatien (91 %) och Argentina (90 %). Genom att lyfta fram de insatser du gör för att minska plastkonsumtionen och mängden avfall kan du ta del av denna efterfrågan. 

Reseuppehållet har inspirerat 83 % av resenärerna att prioritera hållbara resor i framtiden, och 70 % är mer benägna att välja ett boende som vidtagit hållbarhetsåtgärder. Denna statistik indikerar att resenärerna kommer ha ett fortsatt fokus på hållbarhet såväl under pandemin som efteråt, och den visar även på vikten av att fortsätta vidta hållbarhetsåtgärder på boendenivå. 

*Undersökningen beställdes av Booking.com och genomfördes bland 20 934 personer från 28 länder och områden. Deltagarna besvarade en onlineenkät i juli 2020. **Undersökningen beställdes av Booking.com och genomfördes oberoende bland 29 349 personer från 30 länder och områden. Undersökningen genomfördes online under mars 2021.

 

working with laptop on lap
Visa upp hållbarhetsåtgärderna för gästerna

Ta del av efterfrågan på hållbara resor genom att tala om för kunderna vilka hållbarhetsåtgärder som vidtas på ditt boende. 

Uppdatera rutinerna

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • En ny undersökning från Booking.com visar att resenärerna har ett ökat intresse för ansvarsfullt resande under 2021 och framöver.
  • Reseuppehållet har inspirerat 83 % av resenärerna att prioritera hållbara resor i framtiden.
  • Intresset för gröna boendealternativ fortsätter öka. 81 % av resenärerna planerar att övernatta på ett miljövänligt boende vid minst ett tillfälle.
  • Boenden kan ta del av denna efterfrågan genom att tala om för kunderna vilka hållbarhetsåtgärder som vidtas. Informationen kan fyllas i på extranätet.