Travellers

En ny undersökning visar vilka resenärer i Asien-Stillahavsregionen som känner sig tryggast med att resa

 | Spara
Booking.coms Travel Confidence Index visar att det trots en stark uppdämd reslust ändå finns stora skillnader i Asien-Stillahavsregionen när det gäller hur trygga kunderna är med att resa utanför landets gränser.

Nu när Asien och Oceanien börjar lätta på de senaste årens stängda gränser och nedstängningar har det blivit allt tydligare hur mycket konsumenternas känslor inför och trygghet med att resa skiljer sig åt i Asien-Stillahavsregionen. 

För att ge en bild av hur trygga kunderna i regionen är med att utforska världen igen och hur de känner inför att välkomna turister till sina länder har Booking.com publicerat sitt första Travel Confidence Index för Asien-Stillahavsregionen. 

Indexet undersöker hur bekväma kunderna i Asien-Stillahavsregionen är med att resa överlag, vad som motiverar dem och vad som oroar dem samt hur detta varierar i olika delar av regionen. 11 000 personer från 11 länder och områden i Asien och Oceanien tillfrågades i samband med den beställda undersökningen, som genomfördes mellan april och maj 2022 och som sedan har kombinerats med data och statistik.

Traveller Confidence Index

 

Av de 11 marknader som ingick i undersökningen visade sig resenärerna i Indien vara de som känner sig tryggast, då 86 % uppgav att de planerade att resa under de kommande 12 månaderna. Tätt därefter följde resenärerna i Vietnam och Kina. Även om de nordasiatiska marknaderna (Sydkorea, Taiwan och Japan) hamnande längre ner när det gäller trygghet överlag var det ändå relativt många bland de tillfrågade som planerade att resa (över 60 %). 

Undersökningen visar att de tillfrågade från Indien, Vietnam och Kina var mest villiga att hantera eller bortse från avskräckande faktorer – till exempel hinder för resor som restriktioner eller resekostnader – för att kunna resa. Det omvända gäller för de tillfrågade från Japan, där majoriteten (75 %) kände osäkerhet kring att gränserna öppnas igen samt när det gäller hur redo deras eget land är att ta emot internationella resenärer på ett säkert sätt (82 %). 

"Det har verkligen varit glädjande och spännande att se hur resandet i Asien-Stillahavsregionen börjar komma igång igen nu när de flesta gränsrestriktionerna lättas", säger Laura Houldsworth, Managing Director of Asia Pacific på Booking.com. "Det har gett ny energi, inte bara kunderna, utan till hela reseindustrin. Även om reslusten är stark visar vårt Travel Confidence Index för Asien-Stillahavsregionen att tryggheten med att resa varierar i Asien – av flera olika anledningar. Det är ett lovande tecken på att industrin nu har en möjlighet att anpassa sig och samarbeta för att stärka resenärernas förtroende, så att vi verkligen kan göra det lättare för alla att resa och uppleva världen igen på ett hållbart sätt." 

Därför vill kunderna resa

Reslusten är fortfarande stark bland resenärerna från Asien-Stillahavsregionen överlag. De två viktigaste faktorerna är hur enkelt det är att planera och boka resan samt kostnaden. Båda rankades högt på samtliga marknader, trots att restriktionerna fortsätter att lättas i regionen.

Efter två år med nedstängningar och en resesituation som ständigt förändras var önskan om att "bara komma bort" (46 %) den främsta anledningen till att konsumenterna i Asien-Stillahavsregionen ville resa, följt av att "resa för att ladda batterierna" (36 %). Sådana resor var den huvudsakliga motivationen för hela 76 % av de tillfrågade från Thailand, en betydligt högre andel än på någon annan marknad. 

Avskräckande faktorer

Det är tydligt att resenärerna fortfarande känner osäkerhet på grund av den ständigt föränderliga covid-19-situationen. På frågan om vad som oroar dem mest och vad som skulle hindra dem från att boka en resa svarade 38 % av de tillfrågade att resekostnaden var den främsta avskräckande faktorn. Det följdes av "rädsla att behöva sitta i karantän" (37 %) och "risken att fastna på grund av gränsrestriktioner som hela tiden förändras" (37 %). 

Traveller Confidence Index - APAC

 

Vad som oroade kunderna mest varierade dock mycket beroende på marknad. I Singapore, Kina och Hongkong var den största oron risken att fastna på resmålet på grund av nya gränsrestriktioner – 61 %, 53 % respektive 55 %– medan den största oron för 47 % av de tillfrågade i Japan var att bli sjuka under resan.

På frågan om resenärerna accepterade hinder som en del av att resa nu svarade intressant nog nästan hälften av de tillfrågade i Japan (47 %) och Sydkorea (32 %) nej – de enda marknaderna som svarade nej på frågan.

 

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Booking.com har publicerat sitt första Travel Confidence Index för Asien-Stillahavsregionen och undersökt hur bekväma kunderna i Asien-Stillahavsregionen är med att resa överlag, vad som motiverar dem och vad som oroar dem.
  • Resenärerna i Indien visade sig vara de som känner sig tryggast, då 86 % säger att de vill resa under de kommande 12 månaderna.
  • De nordasiatiska marknaderna (Sydkorea, Taiwan och Japan) hamnande längre ner när det gäller trygghet överlag.
  • 11 000 personer från 11 länder och områden i Asien och Oceanien tillfrågades i samband med den beställda undersökningen, som genomfördes mellan april och maj 2022.