Vi presenterar Traveller Review Awards 2023.

Det är dags att fira våra vinnare! Använd ditt boende-id för att ta reda på om du har vunnit och ladda ner prispaketet.

Läs mer

Working in field

Hållbarhet som en självklarhet – så går vi från tanke till handling

 | Spara
Det är dags för resebranschen att ta ställning när det gäller hållbarhet. Booking.coms årliga hållbarhetsundersökning visar att resenärerna menar allvar när det gäller att minska miljöpåverkan från sina resor och välja företag som hjälper dem att resa på ett hållbart sätt.

Hållbarhet blir allt viktigare. 2019 visade vår undersökning att mer än hälften (55 %) av resenärerna var ännu mer beslutna att göra hållbarare resval än de var föregående år. Coronaviruset ändrade allas resplaner för 2020, men uppgifter från Booking.coms rapport om hållbart resande 2021 visar på ett starkare engagemang för hållbarhet nu när världen börjar öppna upp igen. 

Den oväntade "pandemieffekten"

Nedstängningen visade oss hur viktigt det är att kunna resa. Den visade också hur stor påverkan resandet har på planeten och lokalsamhällena. Det är därför inte konstigt att 61 % procent av alla tillfrågade säger att pandemin har fått dem att vilja resa mer hållbart i framtiden. 83 % ansåg dessutom redan tidigare att hållbart resande är avgörande. 

Det som förvånar är att resenärerna har gått från tanke till handling. 49 % av de tillfrågade säger att pandemin har fått dem att göra förändringar i sin vardag. Återvinning och minskat matsvinn är de högst prioriterade förändringarna på hemmaplan. Under de senaste 12 månaderna tog 43 % av resenärerna med sig sina egna återanvändbara flaskor på semestern istället för att köpa vatten på flaska. Dessutom fattade 45 % ett medvetet beslut att stänga av luftkonditioneringen eller värmen på boendet när de inte var där, och 33 % deltog i aktiviteter för att stödja lokalsamhället.

Den hållbara resenären

Resenärernas önskemål håller på att förändras, och partners kan därför förvänta sig att även deras beteende kommer att förändras efter pandemin. 84 % av resenärerna vill minska det avfall de producerar på sina resor, särskilt plast för engångsbruk. 83 % vill minska sin energiförbrukning, 76 % vill se till att de ekonomiska effekterna av resandet fördelas lika på alla nivåer i samhället och 69 % säger att de planerar att undvika populära resmål och sevärdheter för att minska problemet med massturism och sprida fördelarna med resandet till mindre välbesökta resmål och samhällen.

I takt med att efterfrågan förändras börjar utbudet att anpassas därefter. De 83 % av resenärerna som anser att hållbart resande är viktigt motsvaras av de 82 % av våra partners som anser att hållbarhet är en viktig fråga inom turismbranschen. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring – 49 % av resenärerna anser att det fortfarande inte finns tillräckligt många hållbara resealternativ 2021. 

Av de 40 % av resenärerna som sagt att de inte hade bott på ett hållbart boende de senaste 12 månaderna uppgav 32 % att de inte kunde hitta några hållbara alternativ på sitt resmål. Med tanke på att endast 31 % av våra partners aktivt informerar resenärer om sina hållbarhetsåtgärder och att så få boenden är certifierade är dessa siffror inte förvånande. För att minska klyftan mellan efterfrågan och utbud gör Booking.com det nu lättare för partners att visa upp vilka hållbarhetsåtgärder de har vidtagit på sitt boende via boendesidan. Detta är bara det första steget mot att öka kundmedvetenheten. Det syftar till att hjälpa partners att nå ut till det ökande antalet konsumenter som vill resa mer medvetet. 

Så blir hållbarhet en självklar del av reseupplevelsen

Oavsett om ditt boende inte har vidtagit några hållbarhetsåtgärder än eller om du vill införa fler hållbarhetsrutiner än de du redan har kanhandboken för hållbarhet hjälpa dig på din hållbarhetsresa. Denna resurs togs fram som en del av vårt program för hållbara resor i samarbete med experter från olika hållbarhetsområden. Den tar upp olika ämnen inom hållbarhet – allt från minskning av avfall och vattenförbrukning till djurskydd – och ger datadrivna tips och råd om hur man kan omsätta detta i praktiken på olika boendetyper. "En liten förändring som att ta bort plast för engångsbruk eller byta till energieffektiva LED-lampor kan verka obetydlig, men om den multipliceras med miljontals resenärer och boenden runt om i världen kan alla sådana små steg sammanlagt ha en mycket större, positiv effekt", säger Marianne Gybels, Director of Sustainability på Booking.com.

I takt med att fler och fler partners investerar i hållbarhetsåtgärder arbetar vi kontinuerligt för att se till att dessa åtgärder syns på vår plattform. Du kan nu visa upp 32 olika hållbarhetsåtgärder på din boendesida. Vi visar även hållbarhetscertifieringar från tredje part för dem som redan har kommit långt på vägen, bland annat hållbarhetsprogram för behöriga hotellkedjor. "Ju fler hållbarhetsåtgärder vi kan hjälpa våra partners att identifiera och införa, desto mer kan vi experimentera med hur vi bäst kan lyfta fram denna information för kunderna och göra hållbarhet till en transparent och tydlig del av deras beslutsprocess när de ska resa", säger Gybels.

"Även om det finns väldigt mycket kvar att göra är vi optimistiska inför den passion och det engagemang vi ser från alla håll", fortsätter Gybels. "Oavsett var resenärerna eller våra boendepartners befinner sig på sina individuella hållbarhetsresor vill vi uppmuntra dem att ta nästa steg, så att vi tillsammans kan skapa en återskapande och ansvarsfull framtid för resandet." 

 

 

Sustainability
Visa upp dina hållbarhetsåtgärder

Se till att uppdatera dina hållbarhetsåtgärder i extranätet för att fånga den efterfrågan vi ser på hållbara resor.

Uppdatera åtgärder

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • 49 % av de tillfrågade säger att pandemin har fått dem att göra förändringar i sin vardag. Återvinning och minskat matsvinn är de högst prioriterade förändringarna.
  • 61 % av resenärerna säger att pandemin har fått dem att vilja resa mer hållbart i framtiden, och 70 % säger att de skulle vara mer benägna att boka ett boende som har vidtagit hållbarhetsåtgärder.
  • Av de resenärer som inte har bott på ett hållbart boende under det senaste året sade 32 % att de inte kunde hitta några hållbara alternativ och 31 % att de inte ens visste hur de skulle hitta dem – två problem som vi bidrar till att lösa genom att göra det lättare för gästerna att hitta och se dina hållbarhetsåtgärder.
  • Se till att uppdatera dina hållbarhetsåtgärder i extranätet för att fånga den efterfrågan vi ser på hållbara resor.