Couple

Hur kan du göra ditt boende mer inkluderande för hbtqi-resenärer?

 | Spara
Resebranschen måste vara inkluderande för alla, även hbtqi-resenärer. I den här artikeln förklarar vi hur du kan få en bättre förståelse för de unika utmaningar som hbtqi-resenärer ställs inför och vad du kan göra för att deras vistelse ska bli trevligare, säkrare och mer välkomnande.

Hur kan vi göra det lättare för alla att uppleva världen? Varje resenär, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, förtjänar att känna sig trygg och välkommen. Vi tror att nyckeln till att uppnå detta för hbtqi-resenärer är att försäkra gästerna om att vi är allierade. För att uppnå detta måste vi alla ha en gemensam förståelse för deras behov och orosmoment. Som tur är finns det gratiskurser som kan guida dig genom vad du bör och inte bör göra. 

Resan mot en inkluderande resebransch

Ingen förväntar sig att resebranschen ska förändras från en dag till en annan. Men om hbtqi-gästerna kan se att du jobbar på det kommer du sannolikt inte bara få deras uppskattning, utan också deras lojalitet. Vår undersökning visar att 82 % av hbtqi-resenärerna har haft mindre välkomnande eller obehagliga upplevelser under sina resor, att 64 % måste tänka på sin säkerhet och sitt välbefinnande och att 20 % har känt att de måste ändra sitt beteende för att undvika dömande eller obekväma möten med ett boendes personal eller ägare. Om du kan tillhandahålla en säker miljö där människor kan vara sitt sanna jag bidrar du till en viktig positiv förändring. 

Effekten av förutfattade meningar

Alla har omedvetna fördomar. Vi är programmerade att lägga märke till mönster och generalisera. Det är ett naturligt beteende för den mänskliga hjärnan. Men konsekvensen av det kan bli att vi sviker hbtqi-personer. 

"Mikroaggressioner" som att anta någons kön baserat på deras röst i telefonen eller fälla en kommentar som du kan tycka är harmlös om en förälder som "saknas" i ett samkönat par kan uppfattas som dömande och respektlöst. Om vi har en ökad medvetenhet om dessa subtila, indirekta eller omedvetna diskriminerande handlingar kan vi vara mer hänsynsfulla i våra möten med gästerna och erbjuda dem mer inkluderande service.

De unika utmaningarna för hbtqi-resenärer

"Hbtqi" är en inkluderande term som omfattar många sexuella läggningar och könsidentiteter. För att säkerställa att alla känner sig bekväma när de bor hos dig måste du känna till kärnfrågorna för alla dina gäster. Ett enkelt sätt att visa solidaritet med transsexuella och icke-binära personer är att erbjuda könsneutrala toaletter och fråga gästerna första gången du träffar dem (helst) vad deras föredragna pronomen är. Det kan vara så enkelt som att lägga till det som ett fält i ditt incheckningsformulär. 

När det gäller personer som reser tillsammans är det bäst att rätta sig efter dem istället för att göra antaganden om deras förhållande. Vissa samkönade par kanske inte vill avslöja denna information, och tyvärr är det många som förväntar sig att du kommer missta dig. Så ge dina gäster en trevlig överraskning med den enkla frågan "Vill ni ha en eller två sängar?". 

Hjälp och stöd från hbtqi-personer i lokalbefolkningen 

Transparens och empati är ovärderliga egenskaper när du jobbar på att införa mer inkluderande rutiner på ditt boende. Dra dig inte för att fråga om feedback och vägledning från hbtqi-personer i ditt område för att få en bättre förståelse för hbtqi-personers olika behov. Prata med lokalbefolkningen för att få en känsla för vad som verkligen betyder mest för dem och fördjupa dina kunskaper. 

Vikten av utbildning för alla 

Självklart vill vi alla leverera genomgående fantastisk service. För att detta ska vara möjligt när det gäller inkluderande gästfrihet måste alla anställda förstå vad som är bästa praxis. Ett enkelt sätt att kickstarta förändringen och omsätta dina lärdomar i praktiken är att hela personalen får tillgång till samma utbildningsmaterial, så att alla kan göra dig sällskap på resan. 

Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande resebransch där alla känner sig bekväma med att utforska världen. 

 

Couple
Travel Proud-programmet

Vill du veta mer om vår gratiskurs om inkludering? Ta reda på vad du behöver göra för att bli Proud Certified på Booking.com.

Läs mer

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • 64 % av hbtqi-resenärerna rapporterar att de måste tänka på sin säkerhet när de utforskar världen. För att minska deras oro måste vi först förstå utmaningarna de står inför.
  • Det är viktigt att inse hur omedvetna fördomar kan påverka våra möten med hbtqi-personer. Vi måste omvärdera hur vi tänker för att undvika diskriminering.
  • Vägen mot en inkluderande resebransch är lång. Vi kan inte göra alla ändringar vi vill göra direkt. Men genom att vara mer medvetna och utbilda oss kan vi spela en viktig roll i att se till att alla kan uppleva världen som sig själva.