Använd vår guide med data för att fånga efterfrågan under den senare delen av säsongen.

Tourists at Hollywood sign

Marknadstrender: USA välkomnar internationella resenärer igen

 | Spara
USA har öppnat upp för internationella resor igen vilket kan vara en viktig milstolpe i den övergripande återhämtningen av resebranschen.

Efter 19 månader öppnade USA för internationella resor igen. Sedan den 8 november kan resenärer resa in i landet om de visar upp ett vaccinationsbevis och ett negativt covid-19-test. Öppningen förväntas öka det internationella resandet som främst drivs av fritidsresenärer, men även grupp- och jobbresor kan komma att öka när restriktionerna lättas.

Antalet bokningar ökar

Länder som öppnar upp kan få partners att dra en suck av lättnad, då de tålmodigt väntat på att resandet ska komma igång igen. 

"Vi bevakar efterfrågan på resor till USA noga och antalet bokningar börjar närma sig samma nivåer som 2019 före coronapandemin", säger Jeff Varhol, Director of Commercial Excellence på Booking.com. "När detta meddelades i september såg vi omedelbart en ökning av internationella bokningar." 

I Booking.coms rapport för det tredje kvartalet 2021 går det också att se en förbättring vad gäller antalet rumsnätter som bokas i USA av europeiska resenärer – och vice versa – direkt efter nyheten om att landet skulle öppna upp igen. Rapporten visar också att det görs fler bokningar i USA under jul- och nyårshelgen jämfört med samma period 2019. 

"Det genomsnittliga bokningsfönstret närmar sig också samma nivåer som innan coronapandemin", fortsätter Varhol. "Dessutom kan vi se att vistelselängden ökar överlag." För att ta del av så stor efterfrågan som möjligt rekommenderar han att partners erbjuder två baspriser – helt flexibelt och ej återbetalningsbart – för att rikta in sig på både korta och långa bokningsfönster.

Sökningarna speglar bokningstrenderna

Även antalet sökningar har ökat. "Sedan mitten av september har vi sett ett ökat intresse från EU och Storbritannien, och intresset har varit stort för storstadsresor", säger Ian Ackland, Regional Director på Booking.com. "Vi ser internationell efterfrågan både i sökningar och bokningar."

Detta inkluderar sökningar på flyg till USA av europeiska resenärer som ökade med 55 % från den 15 oktober till den 8 november, jämfört med de föregående 25 dagarna.

"Våra partners har påverkats väldigt mycket av pandemin och reserestriktionerna", fortsätter Ackland. "Den här nyheten kommer som en frisk fläkt. Vi har en optimistisk syn på att våra partners kommer att gynnas av de lättade inreserestriktionerna till USA från några av de främsta marknaderna innan pandemin."

För att ta del av den ökande efterfrågan rekommenderar Ackland att partners i USA analyserar statistiken över efterfrågan på extranätet. Det kan hjälpa dem att optimera tillgänglighet, priser och villkor. Han föreslår en tvådelad strategi för partners: En strategi för närliggande marknader som Kanada och Mexiko, och en annan som fokuserar på mer långväga resenärer. 

Ett enkelt sätt att göra detta på är att erbjuda landsbaserade priser. "Olika möjligheter för landsbaserade priser finns på extranätet under fliken Erbjudanden", säger han. "Möjligheterna rankas efter våra rekommendationer om vilket land eller vilken region du ska prioritera baserat på det vi vet om ditt boende och dina tidigare bokningar." På extranätet finns också förslag på vilka länder där landsbaserade priser kan hjälpa, baserat på dina konkurrenters resultat. 

"Om du tittar på New York så kanske analysöversikten i extranätet rekommenderar att du ska rikta in dig på resenärer från Storbritannien", säger han.  "Men om ditt boende ligger i Chicago så ser du kanske att efterfrågan kommer från Kanada – detta är bara två exempel."

New York

 

Semesterresor driver efterfrågan – och några ljusglimtar gällande jobbresor

När Bidens administration i september meddelande att det fanns planer på att öppna upp igen var det många boendeleverantörer som började förbereda sig. 

Amanda Hite, ordförande för STR, säger så här när det gäller semesterresor: "Miami visar vägen vad gäller återhämtning eftersom de som ett strandresmål i Florida har hållit öppet under delar av året, men vi tror att det finns en möjlighet för marknader som New York att locka internationella resenärer under jul- och nyårshelgen."

Det finns några tecken på att jobbresandet börjar komma tillbaka. Under de sex veckorna från mitten av september till mitten av oktober, uppgick intäktsnivåerna per tillgängligt rum (RevPAR) i USA till 89 % jämfört med 2019, enligt STR. Denna period, inofficiellt känd som konferenssäsongen, är historiskt sett den tid då majoriteten av alla gruppmöten sker. "Varje vecka ser vi en långsam ökning av efterfrågan från jobbresenärer i grupp, och de senaste sex veckorna har varit positiva", säger Hite.

Ytterligare statistik som kan signalera att jobbresandet är på väg tillbaka är den ökande beläggningen på vardagar. "När vi tittar på beläggningen per veckodag så fortsätter det vara högst beläggning på fredagar, lördagar och söndagar", säger Hite. "Men de senaste åtta veckorna har vi sett att beläggningen på vardagar börjar öka, med särskilt goda möjligheter för tisdagar och onsdagar."

För boendeleverantörer i USA är det såklart positivt att landet öppnat upp igen, men det är många som har mycket att ta igen. Hite noterar att även om hotell i USA kan ha sett ett uppsving vad gäller genomsnittliga dagspriser, så kan de ur ett långsiktigt perspektiv ligga efter. Det beror delvis på inflationen, men också på bakslag som det nuvarande lönetrycket och brister i leverantörskedjan, vilket kan hindra hotell från att erbjuda sitt fullskaliga utbud av tillgängliga rum. "Även om priserna kanske ligger på samma nivåer som under 2019, så är kostnaderna högre." 

Framtida tecken att hålla utkik efter

Hite påpekar att marknadssignalerna gällande denna återhämtning kan skilja sig från tidigare situationer: "Denna återhämtning har sett väldigt annorlunda ut jämfört med den efter lågkonjunkturen 2008." Under den krisen betraktades återhämtningen i städer beroende av konferensverksamhet som en indikator för branschen. Men den här gången återhämtar sig städer som San Francisco, som är starkt beroende av konferensverksamhet, inte lika snabbt. 

"I takt med att återhämtningen fortskrider kan dessa städer vara indikatorer på en försening av en fullständig återhämtning när det gäller grupp- och jobbresor", säger Hite. "När vi närmar oss jul- och nyårshelgen kommer vi titta på dessa städer för att se om det finns en betydande uppgång i efterfrågan." 

"Tittar vi framåt är de lättande restriktionerna för några av våra största marknader, tillsammans med resenärer som ser fram emot att börja resa igen, lovande indikatorer på att efterfrågan på internationella resor kommer tillbaka till samma nivåer som innan pandemin", avslutar Booking.coms Ackland, tillsammans med ett meddelande till våra partners: "Vi kommer att fortsätta hjälpa dig att ta del av den ökande efterfrågan under det nya året och framåt."

 

country_rates.jpeg
Läs mer om landsbaserade priser

Besök vår sida Produktlösningar för att ta reda på mer om hur landsbaserade priser fungerar och hur du kan använda dem för att fånga upp efterfrågan.

Produktlösningar

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Partners som vill skapa en stark grund för prissättning för att ta del av både korta och långa bokningsfönster kan implementera en strategi för närliggande marknader och en annan för långväga resenärer med hjälp av landsbaserade priser.
  • Beläggningen på vardagar börjar öka, med särskilt goda möjligheter för tisdagar och onsdagar. Även vistelselängderna ökar.
  • Under de sex veckorna efter att USA meddelade att de skulle öppna upp igen, uppgick intäktsnivåerna per tillgängligt rum (RevPAR) i USA till 89 % jämfört med 2019, enligt STR.
  • Städer som är beroende av konferensresor kan vara indikatorer på en försening av den fullständiga återhämtningen av jobbresandet.