Family

Ny data ger insikt i långtidsresenärers bokningsbeteende

 | Spara
Vi skickade en enkät till 2 735 resenärer som bokat vistelser på sju nätter till sex månader för att få kännedom om deras beteende, preferenser och uppfattningar

Längre vistelser är på uppgång, eftersom flera olika typer av resenärer vill stanna längre på ett och samma ställe. Detta återspeglas på vår plattform, där vi för närvarande ser en högre andel bokningar av vistelser på minst sju dagar än vad vi gjorde vid samma tidpunkt 2019.

För att hjälpa dig att dra nytta av trenden skickade vi en enkät till 2 735 resenärer från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Förenade Arabemiraten och Japan som bokat längre vistelser. Dessa resenärer var de huvudsakliga beslutsfattarna för sin resa, och de har alla gjort en resa under de senaste sex månaderna som varade mellan sju nätter och sex månader. Vad är viktigt för dessa resenärer och hur kan du locka dem på vår plattform? Låt oss titta närmare på resultaten.

Jobbresa, semesterresa eller annat?

Den främsta anledningen till att de reste var för att åka på semester – för att vila och koppla av – oavsett vistelsens längd. Intressant nog blir det mer sannolikt att anledningen är en jobbresa ju längre vistelsen är. Det finns naturligtvis många andra skäl att resa bort under en längre tid, som att flytta under en ombyggnad eller att söka en specifik typ av medicinsk behandling. Det är även mycket vanligt att resenärer kombinerar personliga och jobbrelaterade resor. Oavsett vilka skäl de hade tenderade de som svarade ”annat” att resa i minst två veckor.

Respondenterna i den här gruppen reste med sin respektive och med eventuella barn. Bara ungefär en av fem av dessa resenärer vågade sig ut på egen hand.

Inrikesresor eller internationella resor?

Eftersom många har begränsats från att resa internationellt under det senaste året är det inte förvånande att majoriteten av de tillfrågade uppgav att de rest inrikes. Men deras svar på frågor om ämnet tyder på att resor som varar mindre än två veckor oftare tenderar att vara inrikes, medan resor som är längre än två veckor oftare är internationella.

Eftersom dessa långtidsresenärer ofta gör internationella resor kan du locka dem med landsbaserade priser.

Långtidsresenärer föredrar (till slut) semesterbostäder

Preferensen för stora hotell minskar märkbart i takt med att vistelserna blir längre, och övergår istället till semesterbostäder. Av de som reste i upp till två veckor bokade till exempel var tredje ett hotell från någon av de stora kedjorna, men bara var femte som reste i fyra veckor eller längre gjorde det.

Detta är goda nyheter för de som hyr ut hus och semesterbostäder, som verkar ha en fördel på marknaden när det gäller de längsta vistelserna. 

Hiking

 

Jobbresenärer som bokar längre vistelser vet vad de vill ha

I undersökningen uttryckte de som reste i jobbet – inklusive distansarbete – tydliga preferenser. De var mer benägna att leta efter boenden med flexibla avbokningsalternativ, som erbjuder möjlighet att förlänga vistelsen och har incheckning dygnet runt. 

Alla dessa preferenser sammantaget kan verka mycket, men det understryker vikten av att erbjuda flexibilitet för långvariga jobbresenärer. Om dessa gäster kan ge dig mer lönsamma förlängda vistelser kan det vara en idé att erbjuda prisplaner och villkor som försöker tillgodose dessa behov.

Med det sagt stämmer många av svaren också väl överens med tidigare kunskaper om jobbresenärers behov: bra WiFi, naturligt ljus och luftkonditionering är viktiga bekvämligheter, medan städning, parkering och frukost är viktiga tjänster. Vi har sett att jobbresenärer förknippas med just dessa egenskaper även i tidigare undersökningar.

Unika behov för gäster som stannar längre

Vissa boendedetaljer blir viktigare när vistelserna är längre. En arbetshörna och en tvättmaskin är till exempel förmodligen mer värdefullt för de som är bortresta längre än två veckor. Om du erbjuder sådana bekvämligheter är det värt att ange dem på extranätet så att de visas på din boendesida.

Gäster som vistas längre än två veckor är mer benägna att välja ett boende baserat på läget, men de är mindre benägna att vara intresserade av information om området och recensioner än korttidsgäster. Om du sätter ihop din egen lokala guide för gäster kan du överväga att ta med information som skulle vara användbar för någon som vistas där en längre tid. Det kan till exempel vara information om kollektivtrafiken, var närmaste postkontor ligger eller en lista över närliggande kontorskollektiv.

Längre bokningsfönster för längre vistelser

Majoriteten av resenärerna vi tillfrågade bokade boende inom fyra veckor före sin vistelse, men ju längre vistelse desto mer sannolikt är det att de kommer att boka längre i förväg.

I undersökningen bokade de flesta gäster boende upp till en eller två veckor i förväg. För vistelser mellan 7 och 13 nätter var det mer troligt att de bokade endast 2 till 7 dagar i förväg. Men resenärer som stannade minst 14 nätter var mer benägna att boka 2 till 4 veckor i förväg. Detta understryker vikten av att diversifiera din tillgänglighet så att alla potentiella gäster hittar ditt boende. 

Detta var fallet för både semester- och arbetsrelaterade resor, men ett anmärkningsvärt undantag gäller soloresenärer. Medan par var mer benägna att boka längre i förväg, var det mer troligt att soloresenärer bokade en längre vistelse i sista minuten. Genom att prissätta dina rum baserat på antal gäster kan du locka dessa bokare och fylla ett rum i sista minuten för en längre tid.

Var väljer de att boka?

De tillfrågade uppgav att de övervägde att boka via en reseplattform online, direkt hos boendet eller via en prisjämförelsesajt innan de bokade sin långa vistelse. Majoriteten av dem valde slutligen en reseplattform online, med hänvisning till "användarvänlighet".

Med tanke på att vi lanserade utökade veckopriser och månadspriser under det senaste året visar undersökningen att vår plattform är en plats som konsumenterna vänder sig till när de ska boka längre vistelser.

 

Country home
Priser för längre vistelser

Fånga den växande efterfrågan på längre vistelser genom att ställa in ett veckopris eller ett månadspris i extranätet.

Gå till extranätet

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • I takt med att vistelserna blir längre sker det generellt en gradvis förskjutning från semesterresor till jobbresor, från inhemska till internationella resor och från stora hotell till semesterbostäder.
  • De som reser i jobbet, inklusive distansarbete, har starka preferenser och ett stort behov av flexibilitet när de väljer alternativ för längre vistelser.
  • Respondenterna uppgav att bokningsfönstret ökar när vistelserna förlängs – förutom en nyckelgrupp som kan vara bra att locka med sista minuten-erbjudanden för längre vistelser: soloresenärer.
  • Vissa boendedetaljer blir viktigare när vistelserna blir längre, som tvättmaskin och särskilda arbetsytor.