RURAL

Så bidrar onlineresebyråer till att sprida turismen och skapa tillväxt

 | Spara
En ny global studie visar hur onlineresebyråer bidrar till hållbart resande genom att sprida turismen till landsbygdsområden och stärka lokala ekonomier.

På Booking.com tror vi att resor har en positiv inverkan på världen, och därför ville vi presentera den effekt som onlineresebyråer har på den globala turistnäringen i siffror.

I denna serie i tre delar tar vi en närmare titt på några av de teman som framträdde i undersökningen "The Economic Impact of Online Travel Agencies", som vi genomförde tillsammans med Oxford Economics. Undersökningen omfattade Europa, Asien-Stillahavsregionen och USA och Kanada.   

I denna andra del av artikelserien visar vi hur onlineresebyråer bidrar till hållbart resande genom att (1) sprida turismen till landsbygdsområden och (2) stärka lokala ekonomier.

Mer än återvinning

Många förknippar hållbart resande med saker som att återanvända handdukar och ta bort plastflaskor. Men det finns en viktig del av hållbart resande som det ofta inte talas om – att stödja lokala samhällen.  

Som vi såg i den första delen av denna serie ökar onlineresebyråer det totala resandet genom att bland annat erbjuda konsumenterna fler valmöjligheter. Undersökningen visar även hur det ökade antalet resor genererar jobb och skapar en ökning av bnp. Dessutom ser vi att onlineplattformar fördelar resenärer mer rättvist i jämförelse med marknaden överlag genom att de utjämnar villkoren för alla boenden, oavsett om det handlar om populära turistställen eller resmål utanför de klassiska turiststråken.  

Bortom turiststråken

I Europa hjälpte onlineplattformar resenärer att upptäcka resmål på landsbygden redan innan pandemin. Under 2019 stod landsbygden för endast en liten del av boendebokningarna i Europa (16 %). När vi tittar på andelen av den totala försäljningen via onlineplattformar är siffran däremot mer än dubbelt så stor (38 %). 

Dessa mindre besökta resmål var särskilt populära på platser som Storbritannien (41 % av bokningarna hos onlineresebyråer), Tyskland (39 %) och Portugal (35 %).

Även om pandemin hade en negativ inverkan på resandet totalt sett fick landsbygdsturismen ett uppsving hos onlineresebyråer, som hjälpte resenärer att hitta till resmål med färre turister. 

statistic


I Europa stod exempelvis landsbygdsbokningar i Danmark för 34 % av alla bokningar via onlineresebyråer under 2021, jämfört med bara 6 % av alla bokningar på resten av resemarknaden. 

I USA har aktiviteten hos onlineresebyråer gällande bokningar på landsbygden vuxit snabbare än för mer urbana regioner. Under 2012 gällde 9,7 % av bokningarna via onlineresebyråer övernattningar på landsbygden. År 2021 hade den siffran ökat till 16 %. Flera delstater har sett stora ökningar under samma tidsperiod, bland annat Minnesota (10,9 % under 2012 jämfört med 24,2 % 2021) och Nevada (6,2 % under 2012 jämfört med 16,5 % 2021).

Eftersom frågan om överturism blir allt mer framträdande på vissa resmål visar dessa siffror hur valmöjligheterna som erbjuds via onlineplattformar sprider turismen bortom urbana områden och hjälper konsumenterna att upptäcka resmål ute på landsbygden. Som en följd av detta får dessa resmål ekonomiska möjligheter som de inte skulle ha fått utan onlineresebyråer. 

Detta är goda nyheter för mindre boendepartners, till exempel B&B-boenden och alternativa boenden, som också drar nytta av denna omfördelning eftersom de mycket oftare är belägna på landsbygden jämfört med större kedjor. 

Att ge tillbaka

Genom att öka det totala resandet bidrar onlineplattformar också till att skapa fler jobb och ekonomisk tillväxt.

I Europa tillförde onlineresebyråer 33,7 miljarder euro extra till bnp samt skapade 566 000 ytterligare jobb under 2019. 

travel agency statistic


I USA och Kanada samma år genererade onlineresebyråer 19,9 miljarder dollar extra till bnp och skapade 187 000 ytterligare jobb.

Och i Asien-Stillahavsregionen hjälpte onlineresebyråer ekonomin att växa med 15,5 miljarder dollar och skapade 975 000 jobb under 2019. 

Även om tillväxten var betydligt mindre under pandemin var onlineplattformar till hjälp när det gällde att få ekonomin att återhämta sig. Onlineresebyråerna fortsatte att bidra till bnp och skapa jobb i dessa regioner under 2020 och 2021. I USA och Kanada stod de till exempel för 113 000 jobb 2021, vilket var ett tecken på återhämtning i förhållande till de 99 000 jobb som de stod för under 2020.

Sammanfattning

Genom att erbjuda fler valmöjligheter främjar onlineresebyråer hållbart resande genom att sprida turism till resmål på landsbygden och stödja lokala samhällen genom ekonomisk tillväxt och genom att skapa fler jobbmöjligheter inom en mängd olika sektorer. Enligt undersökningen genererar onlineplattformar ett stort antal övernattningar som annars inte skulle ha bokats. Utan onlineresebyråer skulle det bli färre övernattningar, vilket innebär att turismen skulle ha mindre inverkan på bnp samt skapandet av nya jobb. 

Kommer snart: I den sista artikeln i vår serie i tre delar kommer vi att titta på hur onlineresebyråer hjälper boendepartners, särskilt oberoende boenden, att nå en större global publik.
 

Analytics on a laptop
Läs mer

För att få en komplett bild av hur onlineresebyråer ökar antalet resor till landsbygdsområden och bidrar till att stärka lokala ekonomier kan du läsa de fullständiga rapporterna.

 

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Genom att erbjuda fler valmöjligheter bidrar onlineresebyråer till att sprida turismen till landsbygdsområden över hela världen.
  • Under 2019 stod landsbygden för endast en liten del av boendebokningarna i Europa (16 %). Jämför man med andelen av den totala försäljningen via onlineplattformar är siffran mer än dubbelt så stor (38 %). 
  • I USA växte aktiviteten på onlineresebyråer gällande bokningar på landsbygden från 9,7 % 2012 till 16 % 2021.
  • Onlineresebyråer bidrar till att förbättra ekonomin i flera regioner: Under 2019 var den totala ökningen av bnp 33,7 miljarder euro i Europa, 19,9 miljarder dollar i USA och Kanada och 15,5 miljarder dollar i Asien-Stillahavsregionen.
  • Onlineresebyråer är även viktiga för att skapa jobb, bland annat 975 000 fler jobb i Asien-Stillahavsregionen och 566 000 i Europa under 2019.