partner and account manager

Så gör onlineresebyråer för att utöka sin globala kundkrets och stödja oberoende boenden

 | Spara
En ny global studie visar hur onlineresebyråer hjälper boendepartners, särskilt mindre, oberoende boenden, att nå en större global publik.

På Booking.com tror vi att resor har en positiv inverkan på världen, och därför ville vi presentera den effekt som onlineresebyråer har på den globala turistnäringen i siffror.

I denna serie i tre delar tar vi en närmare titt på några av de teman som framträdde i undersökningen "The Economic Impact of Online Travel Agencies", som vi genomförde tillsammans med Oxford Economics. Undersökningen omfattade Europa, Asien-Stillahavsregionen och USA och Kanada.   

I den här sista delen kommer vi att titta på hur onlineresebyråer (1) hjälper partners att nå en större, global publik och (2) hjälper mindre, oberoende boenden att konkurrera med stora varumärken.

Få kunder över hela världen

Tv- och tidningsannonser, resebyråer och muntliga rekommendationer brukade vara de enda sätten att få exponering som kunde nå ut till resenärer. Men med uppkomsten av onlineresebyråer kan boendepartners nu potentiellt nå miljontals nya kunder. 

quote


Onlineresebyråer hjälper boendepartners att locka kunder som befinner sig på platser längre bort och som annars är svåra att nå. Deras teknik gör det till exempel lättare att dela tillgänglighet och att använda olika betalsätt, vilket är praktiskt för både boenden och resenärer. Och när det gäller marknadsföring kan onlineresebyråer nå kunder världen över på flera olika språk genom bland annat reklam, resultatbaserad marknadsföring och sponsring.

"Om Booking.com skulle försvinna imorgon skulle det ha en enorm påverkan", säger Lisa Fraser, ägare av det lantliga boendet Frasers i Storbritannien. "Ett litet företag som mitt har inte råd med samma nivå av marknadsföring. Det skulle vara väldigt svårt att ersätta den funktion som Booking.com fyller när det gäller exponering gentemot kunder, vilket i sin tur påverkar bokningar."

Enligt vår undersökning står internationella resenärer för en betydligt större andel av bokningarna på onlineresebyråer än på resten av resemarknaden. I Europa bokades de allra flesta extra rumsnätter av internationella resenärer. Under 2019 bokade internationella resenärer 111,2 miljoner av de 134,1 miljoner extra nätter som genererades av onlineresebyråer. Samma år stod de för upp till 60 % av bokningarna på onlineresebyråer i Asien-Stillahavsregionen. I USA har inrikesresor länge varit betydligt mer populära än internationella resor (det går 5 inrikesbokningar på 1 internationell bokning). Under 2019 bokades endast 15 % av rumsnätterna av internationella besökare, men hos onlineresebyråerna var motsvarande siffra tre gånger högre.

Pandemin och de reserestriktioner den medförde gjorde det svårt, eller till och med omöjligt, att resa utomlands. Trots det utgjorde internationella besökare fortfarande majoriteten av onlinebokningarna i både Europa och Asien-Stillahavsregionen under 2020 och 2021. 

Liten men mäktig

Studien visar att mindre, oberoende hotell är de som drar mest nytta av onlineresebyråer. Onlineplattformar ger mindre boenden möjlighet att rikta sin marknadsföring till resenärer över hela världen, vilket jämnar ut konkurrensen med större aktörer som har en etablerad global närvaro. Som ett resultat av detta bidrar onlineresebyråer också till att bevara världens unikt mångsidiga ekosystem med oberoende boenden.

De flesta extra bokningarna i Europa och Asien-Stillahavsregionen som genererades tack vare onlineresebyråer gick till oberoende boenden. Om vi tittar på den övergripande marknaden i Europa är försäljningen nästan jämnt fördelad mellan hotellkedjor och oberoende hotell. Men när vi tittar på onlineresebyråer får oberoende hotell dubbelt så många bokningar. På den övergripande marknaden i Asien-Stillahavsregionen går mer försäljning till hotellkedjor jämfört med oberoende hotell, men hos onlineresebyråerna är förhållandet omvänt till förmån för oberoende hotell.

independent hotels stats


I USA är andelen bokningar som tillfaller oberoende boenden via onlineresebyråer betydligt högre än genomsnittet på marknaden. Hotellkedjor dominerar marknaden, där oberoende boenden står för mindre än en tredjedel av den totala försäljningen. Plattformar generar extra bokningar, men de går främst till oberoende hotell.

Fördelarna för alternativa boenden som hus, lägenheter och andra semesterbostäder är inte riktigt desamma. I Europa är andelen försäljning nästan jämnt fördelad mellan hotell och alternativa boenden. 

Gäster tenderar att vara något mer benägna att boka alternativa boenden när de bokar via onlineresebyråer. Under 2019 var försäljningen i Asien-Stillahavsregionen nästan jämnt fördelad mellan hotell och alternativa boenden både när det gällde marknaden som helhet och bokningar på onlineresebyråer. Men under åren 2020–2021 var 55–58 % av bokningarna som gjordes via onlineresebyråer hotellbokningar, jämfört med 43 % på marknaden som helhet. Och i USA står alternativa boenden för ungefär en fjärdedel av försäljningen via onlineresebyråer. Faktum är att andelen av den totala försäljningen som gick till alternativa boenden har minskat de senaste åren, från 28 % under 2019 till 24 % under 2021. 

Sammanfattning

Genom att utnyttja den senaste tekniken kan onlineresebyråer utöka marknaden, ge registrerade boenden omedelbar synlighet världen över (detta är särskilt viktigt för oberoende boenden), skapa ökat förtroende hos konsumenterna och i slutändan bidra till framgång för sina boendepartners.

Har du missat en tidigare del av den här serien? Kolla in våra andra artiklar: Så kan kundernas förtroende och konkurrenskraftiga priser ge fler bokningar och Så bidrar onlineresebyråer till att sprida turismen och skapa tillväxt.
 

Analytics on a laptop
Läs mer

Läs de fullständiga rapporterna för att få en översikt över hur onlineresebyråer utökar den globala kundkretsen och gynnar mindre, oberoende boenden.

 

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Internationella resenärer står för en betydligt större andel bokningar hos onlineresebyråer än på resten av resemarknaden.
  • Under 2019 bokade internationella resenärer 83 % av de 134,1 miljoner extra nätter som genererades i Europa av onlineresebyråer.
  • Mindre, oberoende hotell är de som har störst fördel av den teknik och marknadsföring som onlineresebyråer erbjuder.
  • De flesta extra bokningar i Europa och Asien-Stillahavsregionen som genererades tack vare onlineresebyråer gick till oberoende boenden.