earth day

Trenderna som kommer att forma hållbara resor under 2022

 | Spara
För att fira Jordens dag avslöjar vi vad resenärer som vill resa hållbart söker efter under 2022 enligt en ny undersökning från Booking.com.

För en stor andel resenärer ligger effekterna av deras resor högt upp på prioriteringslistan. Nästan tre fjärdedelar (71 %) uttryckte en önskan om att resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna – en ökning med tio procentenheter jämfört med vår rapport från 2021. Två tredjedelar (66 %) vill ha upplevelser som speglar den lokala kulturen och ytterligare 59 % vill lämna platserna som de besöker i bättre skick än när de kom dit. Hälften av resenärerna (50 %) säger att de senaste nyheterna om klimatförändringarna har fått dem att göra mer hållbara resval. 

Och en uppmuntrande stor andel (46 %) säger att de har bott på ett hållbart boende under det senaste året. Av dessa uppger 41 % att de valde en hållbar vistelse för att minska sin påverkan på miljön medan en tredjedel (33 %) ville ha en mer lokalt relevant upplevelse och 31 % anser att hållbara boenden är bättre för lokalsamhället. 

Resenärerna är även överens om att de vill undvika överfulla resmål. En tredjedel (33 %) säger att de valde att resa under lågsäsong, och över en fjärdedel (27 %) valde att åka till ett mindre populärt resmål under de senaste 12 månaderna för att inte bidra till massturismen. Detsamma gäller framtida resor, där 40 % uppgav att de skulle vara villiga att uteslutande resa under lågsäsong för att inte bidra till massturismen, och 64 % angav att de skulle undvika populära turistmål och sevärdheter för att säkerställa en jämnare spridning av effekterna av och fördelarna med deras besök. Nästan en tredjedel (31 %) skulle till och med vara villiga att välja ett annat resmål än sitt favoritresmål för att inte bidra till massturismen.

Så möter du dessa behov för att ta del av efterfrågan 

I takt med att allt fler resenärer har för avsikt att resa hållbart växer också möjligheten för branschen att satsa mer på att skapa och förmedla hållbarare reseupplevelser. Även om medvetenheten om och synligheten för mer hållbara boenden ökar (40 % av resenärerna bekräftar att de har sett ett hållbart boende på en resewebbplats under det senaste året) finns det fortfarande mer arbete att göra för att se till att hållbara boendealternativ blir lättare att hitta för alla. 

Av de resenärer som inte bott på ett hållbart boende under det senaste året uppgav 31 % att de inte visste om att de fanns, och nästan en av tre (29 %) sa att de fortfarande inte visste hur de skulle hitta dem. Fler än hälften (56 %) medger att de inte aktivt letar efter ett boendes hållbarhetsåtgärder innan de bokar, men säger att de skulle se över dem om informationen är lättillgänglig. Detta understryker ytterligare vikten av att göra denna hållbarhetsinformation transparent och begriplig för en bred målgrupp av resenärer. 

road trip

 

78 % av resenärerna har för avsikt att bo på ett hållbart boende minst en gång under det kommande året, så det finns en enorm potential att minska klyftan mellan de som har full koll på hållbara boenden och de som fortfarande tycker det är svårt att hitta rätt alternativ. Dessutom uppger över en tredjedel av resenärerna (35 %) att hållbarhetsåtgärder från boende- och transportleverantörer spelar en viktig roll i deras val av boende och transportmedel, och hela 70 % av resenärerna säger att de skulle vara mer benägna att välja ett hållbart boende, oavsett om de aktivt letade efter ett eller inte. 

"Det är otroligt uppmuntrande att se hur fler och fler resenärer från hela världen intresserar sig för hållbart resande och visar en allt större önskan om att ha en positiv inverkan när de upplever världen – men detta är bara början", säger Danielle D'Silva, Head of Sustainability på Booking.com. "Vi är medvetna om att våra partners spelar en viktig roll i denna förändring och att det är avgörande att investera i rätt produkter och program för att hjälpa dem förmedla sina åtgärder till de allt mer uppmärksamma och miljömedvetna resenärerna. Tillsammans kan vi fortsätta denna resa och omsätta de goda intentionerna till hållbarare reseupplevelser som skapar meningsfulla förändringar." 

Hållbara boenden 

För att hjälpa resenärerna att göra mer hållbara val och samtidigt stödja boenden som redan har kommit långt på sin hållbarhetsresa lanserade vi symbolen för hållbara boenden i november 2021. Symbolen är den första i sitt slag och är en banbrytande lösning för att ge boenden erkännande för deras hållbarhetsåtgärder och informera kunderna om dessa – 99 000 boenden i hela världen har redan fått detta erkännande. Symbolen baseras på åtgärder som har valts ut för deras tillgänglighet, enkelhet och potential för stor inverkan och har verifierats av oberoende branschorgan som det globala hållbarhetsinitiativet Travalyst. Den har tagits fram som ett universalverktyg som passar behoven hos alla boenden – från en lägenhet i Amsterdam eller en privatbostad i Indien till en resort i Gold Coast i Australien. 

Utöver de 32 hållbarhetsåtgärder som registreras och analyseras för att avgöra vilka boenden som får symbolen har vi även utökat antalet tredjepartscertifieringar och märkningar som automatiskt kvalificerar boenden till att få symbolen. Tidigare gällde detta de officiellt godkända certifieringarna från Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism och EU Ecolabel, men nu gäller det även Green Seal, Svanen, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED och Edge. 


Symbolen för hållbara boenden har också ett tillhörande program med utbildningsmaterial som är utformat för att hjälpa dig identifiera och vidta mätbara åtgärder som bidrar till att minska din miljöpåverkan samt öka din samhällspåverkan i världen. Vår Handbok för hållbara boenden är utformad för att stödja dig på din hållbarhetsresa, oavsett hur långt du har kommit. Här hittar du allt från råd om hur du sätter upp mål för ditt miljöarbete till tips om hur du kan minska vatten- och energiförbrukningen.

 

Sustainability
Visa upp dina hållbarhetsåtgärder för gästerna

Ta del av efterfrågan på hållbara resor genom att tala om för kunderna vilka hållbarhetsåtgärder som vidtas på ditt boende.

Uppdatera åtgärder

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • Nästan tre fjärdedelar (71 %) av resenärerna uttryckte en önskan om att resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna – en ökning med tio procentenheter jämfört med vår rapport från 2021. 
  • 70 % av resenärerna säger att de skulle vara mer benägna att välja ett hållbart boende, oavsett om de aktivt letade efter ett eller inte. 
  • 78 % av resenärerna har för avsikt att bo på ett hållbart boende minst en gång under det kommande året.
  • Partners kan ta del av denna efterfrågan genom att tala om för kunderna vilka hållbarhetsåtgärder de har vidtagit via extranätet.