Travellers walking with masks on

Vi avslöjar de nya trenderna och resvanorna

 | Spara
Pandemin har lett till ändrade vanor och en osäkerhet i resebranschen – men det finns möjlighet för partners att dra nytta av de trender som vuxit fram under de senaste sex månaderna

2020 har varit ett år fyllt av förändringar, inte minst när det kommer till våra resvanor. Här tar vi en titt på Booking.coms undersökningar för att identifiera vilka restrender som uppstått till följd av pandemin – och hur våra partners kan anpassa sig till dem. 

Lokalt framför globalt

Historiskt sett har inrikesbokningar stått för cirka 45 % av Booking.coms totala affärsverksamhet. Men i april i år ökade andelen inrikesbokningar till cirka 70 %. Trenden fortsatte under det andra kvartalet och in i juli då rumsnätterna i inrikesbokningarna stod för 70 % av våra nya bokade rumsnätter under denna period. 

Statistik från kundernas önskelistor pekar åt samma håll. I maj och juni stod inrikesvistelser för nästan två tredjedelar (64 %) av alla önskelistor på global nivå. Året innan var motsvarande siffra 35 %.* 

Använd landsbaserade priser för att ta del av efterfrågan från inrikesresenärer.  

Stränderna lockar

Solsemestrar och strandresmål har alltid varit populärt. I dessa tider är de kanske ännu mer lockande. 45 % av resenärerna har uttryckt ett intresse för att åka på en solsemester i framtiden, enligt en undersökning utförd i juni.** När gästerna väl väljer att göra den här resan kommer de kanske välja stränder som ligger mer avsides. Vi har tagit fram avsiktsbaserade sökalternativ som kan hjälpa partners att fånga denna efterfrågan. 

Flexibilitet är viktigare än någonsin 

Nästan hälften (45 %) av resenärerna skulle boka en resa om det fanns möjlighet att avboka gratis, enligt en global undersökning från april. En tredjedel (32 %) säger att de skulle boka ifall de kunde omboka gratis.** Resenärerna vill helt enkelt känna sig trygga med sina bokningar om det skulle uppstå oväntade utbrott av coronaviruset som kan leda till att myndigheter gör nedstängningar med kort varsel. 

Image
Sign
Foto: Logan Weaver, Unsplash

 

Till följd av detta efterfrågar allt fler flexibla villkor. Detta noterades även av Booking.coms vd Glenn Fogel under en resultatuppdatering för aktieägarna: "Vi har alla sett en ökning av antalet resenärer som bokar vistelser med mer flexibla avbokningsvillkor till följd av det osäkra läget resebranschen står inför." 

Vill du göra dina priser ännu mer flexibla? Använd det nya verktyget Flexibelt – 1 dag för att konvertera dina priser och underlätta för kunderna. 

Kortare bokningsfönster 

Även sista minuten-resorna ökar och bokningsfönstren blir kortare månad för månad. Våra undersökningar visar att kunder över hela världen planerar att boka boende inom en månad före resan. I Frankrike och Storbritannien var det dock fler som kände sig bekväma med att boka en eller två månader i förväg i juli jämfört med juni.** 

Lösningar som sista minuten-erbjudanden kan bidra till att fånga denna efterfrågan medan ett boka tidigt-erbjudande kan leda till fler bokningar som görs längre i förväg. 

Städningen är viktig 

Städningen fortsätter att prioriteras av resenärerna. Allt fler gäster söker transparens kring städrutinerna på ett boende. Sedan pandemin startade har vi sett en dramatisk ökning av vissa ord som gästerna använder när de ställer frågor om ett boende. Bland annat har användningen av orden "rent" och "hygieniskt" ökat med över 60 %. 

För att hjälpa boendepartners att skapa rätt förväntningar så att gästerna kan känna sig trygga har vi utvecklat en ny funktion för hälso- och säkerhetsåtgärder. Funktionen gör det lättare för partners att framhålla denna information tillsammans med andra liknande åtgärder eller faciliteter på boendet.

Färre flygresor, fler bilsemestrar 

Eftersom utrikesresor fortfarande begränsas av myndighetsrestriktioner i många områden har intresset för att resa med bil ökat. Det vanligaste är att köra bil till boenden som ligger inom 2–3 timmar från hemmet. För att hjälpa dig att locka dessa resenärer har vi tagit fram nya funktioner så att gästerna lättare ska kunna hitta boenden i närheten. 

I april uppgav resenärerna att de var mer benägna att resa med egen bil framför flygplan eller kollektivtrafik, jämfört med 2019. Dessa siffror ökade i maj och detta verkar vara en ihållande trend.** 

Det kan dock finnas en generationsskillnad här. Yngre resenärer (18–24 år) säger nämligen att de är mer benägna att börja resa med flyg i år, jämfört med äldre resenärer. 

Fokus på hållbarhet

En tredjedel av kunderna (36 %) säger att de vill resa mer hållbart till följd av coronaviruset. Nästan hälften (44 %) har sett en positiv inverkan på miljön i samband med pandemin. Detta leder till ett ökat intresse för att noga överväga hållbara resmöjligheter, vilket i sin tur innebär att hållbara resor sannolikt kommer att bli högre prioriterat av resenärerna än någonsin tidigare.** 


"Innan covid-19 kunde vi se att fler och fler resenärer utvecklade ett mer hållbart tänk när det kommer till resor", säger Gillian Tans, ordförande, Booking.com. "Men nu när vi har sett vilken stor skillnad det gör att flyga mindre, eller hur vackert ett resmål är utan överturism, så tror jag att det här är något som resenärerna inte kommer att glömma i första taget."
 

*Baserat på en jämförelse av statistik från Booking.coms önskelistor mellan mars och april 2020 och motsvarande månader under 2019. 
**Undersökningen beställdes av Booking.com och utfördes oberoende bland ett urval vuxna som gjort en resa under de senaste 12 månaderna. Respondenterna kommer från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och USA. Undersökningen genomfördes via en onlineenkät.

 

 

Connectivity provider for you
Gemensam återuppbyggnad

Drar du nytta av alla trender? Ta en titt på vår återhämtningsplan för tips på åtgärder. 

Återhämtningsplanen

Vad tycker du om den här sidan?

Foto (huvudbild): Victor He, Unsplash
Sammanfattning
  • Inrikesresorna överskred de internationella resorna. Andelen inrikesbokningar nådde cirka 70 % under det andra kvartalet och fram till juli. 
  • Flexibilitet är viktigt. Nästan hälften (45 %) säger att de skulle boka ifall de kan avboka gratis. En tredjedel (32 %) skulle boka ifall de kan omboka gratis.
  • Städningen fortsätter att prioriteras av resenärerna. Allt fler gäster söker transparens kring städrutinerna på ett boende.
  • Andra kundmönster är bland annat: fler vill resa med bil framför flyg, stränder är populära resmål och allt fler tänker på hållbarhet.