Image
Summer Season Hero

Tillsammans för en bättre sommar

Vaccineringen har kommit igång i många delar av världen, och det betyder att vi äntligen börjar se att den uppdämda efterfrågan omvandlas till bokningar. Genom att arbeta tillsammans kan vi tillgodose behoven hos dagens resenärer och få ut så mycket som möjligt av denna viktiga sommarsäsong.

 

Sommaren 2021. Nu kör vi!

Vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att maximera ditt boendes framgång i sommar genom att du anpassar ditt utbud till de viktigaste trenderna vi ser bland resenärer just nu. Det här gör årets sommarresenärer enligt vår data:

  1. De söker efter vistelser i juni, juli, augusti och september
  2. De vill ha flexibilitet
  3. De planerar längre vistelser
  4. De vill känna trygghet och säkerhet
  5. De gör fler Genius-bokningar
  6. De bokar mer i vår app och med mobilen
Image
Summer 2021 Secondary Image

1. De söker efter vistelser i juni, juli, augusti och september

Image
Summer 2021 Searching For Stays

I väntan på att restriktionerna ska lyftas ser vi att mer än en tredjedel av sökningarna hos oss nu gäller sommarmånaderna – vilket är samma procentsats vi såg vid den här tiden 2019. Det ger oss en stark indikation på att människor är säkra på att de kommer att resa igen i sommar, så det är viktigt att optimera din tillgänglighet nu för att fånga denna efterfrågan.

Uppdatera din tillgänglighet Läs mer

2. De vill ha flexibilitet

Med tanke på de osäkra tider vi lever i är det inte förvånande att de flesta resenärer vill kunna ändra sina resplaner om det behövs. 90 % av resenärerna bokar flexibla priser inför sommaren, så om du inte erbjuder dessa priser går du miste om nästan alla de sommarbokningar vi ser just nu. Vi ser uppmuntrande nog också lägre avbokningsnivåer jämfört med nivåerna i slutet av 2020.

 

Vi vet att du måste hitta en balans mellan att få bokningar och att få säkrare intäkter. Med flexibla datumändringar blir det nu lättare för dig att besvara gästernas förfrågningar och ändra deras datum ifall de får ändrade planer, vilket minskar risken för avbokningar ytterligare.

Lägg till flexibla villkor Läs mer

Image
Summer 2021 Looking For Flexibility

3. De planerar längre vistelser

Image
Summer 2021 Planning To Stay Longer

Med så många sparade semesterdagar och flera månader utan någon resa är det inte att undra på att resenärerna bokar längre vistelser. Vi ser fler bokningar på sju dagar eller mer än vi gjorde vid samma tidpunkt under 2019. Du kan locka dessa potentiella gäster genom att skapa prisplaner för långa vistelser. De är särskilt utformade för att locka lukrativa bokningar på en vecka eller längre.

Lägg till priser för långa vistelser Läs mer

4. De vill känna trygghet och säkerhet

Även om människor gärna vill resa igen är det också förståeligt att de vill veta mer om de extra åtgärder som vidtagits för att skydda deras hälsa och säkerhet. 70 % av resenärerna uppgav att de är mer benägna att boka ett boende om det är tydligt vilka hälso- och säkerhetsåtgärder som vidtagits – och det har direkt inverkan på intäkterna. Partners som visar upp sina hälso- och säkerhetsåtgärder får i genomsnitt 11 % fler bokningar jämfört med de som inte gör det, så det är viktigt att hålla informationen om ditt boende uppdaterad.

Uppdatera dina åtgärder Läs mer

Image
Summer 2021 Seeking Safety Reassurance

5. De gör fler Genius-bokningar

Image
Summer 2021 Making More Genius Bookings

För att hjälpa våra partners att bli mer synliga och säkra fler bokningar vid denna avgörande tidpunkt har vi nyligen utvidgat Genius-medlemskapet så att det omfattar alla resenärer med ett Booking.com-konto. Sedan denna förändring har Genius-partners fått 29 % fler bokningar. Tre av fyra Genius-bokningar görs också av Genius-medlemmar som besöker Booking.com direkt, genom strategiska samarbetspartners eller via Booking Holdings systervarumärken. Genius-boenden kan därför förvänta sig en ökning av antalet bokningar.

Gå till Genius-sidan Läs mer

6. De bokar mer i vår app och med mobilen

Vår app var den mest nedladdade reseappen i världen mellan januari och mars i år, och mer än två tredjedelar av våra bokningar görs via mobila enheter. Det betyder att det är vårt snabbast växande kundsegment. När partners skapar ett specialpris för att locka dessa resenärer ser vi att de får 28 % fler mobilbokningar.

Lägg till mobilpriser Läs mer

Image
Summer 2021 Booking More On Our App And Mobile

Tips för sommaren i ditt extranät

Förutom de rekommendationer du redan hittar i ditt Möjlighetscenter kan du få personliga råd för att fånga efterfrågan på sidan för sommarsäsongen.

 

#Kom i kontakt med andra partners

Dela ditt perspektiv och dina idéer med andra partners. Ta reda på hur andra förbereder sig för att få ut så mycket som möjligt av sommaren genom att engagera dig i Partnerforumet.

Vad tycker du om den här sidan?