Hållbarhet

Lär dig mer om olika hållbarhetsrutiner och ladda ner vår handbok i hållbarhet för att göra din verksamhet redo för en trend som kommer fortsätta växa i framtiden. Vårt mål att göra det lättare för alla att resa hållbart. Hjälp oss att nå det målet.

29 artiklar

Resandet återvänder, men resenärerna kommer tillbaka med nya prioriteringar. Det kommer att krävas ett mer kreativt tänkande för att kunna tillgodose efterfrågan på fler säkerhets- och hygienåtgärder, samtidigt som man arbetar med hållbarhetsfrågor. Läs den här guiden för att se hur du kan nå denna balans.
På Booking.com är vårt mål att göra det lättare för alla att resa hållbart. Denna hållbarhetsguide är det första steget på vår resa för att förändra resebranschen tillsammans.