Hur stänger jag av aviseringar om att mina priser är för låga?

Den här funktionen är aktiverad på leverantörsnivå och går inte att stänga av för enskilda boenden. Du kan kontakta din channel manager och fråga om de kan ta bort funktionen.