Din guide till mer hållbar gästfrihet

På Booking.com är vårt mål att göra det lättare för alla att göra mer hållbara resval. Och det kan vi inte göra utan våra partners. Denna hållbarhetsguide är det första steget på vår resa mot att förändra resebranschen tillsammans. 

header_sustain_handbook.jpeg

Tillsammans kan vi skapa mer hållbara resor

Resor är fantastiska. De hjälper oss att upptäcka vår värld, de ger oss nya upplevelser och de förbinder oss med andra kulturer. De skapar minnen. De återförenar oss med bekanta ansikten, skapar nya vänskaper och lär oss mer om oss själva.

Men de kan också få konsekvenser. Från föroreningar och förstörelse av naturliga livsmiljöer till överbeläggning och belastning på lokal infrastruktur. Vi vet att boendebranschen, resenärer och lokalbefolkningen redan känner av effekterna.

På Booking.com är vårt mål att göra det lättare för alla att boka mer hållbara resor. Och det kan vi inte göra utan er, våra partners. 

Efterfrågan på boenden som arbetar med att minska sin negativa inverkan ökar år för år. Vår rapport om hållbart resande visade följande om 2023:

  • 76 % av resenärerna uppger att de vill resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna.
  • 65 % av resenärerna skulle hellre bo på ett specifikt boende om de visste att det hade en certifiering eller etikett för hållbarhet. 
  • 59 % av resenärerna vill filtrera på boenden med en hållbarhetscertifiering nästa gång de bokar en vistelse.

Men mer behöver göras för att göra hållbart resande enklare – och boenden med tredjepartscertifieringar lättare att hitta. Trots goda avsikter vet 44 % av alla resenärer fortfarande inte var de kan hitta mer hållbara alternativ, och 51 % tycker inte att det finns tillräckligt många alternativ tillgängliga. 

Att arbeta på ett mer hållbart sätt är inte bara en reaktion på efterfrågan hos resenärerna. Det finns starka affärsmässiga argument för det, och vi kommer att presentera dem i varje avsnitt i den här handboken. Vi vill samarbeta med dig för att hjälpa dig att växa och skapa reseupplevelser som skyddar ditt resmål – och din verksamhet – för framtiden. 

Så här använder du handboken

Se denna handbok som din guide för att implementera åtgärder som kan bidra till att minska ditt boendes negativa inverkan på miljön och samhället omkring dig. Den har skrivits i samarbete med hållbarhetsexperter som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och inkluderar den senaste datan samt de senaste vetenskapliga rönen inom hållbarhet. Här hittar du även praktiska steg som partners som du kan ta för att skapa positiva förändringar för din verksamhet, din lokala omgivning och branschen som helhet.

Varje avsnitt i handboken fokuserar på ett specifikt ämne, med konkreta åtgärder som du kan vidta på ditt boende – oavsett hur stort det är, vilken typ av boende det är eller var det ligger. Vi har också introducerat motsvarande faciliteter på extranätet som du kan lägga till på din boendesida. Detta hjälper dig att förmedla dina åtgärder till resenärerna på vår plattform.

Dessutom kan de åtgärder som beskrivs i denna handbok vägleda dig när du arbetar för att få en tredjepartscertifiering, som vi anser är den högsta standarden när det gäller att erkänna ett boendes arbete för att bli mer hållbart.

Uppdatera dina inställningar på extranätet

Du kan kommunicera dina åtgärder gällande hållbarhet till resenärer via vår plattform. Uppdatera dina åtgärder för att visa vad du har gjort på ditt boende. 

Uppdatera dina åtgärder

Header_environment.jpeg

Så tar du reda på din miljöprestanda

På resan mot ökad hållbarhet kommer din utgångspunkt att fungera som en guide. Det är först när du har mätt dina resultat – till exempel koldioxidutsläpp eller vattenförbrukning – som du kan börja sätta mål och planera hur du ska nå dem.

Läs mer

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Läs mer 

Bli certifierad

En certifiering visar världen ditt åtagande för hållbarhet. Den återspeglar ditt engagemang och är något som dina gäster kan lita på.

Läs mer

Meeting
Apple farm

Minska matsvinnet

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion slängs eller går förlorad. Med tanke på att maten kan stå för en betydande utgift, kan du spara pengar på att minska matsvinnet. Det har också en positiv inverkan på ditt miljöavtryck.

Läs hur

Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

Läs mer

A couple riding bikes
Local community

Engagera ditt lokala samhälle

Din verksamhets sociala och ekonomiska kontext har stor inverkan på dess framgång. Ett bra samarbete med andra verksamheter i lokalsamhället är därför en viktig del av en hållbarhetsstrategi, oavsett vilken typ av boende du driver.

Hur kommer jag igång?

Balansera hållbarhet och säkerhet

Det kommer att krävas ett mer kreativt tänkande för att tillgodose efterfrågan på fler säkerhets- och hygienåtgärder, samtidigt som man arbetar med hållbarhetsfrågor. Läs den här guiden för att se hur du kan nå denna balans.

Läs mer

health.jpg
elephants

Djurskydd

Djuren är livsviktiga för de platser vi bor på och besöker som turister. Att samarbeta för att skydda djurens välbefinnande är inte bara ett etiskt ansvar – det är också så vi kan bevara vår miljö.

Läs mer

Boendets åtgärder

Tillsammans med oberoende organ som Travalyst – en global icke-vinstdrivande organisation – har vi identifierat och verifierat åtgärder som kan ha stora positiva effekter. Du hittar dem i extranätet.

Booking.com har antagit kriterierna från Global Sustainable Tourism Council (GSTC) för att bedöma dessa åtgärder. Kriterierna är organiserade kring fyra huvudteman – effektiv hållbarhetsplanering, maximering av sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, förstärkning av kulturarvet och minskning av negativ påverkan på miljön. De fungerar bland annat som grundläggande riktlinjer för företag av alla storlekar som vill vidta åtgärder för att minska sin negativa påverkan. 

Vi kommer att fortsätta att använda GSTC-kriterierna för att bestämma i vilken riktning vårt arbete kommer att utvecklas. Även om du för närvarande inte måste uppfylla alla kriterier, stöder och uppmuntrar vi alla boenden att uppfylla 100 % av GSTC-kriterierna för hotell.

Om du redan har vidtagit alla de 53 åtgärder som visas på vår plattform kan du använda GSTC-kriterierna som vägledning för att göra ytterligare framsteg på din hållbarhetsresa.

Ladda ner GSTC:s kriterier  

Upptäck fler utbildningsresurser

Utöver denna handbok fortsätter vi att investera i utbildningsmaterial och verktyg, bland annat onlinekurser som har utvecklats i samarbete med Världsturismorganisationen. Dessa kostnadsfria kurser är utformade för att ge boendeleverantörer inom turismbranschen vägledning om viktiga hållbarhetsfrågor. 

Anmäl dig till kurserna  

Hållbarhet på Booking.com

Vårt mål på Booking.com är att göra det lättare för alla att uppleva världen. Med det målet följer ett ansvar att bygga och bevara en värld som är värd att uppleva. Denna resa tar tid och kräver samarbete och samordnad ansträngning.

Vår roll är att göra det lättare för alla att göra mer hållbara resval. Det innebär att vi samarbetar med våra partners och andra aktörer för att erbjuda ett bredare utbud av upplevelser som tar hänsyn till både miljöaspekter och sociala aspekter. Tillsammans kan vi göra hållbarhet till en del av varje resa.

Men vi vet att vi inte kan be våra partners att göra det vi inte själva har gjort. Därför tittar vi också på vårt eget miljöavtryck och arbetar för att minska det. Vi fortsätter också att hitta nya sätt att effektivisera vår verksamhet.

För att uppå detta har vi åtagit oss att bygga en hållbarhetskultur och att driva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt, så som vi har fastställt i vår klimathandlingsplan:

  • Förbättra hur vi hanterar avfall – vi arbetar för att förbättra våra processer gällande avfallsströmmar på kontor runt om i världen. Vi har implementerat avfallsströmning på våra campus i Amsterdam och Manchester. På dessa anläggningar jobbar över 7 500 respektive 1 400 anställda varje dag.
  • Minska vår verksamhets koldioxidavtryck – under 2022 gjorde Booking.com och Booking Holdings åtaganden om att uppnå nettonollutsläpp till 2040. Detta åtagande fastställdes i företagets klimathandlingsplan, som innehåller ambitiösa mål för ett antal avdelningar, inklusive hur företaget anskaffar tjänster och driver sina datacenter. Allt detta syftar till att hjälpa företaget att uppnå en minskning på 95 % av utsläppen i scope 1 och 2 till slutet av 2030, en minskning på 50 % av utsläppen i scope 3 senast 2030 samt det slutliga målet med nettonollutsläpp till 2040.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra mål i vår senaste hållbarhetsrapport.

Besök vår Sustainability Hub