Vi presenterar programmet för hållbara boenden

Vårt nya sätt att ge dig erkännande för ditt hållbarhetsarbete och framhäva det för resenärer – för en bättre framtid.

Upptäck mer

Handbok för hållbara boenden

På Booking.com är vårt mål att göra det lättare för alla att resa hållbart. Och det kan vi inte göra utan våra partners. Denna hållbarhetsguide är det första steget på vår resa för att förändra resebranschen tillsammans. 

Uppdaterad för 1 vecka sen
Spara
Tillsammans kan vi skapa mer hållbara resor

Resor är fantastiska. De hjälper oss att upptäcka vår värld, de ger oss nya upplevelser och de förbinder oss med andra kulturer. De skapar minnen. De återförenar oss med bekanta ansikten, skapar nya vänskap och lär oss mer om oss själva.

Men de kan också få konsekvenser. Från föroreningar och förstörelse av naturliga livsmiljöer till överbeläggning och belastning på lokal infrastruktur. Vi vet att boendebranschen, resenärer och lokalbefolkningen redan känner av effekterna av ohållbara resor.

Detta är särskilt oroande för oss inom resebranschen, eftersom det är just detta som resenärer tycker mest om i destinationer som löper högst risk. Detta gör inte bara hållbarhet till en etisk prioritering, utan även till en affärsprioritering.

På Booking.com är vårt mål att alla ska kunna uppleva världen på ett hållbart sätt. Och det kan vi inte göra utan våra partners. 

Vår undersökning visar att efterfrågan på hållbara boenden växer år efter år:

  • 83 % av de globala resenärerna säger att hållbara resor är viktiga för dem.
  • 73 % säger att de är mer benägna att boka ett boende som vidtagit hållbarhetsåtgärder. 

Men mer behöver göras för att hjälpa resenärerna att uppfylla dessa ambitioner. Hälften av de tillfrågade anser att det inte finns tillräckligt med hållbara resealternativ tillgängliga för dem, och 41 % vet inte hur eller var de ska hitta sådana alternativ.

Det finns mycket vi kan göra för att ändra denna uppfattning, samtidigt som vi driver fram positiva förändringar. Vi vill samarbeta med dig för att hjälpa dig växa hållbart och skapa reseupplevelser som skyddar dina resmål – och din verksamhet – för framtiden. Denna hållbarhetsguide är det första steget på vår gemensamma resa för att förändra resebranschen tillsammans.

Så här använder du guiden

Se den här guiden som din handbok för hållbart boende. Vi samarbetar med Global Sustainable Tourism Council och andra hållbarhetsexperter för att berätta vad boenden så som ditt kan göra för att skapa en positiv förändring i branschen.

Varje avsnitt fokuserar på ett nytt hållbart initiativ som du kan introducera på ditt boende – oavsett storlek, typ eller läge. För vart och ett av dessa initiativ har vi också infört en ny funktion på extranätet för att hjälpa dig framhäva ditt hållbarhetsarbete på din boendesida.

Vi kommer att fortsätta utöka listan med initiativ efter hand, så besök sidan regelbundet för att få nya idéer.

Uppdatera dina inställningar på extranätet

Vår undersökning visar att det kan vara svårt för gäster att hitta ett hållbart boende. För att öka chansen att fånga deras uppmärksamhet kan du gå till extranätet och uppdatera inställningarna i avsnittet "Hållbarhet". 

Image
Header_environment.jpeg

Sätt upp mål för ditt miljöarbete

På resan mot hållbarhet fungerar dina mål som din kompass. Det är först när du har mätt dina resultat – till exempel i koldioxidutsläpp eller vattenförbrukning – som du kan börja sätta mål och planera hur du ska nå dem.

Läs mer

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

Image
header_plastic.jpeg
Image
header_water.jpeg

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Läs mer 

Bli certifierad

Certifiering visar världen ditt engagemang för hållbarhet. Samtidigt som märkena visar det du gör och hjälper till att locka fler miljömedvetna gäster, är själva processen ännu mer värdefull – den hjälper dig att sätta upp mål och förbättra ditt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Image
Meeting
Image
Apple farm

Minska matsvinnet

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion slängs eller går förlorad. Med tanke på att maten kan stå för en betydande utgift, kan du spara pengar på att minska matsvinnet. Det har också en positiv inverkan på ditt miljöavtryck.

Läs hur

Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

Läs mer

Image
A couple riding bikes
Image
elephants

Djurskydd

Djuren är livsviktiga för de platser vi bor på och besöker som turister. Att samarbeta för att skydda djurens välbefinnande är inte bara ett etiskt ansvar – det är också så vi kan bevara vår miljö.

Läs mer

Balansera hållbarhet och säkerhet

Resandet återvänder, men resenärerna kommer tillbaka med nya prioriteringar. Det kommer att krävas ett mer kreativt tänkande för att kunna tillgodose efterfrågan på fler säkerhets- och hygienåtgärder, samtidigt som man arbetar med hållbarhetsfrågor. Läs den här guiden för att se hur du kan nå denna balans.

Läs mer

Image
health.jpg
Hållbarhet på Booking.com

Som marknadsledare inom reseindustrin ser vi det som vårt – och vår branschs – ansvar att se till att vår planet, dess människor, djurliv och natur fortlever och frodas långt in i framtiden. Denna resa mot hållbarhet tar tid och kräver samarbete och samordnad ansträngning. Det kommer göras många lärdomar längs vägen.

Vår roll är att göra det lättare för alla att resa hållbart. Det innebär att erbjuda kunderna mer hållbara resval genom att samarbeta med våra partners för att kunna tillhandahålla ett bredare utbud av hållbara upplevelser. Tillsammans kan vi göra hållbarhet en del av varje resa.

Men vi vet att vi inte kan be våra partners att göra det vi inte själva har gjort. Därför tittar vi också på vårt eget miljöavtryck och arbetar för att minska det. Vi fortsätter också att hitta nya sätt att göra vår verksamhet effektivare och mer hållbar.

För att se till att vi föregår med gott exempel har vi åtagit oss följande under 2020: 

Förbättra hur vi hanterar avfall  Vi arbetar för att förbättra våra processer för avfallsströmmar på kontor runt om i världen.

För att förbereda det globala införandet av återvinning och avfallsströmning på alla kontor kartlade Booking.com vilka kontor som finns på platser där formellt avfallshanteringssystem saknas, och vilka kontor som finns i byggnader där avfallet inte slutligen separeras trots att kontoret källsorterar sitt avfall. Booking.com började sedan mäta sitt matsvinn i sina kontorsrestauranger i Amsterdam för att få inblick i hur maten slängdes. Dessa restauranger utfodrar nästan 4 000 anställda dagligen och har därför en enorm potentiell inverkan på minskningen av matsvinn. Med hjälp av dessa åtgärder under 2020 kunde Booking.com slutföra implementeringen av avfallsströmning i 70 % av sina kontor i Amsterdam. De återstående 30 % är redo att slutföra implementeringen när kontoren öppnar igen.  

Arbeta för att minska koldioxidavtrycket i vår verksamhet – vi har gjort ett omfattande arbete med att förstå vårt koldioxidavtryck, och har nu satt mål för att minska det. Samtidigt samarbetar vi med hyres- och fastighetsvärdar för att se var det är möjligt att använda förnybar energi och för att förstå komplexiteten i att arbeta på ett hållbart sätt.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra åtgärder i vår senaste hållbarhetsrapport.

Besök sidan

Var den här artikeln till hjälp?