Handbok om hållbarhet

På Booking.com är vårt mål att göra det lättare för alla att resa hållbart. Och det kan vi inte göra utan våra partners. Denna hållbarhetsguide är det första steget på vår resa för att förändra resebranschen tillsammans. 

header_sustain_handbook.jpeg

Tillsammans kan vi skapa mer hållbara resor

Resor är fantastiska. De hjälper oss att upptäcka vår värld, de ger oss nya upplevelser och de förbinder oss med andra kulturer. De skapar minnen. De återförenar oss med bekanta ansikten, skapar nya vänskap och lär oss mer om oss själva.

Men de kan också få konsekvenser. Från föroreningar och förstörelse av naturliga livsmiljöer till överbeläggning och belastning på lokal infrastruktur. Vi vet att boendebranschen, resenärer och lokalbefolkningen redan känner av effekterna av ohållbara resor.

Detta är särskilt oroande för oss inom resebranschen, eftersom det är just detta som resenärer tycker mest om i destinationer som löper högst risk. Detta gör inte bara hållbarhet till en etisk prioritering, utan även till en affärsprioritering.

På Booking.com är vårt mål att alla ska kunna uppleva världen på ett hållbart sätt. Och det kan vi inte göra utan våra partners. 

Efterfrågan på hållbara boenden växer år efter år. Vår rapport om hållbart resande visade följande om 2022:

  • 71 % av resenärerna uppger att de ville resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna.
  • 70 % säger att de skulle vara mer benägna att välja ett hållbart boende, oavsett om de aktivt letade efter ett eller inte.
  • 78 % har för avsikt att bo på ett hållbart boende minst en gång under det kommande året.

Men mer behöver göras för att göra hållbart resande enklare – och hållbara boenden lättare att hitta. Bland de resenärer som inte bott på ett hållbart boende under det senaste året uppgav 31 % att de inte ens visste om att de fanns, och 29 % sade att de fortfarande inte visste hur de skulle hitta dem.

Hållbart resande är inte bara en reaktion på efterfrågan hos resenärerna. Det finns starka affärsmässiga argument för det, och vi kommer att presentera dem i varje avsnitt i den här handboken. Vi vill samarbeta med dig för att hjälpa dig att växa hållbart och skapa reseupplevelser som skyddar ditt resmål – och din verksamhet – för framtiden. 

Så här använder du handboken

Se den här guiden som din handbok för ett hållbart boende. Den har skrivits i samarbete med hållbarhetsexperter som Global Sustainable Tourism Council och inkluderar den senaste datan samt de senaste vetenskapliga rönen inom hållbarhet. Här hittar du även praktiska steg som partners som du kan ta för att skapa positiva förändringar för din verksamhet, din lokala omgivning och branschen som helhet.

Varje avsnitt i handboken fokuserar på ett specifikt ämne inom hållbarhet, med konkreta åtgärder som du kan vidta på ditt boende – oavsett hur stort det är, vilken typ av boende det är eller var det ligger. Vi har också introducerat motsvarande faciliteter på extranätet som du kan lägga till på din boendesida. Detta hjälper dig att förmedla dina hållbarhetsåtgärder till resenärerna på vår plattform.

Vi kommer att fortsätta utöka listan med faciliteter efter hand, så besök sidan regelbundet för att se våra uppdateringar.

Uppdatera dina inställningar på extranätet

Vår undersökning visar att det kan vara svårt för gäster att hitta ett hållbart boende. För att förmedla ditt hållbarhetsarbete och bättre fånga uppmärksamheten hos medvetna resenärer kan du uppdatera dina faciliteter för att visa upp de åtgärder som du har vidtagit på ditt boende.

Uppdatera dina faciliteter

Header_environment.jpeg

Sätt upp mål för ditt miljöarbete

På resan mot hållbarhet fungerar dina mål som din kompass. Det är först när du har mätt dina resultat – till exempel i koldioxidutsläpp eller vattenförbrukning – som du kan börja sätta mål och planera hur du ska nå dem.

Läs mer

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Läs mer 

Bli certifierad

Certifiering visar världen ditt engagemang för hållbarhet. Samtidigt som Hållbart val-symbolen visar upp det du gör och hjälper till att locka fler miljömedvetna gäster, är själva processen ännu mer värdefull – den hjälper dig att sätta upp mål och förbättra ditt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Meeting
Apple farm

Minska matsvinnet

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion slängs eller går förlorad. Med tanke på att maten kan stå för en betydande utgift, kan du spara pengar på att minska matsvinnet. Det har också en positiv inverkan på ditt miljöavtryck.

Läs hur

Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

Läs mer

A couple riding bikes
elephants

Djurskydd

Djuren är livsviktiga för de platser vi bor på och besöker som turister. Att samarbeta för att skydda djurens välbefinnande är inte bara ett etiskt ansvar – det är också så vi kan bevara vår miljö.

Läs mer

Balansera hållbarhet och säkerhet

Resandet återvänder, men resenärerna kommer tillbaka med nya prioriteringar. Det kommer att krävas ett mer kreativt tänkande för att kunna tillgodose efterfrågan på fler säkerhets- och hygienåtgärder, samtidigt som man arbetar med hållbarhetsfrågor. Läs den här guiden för att se hur du kan nå denna balans.

Läs mer

health.jpg
Local community

Engagera ditt lokala samhälle

Din verksamhets sociala och ekonomiska kontext har stor inverkan på dess framgång. Ett bra samarbete med andra verksamheter i lokalsamhället är därför en viktig del av en hållbarhetsstrategi, oavsett vilken typ av boende du driver.

Hur kommer jag igång?

Vårt hållbarhetsprogram

För att hjälpa dig i din hållbarhetsresa och lyfta fram dina insatser introducerade vi vårt hållbarhetsprogram 2021. Hållbarhetsprogrammet är ett ramverk utformat för att ge erkännande och hjälp till alla boendepartners på deras hållbarhetsresa, oavsett vilken fas de befinner sig i. 

Tillsammans med oberoende organ som Travalyst – en ideell organisation med fokus på hållbar turism – har vi identifierat och verifierat åtgärder som kan ha tydliga positiva effekter. Du hittar åtgärderna i avsnittet Hållbarhet på extranätet.

Booking.com har antagit GSTC-kriterierna och implementerat dem i systemet som används för hållbarhetsprogrammet. Kriterierna är organiserade kring fyra huvudteman – effektiv hållbarhetsplanering, maximering av sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, förstärkning av kulturarvet och minskning av negativ påverkan på miljön. De fungerar bland annat som grundläggande riktlinjer för företag av alla storlekar som vill bli mer hållbara.

Vi kommer att fortsätta att använda GSTC-kriterierna för att bestämma i vilken riktning programmet ska utvecklas. Även om du för närvarande inte måste uppfylla alla kriterierna för att vara kvalificerad för Hållbart val-symbolen, stöder och uppmuntrar vi alla hotell att uppfylla 100 % av GSTC-kriterierna för hotell.

Om du redan har vidtagit alla de 32 hållbarhetsåtgärder som erbjuds som en del av vårt program kan du använda GSTC-kriterierna som vägledning för att göra ytterligare framsteg på din hållbarhetsresa.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet  Ladda ner GSTC-kriterierna  

Hållbarhet på Booking.com

Som marknadsledare inom resebranschen ser vi det som vårt – och vår branschs – ansvar att se till att vår planet, dess människor, djurliv och natur fortlever och frodas långt in i framtiden. Denna resa mot hållbarhet tar tid och kräver samarbete och samordnad ansträngning. Det kommer göras många lärdomar längs vägen.

Vår roll är att göra det lättare för alla att resa hållbart. Det innebär att erbjuda kunderna mer hållbara resval genom att samarbeta med våra partners för att kunna tillhandahålla ett bredare utbud av hållbara upplevelser. Tillsammans kan vi göra hållbarhet en del av varje resa.

Men vi vet att vi inte kan be våra partners att göra det vi inte själva har gjort. Därför tittar vi också på vårt eget miljöavtryck och arbetar för att minska det. Vi fortsätter också att hitta nya sätt att göra vår verksamhet effektivare och mer hållbar.

För att se till att vi arbetar hållbart och ansvarsfullt har vi tagit fram en klimathandlingsplan där vi bland annat har åtagit oss att bygga en hållbarhetskultur och att driva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt:

  • Förbättra hur vi hanterar avfall – vi arbetar för att förbättra våra processer gällande avfallsströmmar på kontor runt om i världen. Vi har implementerat avfallsströmning på alla våra kontor i Amsterdam och på vårt nya campus i Manchester. På dessa anläggningar jobbar över 5 000 respektive 1 300 anställda varje dag.
  • Arbeta för att minska koldioxidavtrycket i vår verksamhet – vi har gjort ett omfattande arbete med att förstå vårt koldioxidavtryck och satt mål för att minska det, och under 2021 slutförde vi även vår övergång till 100 % förnybar energi. Samtidigt samarbetar vi med hyres- och fastighetsvärdar för att förstå komplexiteten i att arbeta på ett hållbart sätt.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra åtgärder i vår senaste hållbarhetsrapport.

Besök sidan