Vi presenterar Traveller Review Awards 2023.

Det är dags att fira våra vinnare! Använd ditt boende-id för att ta reda på om du har vunnit och ladda ner prispaketet.

Läs mer

Så ställer du in standardpriser för barn

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Familjer är ett stort kundsegment på vår plattform. Deras vistelser är i genomsnitt längre, och de är mer benägna att boka jämfört med andra kundsegment som soloresenärer och par. Men familjers behov skiljer sig från andra resenärers och de lägger ofta mer tid på att jämföra olika boenden innan de bestämmer sig för att boka.

På vår plattform finns det tre komponenter som avgör hur boenden och rum visas för familjer samt huruvida ett barnpris visas: villkor, rum och prissättning. Om du ställer in barnpriser så kan familjer se alla viktiga uppgifter och priser för ett visst rum eller en viss boendeenhet på din boendesida.

Aktivera standardpriser för barn   Läs mer


Artikelns innehåll


Så ställer du in villkor för att tillåta barn på boendet

Du kan välja om ditt boende välkomnar barn i alla åldrar, barn över en viss ålder eller inte alls. Så här gör du:

1. Logga in på extranätet.

2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.

3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn och antal barn.

4. Välj Ja eller Nej för att ange om du välkomnar barn under 18 år.

5. Om du vill kan du ange en åldersgräns för hur gamla barnen måste vara för att bo på ditt boende.

6. Klicka på Spara.


Dina valmöjligheter för barnpriser

När du har tillåtit barn på ditt boende kan du välja mellan två olika barnpriser: standardpriser för barn och flexibla barnpriser.

Ett standardpris för barn är rätt för dig om du behöver:

 • En uppsättning priser för hela ditt boende
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis eller till fast pris

Ett flexibelt barnpris är rätt för dig om du behöver:

 • Olika prisuppsättningar per rums- eller enhetstyp och prisplan
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis, till fast pris eller till procentbaserat pris
 • Olika priser per barn inom varje åldersgrupp

I den här artikeln får du hjälp med att ställa in standardpriser för barn. Om du vill ställa in flexibla barnpriser kan du läsa den här artikeln.


Så ställer du in standardpriser för barn

Du kan skapa upp till tre olika barnpriser för olika åldersgrupper. Observera att de priser som du anger för åldersgrupperna endast gäller för barn som sover i befintliga sängar – inte extrasängar eller babysängar. Du kan även ange vilka eventuella åldersgrupper som kan bo gratis på ditt boende. 

Dessa priser gäller endast de rum för vilka du redan har angett antalet tillåtna barn. Om du inte angett det så måste du justera antalet personer så att barn inkluderas. Du kan även erbjuda extrasängar, babysängar eller barnsängar. Dessa inställningar görs i ett separat avsnitt på extranätet. 

Så här gör du inställningar för barnpriser:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn och antal barn.
 4. I avsnittet Barnpriser väljer du Standardpriser och klickar på Aktivera.
 5. Välj minimiålder och maxålder för barnpriset och ange vad priset ska vara.
 6. Om du vill lägga till fler priser kan du klicka på Lägg till en annan priskod.
 7. Klicka på Spara.

När du har skapat dina priser kommer du att se en påminnelse i avsnittet Villkor för barn och antal barn om att justera antalet personer så att barn inkluderas och se över fördelningen av barnpriser. 


Så justerar du antalet personer så att barn inkluderas

Du kan ange ett maxantal för hur många barn och vuxna som kan bo i varje rum. Du kan också ange det totala maxantalet personer för varje rum. 

Exempel: Ditt dubbelrum är inställt på max 2 vuxna och 2 barn, men det har även ett maxantal personer på 2 gäster. Detta innebär att rummet är tillgängligt för antingen 2 vuxna eller 1 vuxen med 1 barn, men inte för 2 vuxna med 2 barn.

När du anger antal personer så gäller det alltid för gäster som sover i befintliga sängar. Antalet personer som kan sova i extrasängar eller babysängar ska inte inkluderas.

Så här justerar du antalet personer för ett rum: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn och antal barn.
 4. I avsnittet Maxantal gäster och fördelning av barnpriser väljer du om alla eller vissa barn övernattar till barnpris eller om vissa övernattar till samma pris som vuxna.
 5. Välj det rum du vill justera antalet gäster för. 
 6. Välj maxantalet gäster, maxantalet vuxna och maxantalet barn som kan bo i rummet eller boendeenheten samt maxantalet barn som övernattar till barnpris.
 7. Upprepa dessa steg för alla rum du vill inkludera.
 8. Klicka på Spara.

I avsnittet Förhandsgranskning av dina villkor längst ner på sidan ser du en förhandsgranskning av dina inställningar, även om den exakta ordalydelsen för dina villkor kan se annorlunda ut för potentiella gäster. 


Så tar du bort alla standardpriser för barn

Du kan ta bort standardpriser för barn som du har skapat tidigare genom att ta bort varje pris manuellt. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn och antal barn.
 4. I avsnittet Barnpriser väljer du Standardpriser.
 5. Ta bort varje pris manuellt genom att klicka på Radera priskoden.
 6. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.

Nu kommer alla barn att övernatta till samma pris som vuxna.


Så gör du för att erbjuda extrasängar, babysängar eller barnsängar

Extrasängar, babysängar och barnsängar är praktiskt att erbjuda. Tänk på att extrasängar och babysängar varken visas eller inkluderas i priset under bokningsprocessen. 

Så här gör du för att erbjuda extrasängar, babysängar och barnsängar: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Under avsnittet Barn och extrasängar klickar du på Ändra-knappen under rubriken Alternativ för extrasängar och barnsängar.
 4. Välj maxantalet extrasängar och babysängar som får plats i varje rum eller boendeenhet under Tillåtet antal babysängar och extrasängar.
 5. Om du vill kan du ange pris för babysängar och extrasängar baserat på olika åldersgrupper. Detta kan du göra under Villkor för babysängar och Villkor för extrasängar.
 6. Klicka på Spara.

Var den här artikeln till hjälp?