Så ställer du in standardpriser för barn

Uppdaterad för 10 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

I den här artikeln får du hjälp med att ställa in standardpriser för barn. Om du vill ställa in flexibla barnpriser kan du läsa den här artikeln. Om du ställer in barnpriser så kan familjer se alla viktiga uppgifter och priser för ett visst rum eller en viss boendeenhet på din boendesida.

På vår plattform finns det tre komponenter som avgör hur boenden, rum eller enheter visas för familjer samt huruvida ett barnpris visas: villkor, rum och prissättning. 


Artikelns innehåll


Så ställer du in villkor för att tillåta barn på boendet

Du kan välja om ditt boende välkomnar barn i alla åldrar, barn över en viss ålder eller inte alls. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Välj Ja eller Nej för att ange om du välkomnar barn under 18 år.
 5. Om du vill kan du ange en åldersgräns för hur gamla barnen måste vara för att bo på ditt boende.
 6. Klicka på Spara.

Alternativ för barnpriser

När du har tillåtit barn på ditt boende kan du välja mellan två olika barnpriser: standardpriser för barn och flexibla barnpriser.

Ett standardpris för barn är rätt för dig om du behöver:

 • En uppsättning priser för hela ditt boende
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis eller till fast pris

Ett flexibelt barnpris är rätt för dig om du behöver:

 • Olika prisuppsättningar per rums- eller enhetstyp och prisplan
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis, till fast pris eller till procentbaserat pris
 • Olika priser per barn inom varje åldersgrupp

Så aktiverar du standardpriser för barn

Du kan skapa upp till tre olika barnpriser för olika åldersgrupper. Tänk på att de priser som du anger för åldersgrupperna endast gäller för barn som sover i befintliga sängar – inte extrasängar eller babysängar. Du kan även ange vilka eventuella åldersgrupper som kan bo gratis på ditt boende.

Dessa priser gäller endast de rum eller enheter där du redan har angett antalet tillåtna barn. Om du inte angett det så måste du justera antalet personer så att barn inkluderas. Du kan även erbjuda extrasängar, babysängar eller barnsängar. Dessa inställningar görs i ett separat avsnitt på extranätet.

Så här ställer du in ett standardpris för barn:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra i avsnittet Villkor för barn.
 4. I avsnittet Barnpriser väljer du Standardpriser och klickar på Aktivera.
 5. Klicka på Ange pris.
 6. Välj minimiålder och maxålder för barnpriset och ange vad priset ska vara.
 7. Om du vill lägga till fler priser kan du klicka på Lägg till en annan priskod.
 8. Klicka på Spara.

När du har skapat dina priser kommer du att se en påminnelse i avsnittet Villkor för barn om att justera antalet personer så att barn inkluderas och se över fördelningen av barnpriser.


Så justerar du antalet personer så att barn inkluderas

Du kan ange ett maxantal för hur många barn och vuxna som kan bo i ett rum eller en enhet. Du kan också ange det totala maxantalet personer för ett rum eller en enhet.

Exempel:

Ditt dubbelrum är inställt på max 2 vuxna och 2 barn, men det har även ett maxantal personer på 2 gäster.

Tillåtet: antingen 2 vuxna eller 1 vuxen med 1 barn.

Inte tillåtet: 2 vuxna med 2 barn.

När du anger antal personer så gäller det alltid för gäster som sover i befintliga sängar. Antalet personer som kan sova i extrasängar eller babysängar ska inte inkluderas.

Så här justerar du antalet personer för ett rum:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. I avsnittet Maxantal gäster och fördelning av barnpriser väljer du om alla eller vissa barn övernattar till barnpris eller om vissa övernattar till samma pris som vuxna.
 5. Välj det rum eller den enhet du vill justera antalet gäster för.
 6. Välj rätt inställningar för var och en av dessa fyra parametrar:
  1. Maxantal gäster: maxantal gäster (vuxna och barn) som får plats i rummet.
  2. Maxantal vuxna: maxantal vuxna som får plats i rummet.
  3. Maxantal barn: maxantal barn som får plats i rummet (barn måste åtföljas av minst 1 vuxen och maxantalet barn i ett rum eller en enhet är maxantalet gäster minus 1 person).
  4. Maxantal som övernattar till barnpris: maxantal barn som kan övernatta till barnpris.
 7. Ange detta för varje rum eller enhet som du vill justera antalet gäster för.
 8. Klicka på Spara.

I avsnittet Förhandsgranskning av dina villkor ser du en förhandsgranskning av dina inställningar, även om den exakta ordalydelsen för dina villkor kan se annorlunda ut för potentiella gäster.

Här är fler exempel på hur du kan använda priser: 

EXEMPEL

Studiolägenhet med pris baserat på antal gäster

Familjerum med pris baserat på antal gäster

Familjerum med fast rumspris

Priser

Pris per vuxen: 90 EUR

Pris per barn: 50 EUR

Pris per vuxen: 90 EUR

Pris per barn: 50 EUR

Pris per rum: 300 EUR

Pris per extra barn: 50 EUR

Fördelning av antal gäster och barnpriser

Maxantal gäster: 3

Maxantal vuxna: 2

Maxantal barn: 2 (om endast 1 vuxen övernattar kan 2 barn övernatta)

Maxantal som övernattar till barnpris:

1 (barnpriset som du har angett för det här rummet gäller för 1 barn)

Maxantal gäster: 6

Maxantal vuxna: 4

Maxantal barn: 5 (om endast 1 vuxen övernattar kan 5 barn övernatta)

Maxantal som övernattar till barnpris: 

2

Maxantal gäster: 6

Maxantal vuxna: 4

Maxantal barn: 5

Maxantal som övernattar till barnpris:

 

Även om rummet har plats för upp till 6 personer täcker rumspriset 4 personer totalt (vuxna och barn).

Prissättning

Om vistelsen gäller för 1 vuxen och 2 barn kommer endast 1 barn debiteras barnpris. Det andra barnet kommer att debiteras priset för 1 vuxen.

 

1 vuxen: 90 EUR

1:a barnet: 50 EUR

2:a barnet: 90 EUR (ej berättigad till barnpris)

 

Totalpris: 230 EUR

Om vistelsen gäller för 4 vuxna och 2 barn kommer båda barnen att debiteras barnpriset, medan de vuxna debiteras vuxenpriset.

 

4 vuxna: 360 EUR

2 barn: 100 EUR

Totalpris: 460 EUR


 

Om vistelsen är för upp till 4 personer (oavsett antalet vuxna eller barn) gäller det fasta rumspriset utan extra avgifter.

 

Totalpris: 300 EUR

 

Om vistelsen är för 4 vuxna och 2 barn (totalt 6 personer) kommer 2 barn att debiteras barnpriset utöver det fasta rumspriset.

 

4 vuxna: 300 EUR

2 barn: 100 EUR

Totalpris: 400 EUR

 


Så tar du bort alla standardpriser för barn

Du kan ta bort standardpriser för barn som du har skapat tidigare genom att ta bort varje pris manuellt. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra i avsnittet Villkor för barn.
 4. I avsnittet Barnpriser väljer du Standardpriser och klickar på Aktivera.
 5. Ta bort varje pris manuellt genom att klicka på Radera priskoden.
 6. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.

Alla barn kommer därefter att debiteras som vuxna.


Så gör du för att erbjuda extrasängar, babysängar eller barnsängar

Tänk på att extrasängar och babysängar varken visas eller inkluderas i priset under bokningsprocessen.

Så här gör du för att erbjuda extrasängar, babysängar och barnsängar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra i avsnittet Alternativ för extrasängar och barnsängar.
 4. Välj maxantalet extrasängar och babysängar som får plats i varje rum eller boendeenhet under Tillåtet antal babysängar och extrasängar.
 5. Om du vill kan du ange pris för babysängar och extrasängar baserat på olika åldersgrupper. Detta kan du göra under Villkor för babysängar och Villkor för extrasängar.
 6. Klicka på Spara.

Var den här artikeln till hjälp?