Riktlinjer för Partnerforum

Uppdaterad för 5 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Välkommen till Partnerforumet på Booking.com, där du kan dela tips, idéer och erfarenheter för att hjälpa andra partners. Här kan du starta inspirerande samtal med dina branschkollegor.

Gå till partnerforumet


Artikelns innehåll


Skapa en säker miljö tillsammans

Vi anser att ömsesidig respekt för våra principer och transparens är viktiga aspekter för att göra detta forum till en välkomnande och inkluderande miljö. Därför har vi skapat dessa riktlinjer för att se till att vi upprätthåller och bygger en trygg och positiv miljö där alla kan hålla kontakt och dela innehåll med varandra, oavsett vem eller var de är.

Dessa riktlinjer fungerar som referens för administrationen av vårt forum och våra innehållsregler. De finns till för att hjälpa dig. Vänlighet, empati, respekt, inkludering och samarbete är våra gemensamma värden och vi vill att alla våra partner känner att de hör hemma här. Vi ber dig att beakta följande när du använder vårt partnerforum:

 • Respektera och inkludera varandra
 • Använd inte ovänligt eller nedlåtande språk
 • Kontrollera inläggen innan du publicerar dem, var specifik och tänk på att hålla dig till ämnet
 • Var uppmärksam på var och hur du publicerar inlägg eller kommentarer
 • Var medveten om konsekvenserna om du bryter mot dessa riktlinjer

Mer information om att publicera inlägg och kommentarer i partnerforumet finns i vår guide som du hittar här.


Respektera och inkludera varandra

Vi uppskattar verkligen att vi har ett så mångfaldigt och internationellt forum. Med så mångsidiga röster och åsikter är det avgörande att behandla varandra med respekt för att forumet ska förbli hjälpsamt och samarbetsinriktat.

Det här innebär att tänka efter innan du agerar, skriver och publicerar inlägg, och att endast använda partnerforumet i dess avsedda syfte: att ge tips, dela erfarenheter och be om råd.


Använd inte ovänligt eller nedlåtande språk

Empati och tålamod spelar en stor roll i vår kommunikation med andra. Vi förväntar oss att forumets medlemmar är omtänksamma och tänker på sitt tonfall, språk och uttryckssätt när de kommunicerar med varandra och med administratörer. Det här betyder att försöka att inte vara oförskämd, inte svära och att vara försiktig med sarkasm och skämt. Du bör avstå från att publicera innehåll som kan påverka någon annans moral eller självkänsla negativt – oavsett om de är medlemmar i forumet eller inte. 

En allmän princip är att anta att alla har goda avsikter. Därför bör se till att ge konstruktiv feedback och vara öppen inför feedback från andra. Vi förstår att missförstånd ibland kan uppstå i en konversation, men konversationer ska alltid bottna i en ömsesidig respekt.


Kontrollera inläggen innan du publicerar dem, var specifik och tänk på att hålla dig till ämnet

Partnerforumet är värdefullt bland annat för att informationen det innehåller är tillgänglig och tydlig. För att hålla trådarna och konversationerna informativa ber vi dig att:

 • Leta efter befintliga inlägg om ämnet som du är intresserad av. Om ett inlägg redan finns ska du fortsätta tråden istället för att starta en ny konversation om samma ämne.
 • Var specifik när du publicerar något. Försäkra dig om att din information är korrekt och använd beskrivande ämnesrader som ger andra medlemmar tillräckligt med kontext.
 • Sträva efter att ge diskussioner mervärde. Tänk på att göra relevanta kommentarer och avvik inte från konversationens huvudsakliga ämne.

Dessa riktlinjer hjälper andra att dra nytta av konversationerna i forumet. Om du är en aktiv användare eller flitig kommentator uppskattar vi om du informerar andra medlemmar om var de bäst kommenterar eller ställer frågor.


Var uppmärksam på var och hur du publicerar inlägg eller kommentarer

Tänk på följande när du delar innehåll i partnerforumet:

Publicera inlägg på främmande språk: alla inlägg och kommentarer ska göras på respektive forums språk för att säkerställa att det är tillgängligt. Till exempel ska inlägg i det globala eller amerikanska forumet vara på engelska, medan inlägg i det italienska forumet ska vara på italienska. Vi tar bort inlägg eller kommentarer som inte är skrivna på forumets lokala språk. För att undvika detta rekommenderar vi att du använder ett gratis översättningsverktyg som Google Translate. Vi hoppas kunna expandera till andra språk inom kort.

Rapportera virus: vi välkomnar all feedback om funktioner och virus, men sådana rapporter ska skickas in via extranätet. Partnerforumets medarbetare kan inte aktivt bekämpa virus eller åtgärda funktioner.

Kontakta support: när du ber om hjälp i partnerforumet ska du tänka på att du pratar med andra partner som dig själv och inte med supportteam från Booking.com. Om du behöver hjälp ska du kontakta supportteamet via extranätet. Endast de har den information som krävs för att hjälpa dig. På grund av sekretesslagar har forumets administratörer och rådgivare inte tillgång till information om ditt boende eller dina bokningar, och därför kan de inte ge dig detaljerad support.

Dela konfidentiell information: du ska aldrig dela konfidentiell information om Booking.com, våra partner, dotterbolag, försäljare eller tredje parter. Detta inbegriper information om gäster.

Skräppost: vi har nolltolerans mot inlägg eller kommentarer som innehåller skadlig programvara, spionprogram, virus, obefogad reklam och marknadsföring av egna intressen eller annan avsiktligt felaktig information. Var försiktig och klicka inte på misstänkta länkar.

Marknadsföring av egna intressen: gör inte reklam för andra reseplattformar online för att driva bort användare från vår plattform, oavsett om det gäller en intressekonflikt eller för att marknadsföra din egen affärsverksamhet.

Upphovsrätt: respektera andras immateriella rättigheter. Dela inte bilder eller videoklipp som inte är dina egna och som kan strida mot en eventuell upphovsrätt i dina inlägg, kommentarer eller profilbilder. Om nödvändigt bör du se till att du får innehållsägarens godkännande och att du hänvisar på rätt sätt. Du ansvarar för att erhålla ett godkännande innan du delar immateriella rättigheter i forumet. Innehåll som laddats upp utan ägarens godkännande tas bort om upphovsrättsinnehavaren ber om det.

Du bör även vara uppmärksam på varumärkesintrång och på att inte använda varumärken och logotyper på ett negativt sätt eller för att låta påskina ett samband. Beroende på konversationens ämne uppmuntrar vi till att dela länkar till säkra webbplatser och applikationer om det ger diskussionen mervärde. Men de får aldrig strida mot våra riktlinjer och innehållsregler. Därtill ska du ange om det som du länkar till är gratis eller om det är en betaltjänst.

Din profil på forumet: din profil är ditt personliga utrymme och bör återspegla din identitet. Välj ett unikt profilnamn som andra medlemmar kan tilltala dig med. Ladda upp en bild av dig själv eller ditt boende när du väljer en profilbild. Använd inte bilder av någon annan – inklusive berömda personer – eller offentliga bilder och avbilda inte något som kan uppfattas som vulgärt, pornografiskt, olagligt eller kränkande.

Ibland kan vi använda innehållet som du delar i andra syften, som att skriva om dig i våra publikationer eller marknadsföringskampanjer. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att redigera, beskära, optimera eller ändra alla bilder, och vi informerar dig öppet om våra planer.

Dela personlig information: du ska aldrig dela personlig information i partnerforumet. Allt som du delar är fritt tillgängligt för alla på internet och kan spåras tillbaka till dig. Vi kan inte kontrollera vad andra gör med din information och därför kan vi inte hållas ansvariga för eventuellt missbruk. Vi behandlar alla personuppgifter som anges i partnerforumet i enlighet med våra sekretessregler.


Var medveten om konsekvenserna om du bryter mot dessa riktlinjer

Syftet med dessa riktlinjer är att se till att du förstår våra villkor för forumet och våra förväntningar på medlemmarna. Vi kan trots det anse att vissa beteenden eller material är olämpliga, även om de inte uttryckligen beskrivits i dessa riktlinjer.

Om du bryter mot dessa riktlinjer eller våra innehållsregler, förbehåller vi oss rätten att delvis eller komplett ta bort ditt inlägg eller din kommentar och att tillfälligt eller permanent stänga ditt konto på partnerforumet.

Vi verkställer dessa riktlinjer enligt ett system med tre regelbrott:

 1. Ett regelbrott: du får feedback
 2. Två regelbrott: du får en varning
 3. Tre regelbrott: vi stänger av ditt konto tillfälligt eller raderar det.

Observera att i undantagsfall förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga ditt konto utan föregående varning.


Uppdateringar av dessa riktlinjer och annan information

Dessa riktlinjer kan komma att uppdateras utan föregående meddelande, så vi rekommenderar att medlemmarna läser och går igenom dessa riktlinjer regelbundet. Tjänsteavtalet och sekretessreglerna för Booking.com gäller för ditt deltagande i Partnerforumet. Genom ditt deltagande samtycker du till att följa tjänsteavtalet och sekretessreglerna.

Ansvarsfriskrivning

Partnerforumet tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan vare sig direkta eller indirekta garantier i någon form, inklusive, men inte begränsat till, eventuella indirekta garantier för lämplighet för ett visst syfte, säljbarhet, icke-intrång och äganderätt. Booking.com avsäger sig allt ansvar för eventuella tredje parters handlingar, försummelser och beteenden i samband med eller i anslutning till din användning av Partnerforumet. Du ansvarar till fullo för din användning av Partnerforumet.

Booking.com ansvarar inte för att informationen som tillhandahålls på Partnerforumet är korrekt, fullständig, aktuell eller kvalitativ och Booking.com varken framhåller eller garanterar, indirekt eller direkt, att innehållet på Partnerforumet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Därtill ansvarar Booking.com inte för eventuell skada eller korruption som orsakas av virus (eller liknande mekanismer som maskar, blockeringar, övervakningar eller självförstörande mekanismer) på datorer eller annan terminalutrustning i samband med besök, användning och/eller hämtning av någon form av data från Partnerforumet. Du ansvarar personligen för att skydda din utrustning på lämpligt sätt från virus och andra faror på internet.

Innehållet, länkarna och resurserna på detta forum tillhandahålls enbart som allmän information. Det är inte avsett att beaktas som råd som du som användare ska förlita dig på. Du måste skaffa professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avhåller från att vidta, några åtgärder baserat på innehållet på detta forum.

Booking.com förbehåller sig efter eget gottfinnande rätten att, men avsäger sig skyldigheten att, övervaka och/eller ta bort innehåll från en blogg eller ett inlägg på detta Partnerforum. Booking.com kan analysera navigeringsmönster och användartrender på Partnerforumet och bland dess medlemmar med den allmänna information som samlas in. Booking.com kan, men är inte skyldig att, övervaka eller granska delar av Partnerforumet där användare överför eller publicerar konversationer och innehållet i sådana konversationer.

Om du inte samtycker till dessa regler och villkor ska du inte använda Partnerforumet och inte dela innehåll på eller hämta material från Partnerforumet. Om du inte längre samtycker till att omfattas av dessa regler och villkor eller om du inte är nöjd med Partnerforumet och/eller dess innehåll måste du sluta använda Partnerforumet.

Webbplatsen och relaterat material tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt". I den fulla utsträckning som tillämplig lag tillåter avsäger sig Booking.com alla garantier, direkta och indirekta, inklusive utan begränsning, indirekta garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål samt icke-intrång av immateriella rättigheter. Booking.com framhåller eller garanterar inte att detta Partnerforum kommer att uppfylla dina krav, eller att din användning av detta Partnerforum kommer att vara avbrottsfri, läglig, säker eller felfri. Vidare framhåller eller garanterar Booking.com heller inte några resultat som eventuellt kan uppstå i samband med användningen av Partnerforumet. Booking.com varken framhåller eller garanterar i någon form, vare sig direkt eller indirekt, Partnerforumets funktion eller informationen, innehållet, materialet eller produkterna som finns med i Partnerforumet.

Under inga omständigheter ska Booking.com eller någon av dess dotterbolag, ombud, försäljare eller leverantörer hållas ansvariga för någon form av skador (inklusive utan begränsning, skador på grund av förlorade inkomster, avbrott i verksamheten eller förlorad information) som uppstår på grund av användning av, missbruk av eller bristande förmåga att använda Partnerforumet, även om Booking.com har informerats om möjligheten att sådana skador uppstår.

Skadeslöshet

Du samtycker till att försvara, kompensera och hålla skadeslös Booking.com, dess dotterbolag, ombud, försäljare och leverantörer från och mot eventuella anspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår från eller i samband med din användning eller felanvändning av Partnerforumet, inklusive utan begränsning, din underlåtelse att följa dessa regler och villkor samt eventuella intrång av dig eller någon annan prenumerant eller användare av ditt konto av immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör en person eller enhet.

Tillämplig lag

Dessa regler och villkor styrs av och ska tolkas enligt Nederländernas faktiska lagstiftning, med undantag av eventuella internationella fördrag och konflikter av lagliga principer. Den exklusiva jurisdiktionen ska vara Amsterdam, Nederländerna.

Gå till vårt partnerforum

Var den här artikeln till hjälp?