Så fungerar verifieringsprocessen för hållbarhetsåtgärder

Uppdaterad för 3 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Vi uppskattar varje steg du tar för att bli mer hållbar – varje åtgärd bidrar till att bevara vår planet, människorna och djuren som bor på den samt deras livsmiljöer. För att se till att vi ger erkännande för dina insatser och för att hjälpa resenärer att fatta ett välgrundat beslut om sin nästa vistelse delar vi information om dina hållbarhetsåtgärder på din boendesida.


Artikelns innehåll


Om verifieringsprocessen

Det är viktigt att den information om hållbarhet vi visar för resenärerna är korrekt och aktuell och att vi hjälper dig att förebygga anklagelser om greenwashing. Därför har vi tagit fram en verifieringsprocess för vårt hållbarhetsprogram.

Verifieringsprocessen innefattar tre steg:

 1. Vi frågar dig vilka hållbarhetsåtgärder som du har vidtagit på ditt boende.
 2. Vi skickar en enkät till dina tidigare gäster för att fråga dem om några av dessa åtgärder, till exempel om de såg något under sin vistelse som visar att du har vidtagit åtgärderna.
 3. Vi kommer också att be en betrodd tredje part i form av ett granskningsföretag att skicka ett mejl till dig för att be om bevis på åtgärder som kanske inte är synliga för gästerna. Beviset kan till exempel vara foton, skriftliga framställningar eller annan dokumentation. Detta tredjepartsföretag kommer att informera oss om huruvida de anser att du har vidtagit åtgärderna i enlighet med specifika kriterier.

Om några av de åtgärder som du angett att du har vidtagit har flaggats som potentiellt felaktiga när den här processen är klar kommer vi att meddela dig och be dig att se över dem. Tills du gjort det kommer vi att korrigera informationen om dessa åtgärder på extranätet så att den visar att de inte har vidtagits än. Detta är en förebyggande åtgärd för att se till att informationen vi visar dina gäster är så korrekt och aktuell som möjligt.


Hållbarhetsåtgärder vi frågar dina gäster om

Vi ber dina gäster att recensera ditt boende efter varje vistelse. Under recensionsprocessen ställer vi frågor om följande hållbarhetsåtgärder, om du har angett att du har vidtagit dem på ditt boende:

 • Du erbjuder gästerna information om lokala ekosystem, kulturarv och kultur samt om vilka besöksregler som gäller på platsen.
 • Du erbjuder inte vatten- eller läskflaskor i engångsplast.
 • Du har installerat stationer där gästerna kan fylla på vattenflaskor och uppmuntrar dem att använda dessa istället för vattenflaskor i engångsplast.
 • Du har ersatt toalettartiklar i engångsplast med en påfyllningsbar behållare.
 • Du har ersatt engångsbestick med återanvändbara glas, tallrikar och bestick.
 • Du erbjuder gästerna turer och aktiviteter som organiseras av lokala guider och företag.
 • Rummen har energibesparande strömbrytare (till exempel nyckelkortsstyrd el).
 • Du har bara snålspolande toaletter (till exempel med stor och liten spolning).
 • Du har grönytor på boendet, till exempel trädgårdar eller takträdgårdar.
 • Du visar inte upp vilda djur på boendet eller låter gäster interagera med vilda djur i fångenskap. Boendet är inte heller involverat i aktiviteter där vilda djur utnyttjas, konsumeras eller säljs.
 • Lokala konstnärer erbjuds en plattform där de kan ställa ut sina verk.
 • Gästerna kan välja bort städning av rummet (vilket bland annat innebär att mindre sängkläder används).
 • Gästerna kan välja att återanvända sina handdukar.
 • Du har ersatt engångsmuggar med återanvändbara muggar.
 • Det finns källsorteringskärl (till exempel på gästernas rum, i de gemensamma utrymmena och i köket) för minst fyra typer av avfall (glas, papper, plast och kompost).
 • Du erbjuder inte sugrör eller drinkpinnar i engångsplast.
 • Du erbjuder vegetariska och veganska alternativ på menyn.

Om majoriteten av gästerna anger i sin feedback att de inte såg en viss hållbarhetsåtgärd på ditt boende kommer vi att korrigera informationen om denna åtgärd i extranätet så att den visar att åtgärden inte har vidtagits än.


Hållbarhetsåtgärder vi frågar en tredje part om

Vi samarbetar med ett betrott tredjepartsföretag, SGS, som hjälper oss att verifiera de hållbarhetsåtgärder som kanske inte är synliga för gästerna.

Om du anger att du har vidtagit någon av hållbarhetsåtgärderna nedan kan SGS komma att mejla dig för att be om bevis på detta. De kommer att informera dig om kriterierna för att hjälpa dig att förstå vad som krävs.

Här är de hållbarhetsåtgärder som vi ber SGS att verifiera åt oss:

 • Du använder LED-lampor till minst 80 % av belysningen i gästernas rum och de gemensamma utrymmena på boendet.
 • Alla fönster på boendet är tvåglasfönster.
 • Boendet använder 100 % förnybar el.
 • Det finns en policy kring matavfall som bland annat omfattar utbildning och information om hur matsvinn förebyggs/minskas, källsortering och avfallshantering.
 • Minst 80 % av maten du erbjuder är ekologisk och kommer från en plats inom XX kilometer från ditt boende.
 • På ditt boende finns bara vatteneffektiva duschar (till exempel smarta duschar eller snålspolande duschmunstycken).
 • Minst 10 % av boendets totala årliga koldioxidutsläpp klimatkompenseras via certifierade organisationer.
 • Du investerar en procentandel av boendets intäkter tillbaka i lokalsamhället eller i lokala hållbarhetsprojekt.

Vid behov skickar SGS påminnelsemejl och ber om mer information. De anger tydligt när du senast måste ha skickat informationen till dem.

Om du inte tillhandahåller bevis som uppfyller kriterierna för en viss hållbarhetsåtgärd innan tidsfristen kommer SGS att meddela oss, och vi kommer att korrigera informationen om denna åtgärd i extranätet så att den visar att åtgärden inte har vidtagits än.


Konsekvenser av att ge felaktig information om hållbarhetsåtgärder

Om vi behöver korrigera informationen om en hållbarhetsåtgärd i extranätet kan detta bli följderna:

 1. Ditt boende kan sjunka en nivå i vårt hållbarhetsprogram.
 2. Ditt boendes hållbarhetsinformation kanske inte längre är synlig för resenärer.
 3. Ditt boende kan förlora symbolen "Hållbart val", som resenärer för närvarande kan se på din boendesida.

Vi meddelar dig via mejl om ditt boende sjunker en nivå eller förlorar symbolen "Hållbart val".


Granska feedback från gäster eller SGS

Du kommer inte att kunna uppdatera informationen om åtgärden i extranätet förrän du har granskat den feedback du fått från gästerna eller SGS. Du kan antingen hålla med eller inte hålla med om feedbacken.

Om du håller med om feedbacken instämmer du i att informationen du tidigare angav inte längre är korrekt. Informationen på extranätet om den aktuella hållbarhetsåtgärden kommer fortsätta visa att den inte har vidtagits, och om din nivå i hållbarhetsprogrammet eller symbol har påverkats kommer detta inte att ändras tillbaka.

Om du senare inför ändringar på ditt boende och anser att du nu korrekt har vidtagit en eller flera nya hållbarhetsåtgärder kommer du att kunna uppdatera informationen i extranätet igen och förklara ändringarna du har gjort.

Om du inte håller med om feedbacken kommer vi att be dig att förklara varför. Vi kommer sedan att uppdatera informationen om den aktuella hållbarhetsåtgärden i extranätet så att den återigen visar att åtgärden har vidtagits. Om ditt boende sjönk en nivå i hållbarhetsprogrammet eller förlorade symbolen på grund av feedbacken kommer vi att ändra tillbaka detta.

Om du samarbetar med en extern partner för tredjepartscertifiering kommer vi inte att kontakta dig för att be dig att verifiera dina hållbarhetsåtgärder igen, och vi kommer inte att skicka några enkätfrågor om åtgärderna till dina gäster.

Observera att du enligt våra allmänna leveransvillkor måste tillhandahålla korrekt information om ditt boende, som vi sedan visar på din boendesida. Detta gäller även informationen om dina hållbarhetsåtgärder.

Var den här artikeln till hjälp?