Vad har Booking.com för förhållningsregler?

Uppdaterad för 3 år sen
Spara

För oss på Booking.com är det viktigt att både partners och gäster lever upp till våra förhållningsregler så att båda parter kan ha bästa möjliga upplevelse när de använder vår plattform.

Vi erbjuder våra partners information för att hjälpa dem att leva upp till dessa förhållningsregler. Dessutom skickar vi notifikationer i god tid innan de hamnar under en viss kvalitetsnivå – allt för att kunna bibehålla en hög standard.

Om dessa förhållningsregler inte följs kan vi behöva stänga av partners. Vi har tydliga och rättvisa utvärderingar, processer och verktyg på plats för att kunna se över aktiviteten hos våra partners och för att kunna upptäcka opassande beteende. Om en partner uppvisar sådant beteende kan vi fatta välgrundade beslut som kan innebära att boendet tillfälligt, eller till och med permanent, tas bort från vår webbplats.

Våra förhållningsregler och riktlinjer

Det finns fyra slags beteenden som vi inte tolererar på Booking.com:

  1. Kränkande beteende: Vi tolererar inte någon form av trakasserier, diskriminering, hatiska uttalanden, manipulation, fysiskt våld eller någon annan form av hotfullt eller kränkande beteende – detta gäller både gäster och partners.
  2. Bedrägerier: Bakom kulisserna har vi särskilda team som övervakar aktiviteten bland våra partners för att upptäcka tvivelaktig användning av vår webbplats. På så sätt kan vi säkerställa att våra gäster inte utsätts för svindel eller bedrägeri.
  3. Obetalda fakturor: Såvida partners inte använder Betalningslösningar från Booking.com behöver de själva betala provisionsbeloppet som framgår på den månatliga fakturan. Om betalningen inte kommer in i tid får våra partners åtskilliga påminnelser om att betala fakturan. I de fall vi inte mottar den försenade betalningen kan partners tillfälligt stängas av från vår plattform. Detta innebär att de inte kan ta emot nya bokningar förrän det utestående beloppet har betalats.
  4. Undermåliga gästupplevelser: Vi brinner för att erbjuda utmärkt service till våra gäster, och vi förväntar oss detsamma från våra samarbetspartners. Vi kontrollerar våra partners resultat via recensionsbetyg samt hur ofta vår kundtjänst kontaktas av gäster. Om vi märker att en partner hamnar under en viss standard kommer vi att informera boendet om detta och ge dem förslag på förbättringsåtgärder. Om en partner konsekvent förmedlar undermåliga gästupplevelser under en lång period kan boendet stängas ner tillfälligt eller permanent.

Så hjälper vi partners och gäster att leva upp till förhållningsreglerna

Vi har som mål att sammankoppla våra boendepartners med rätt gäster, och vi är stolta över de initiativ vi har implementerat för att lyckas med detta.

Som ett exempel har vi lanserat funktioner där partners kan ställa in sina egna husregler och krav på gästerna för att kunna locka rätt gäster till boendet. Dessutom kan partners alltid anmäla opassande beteende i de osannolika fall något skulle hända.

Naturligtvis vill vi även att gästerna ska kunna hitta rätt boende och njuta av bästa möjliga värdskap. För att hjälpa våra partners med att skapa fantastiska gästupplevelser erbjuder vi steg för steg-hjälp under hela samarbetet. Vi uppmärksammar och hyllar våra partners framgångar och vi belyser eventuella förbättringsåtgärder som kan vidtas.

På Booking.com strävar vi efter att skapa en säker miljö för både partners och gäster. Läs mer på vår sida med information om säkerhet och trygghet.

Var den här artikeln till hjälp?