Så debiterar du ett virtuellt betalkort via ditt administrationssystem eller din channel manager

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 2 min
Spara

Vi har förbättrat vår process för onlinebetalningar så att uppgifter om virtuella betalkort – till exempel aktiveringsdatum, utgångsdatum och saldo – syns i ditt administrationssystem och hos din channel manager. Detta sker med hjälp av vårt integrerade tillägg för visning av uppgifter om virtuella betalkort (VCC Payments Clarity Package), som gör att du kan lägga mindre tid på att hantera gästernas betalningar och minskar risken för auktoriseringsfel.


Artikelns innehåll

  1. Så får du åtkomst till uppgifterna om virtuella betalkort
  2. Så visas uppgifterna om virtuella betalkort i ditt administrationssystem eller hos din channel manager

Så får du åtkomst till uppgifterna om virtuella betalkort

Du kan se uppgifterna om virtuella betalkort på bokningssidan i ditt administrationssystem eller hos din channel manager. Titta i avsnittet "Status" efter orden "Paid Online" för att få tillgång till uppgifterna om virtuella betalkort. Om ditt administrationssystem eller din channel manager har integrerat VCC Payments Clarity Package bör du kunna se följande information:

  • Aktiveringsdatumet – så att du vet när du kan debitera det virtuella betalkortet.
  • Det aktuella saldot – så att du vet exakt vilket belopp som du ska debitera.
  • Utgångsdatumet – så att du inte försöker debitera ett kort som har slutat gälla.
  • En detaljerad prisöversikt över alla kostnader, inklusive skatter, extraavgifter (till exempel för städning eller andra tjänster) och liknande som exkluderas från virtuella betalkort.

Så visas uppgifterna om virtuella betalkort i ditt administrationssystem eller hos din channel manager

Här är ett exempel på hur uppgifterna om virtuella betalkort kan se ut i ditt administrationssystem eller hos din channel manager om du har tillägget VCC Payments Clarity Package:

 

VCC

Kontakta leverantören av ditt administrationssystem eller din channel manager och be dem integrera VCC Payments Clarity Package om du inte kan se denna information i ditt system. De måste implementera tillägget för att du ska få tillgång till dina kortuppgifter.

Om ditt administrationssystem eller din channel manager inte har integrerat VCC Payments Clarity Package kan du ändå se viss information om de virtuella betalkorten. Så här ser det ut utan tillägget:

 

Reservation1

 

Du kan också se information om virtuella betalkort i extranätet. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du får åtkomst till denna information.

Var den här artikeln till hjälp?