Hur kan jag ändra eller koppla bort min channel manager?

Kontakta oss via fliken ”Meddelanden” om följande alternativ inte är tillgängligt.

För att koppla bort eller ändra din channel manager klickar du på ikonen ”Konto” i det övre högra hörnet på extranätet och väljer ”Channel manager” i menyn.

Klicka på knappen ”Avaktivera” för att avbryta anslutningen. Kontrollera avtalet med din leverantör eftersom du kan behöva avbryta anslutningen direkt med dem.

När anslutningen är avaktiverad återställs alla tidigare inställningar och du kan manuellt hantera ”Priser & Tillgänglighet” och/eller ”Bokningar” igen.

Följ de 5 stegen som beskrivs här för att byta till en annan channel manager.