Jag har bokningar i min channel manager som inte visas i Booking.com-systemet. Vad ska jag göra?

Det bästa är att kontrollera att bokningarna verkligen kommer från Booking.com. Om du är osäker, kontakta din channel manager.