Jag har bokningar i min channel manager som inte visas i Booking.com-systemet. Vad ska jag göra?