Kan jag stänga priser som inte är anslutna till channel managern?

Updated för 1 år sen

Ja. Du kan stänga priser som inte är anslutna till channel managern på extranätet. De priserna kommer att klart och tydligt markeras som "Ej XML".

Läs mer om hur du uppdaterar tillgänglighet i den här artikeln.   

Vad tycker du om den här sidan?

Uppdaterad: Återhämtningsplan

Nya råd och tips om hur du kan möta efterfrågan.

Läs mer