Kan jag stänga priser som inte är anslutna till channel managern?

Ja. Du kan stänga priser som inte är anslutna till channel managern på extranätet. De priserna kommer att klart och tydligt markeras som "Ej XML".

Läs mer om hur du uppdaterar tillgänglighet i den här artikeln.