Så lägger du till erbjudanden via din anslutningsleverantör

Uppdaterad för 6 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Så skapar du erbjudanden och kampanjer via din anslutningsleverantör

Med erbjudanden och kampanjer kan du locka fler kunder och få fler bokningar. När de integreras i din prissättningsstrategi får du större flexibilitet att kunna erbjuda rabatter baserade på dina affärsbehov. Du kan skapa olika typer av erbjudanden:

 1. Baserbjudande – detta är det mest flexibla erbjudandet där du kan erbjuda kortsiktiga rabatter för att ta del av en ökad efterfrågan eller strategiska rabatter som kan köras under en medellång eller längre period.
 2. Sista minuten-erbjudande – detta erbjudande ger kunder som bokar i sista minuten en attraktiv rabatt. Det hjälper dig att locka sista minuten-resenärer under hela säsongen, och det kan också bidra till en snabb ökning av din beläggning när det behövs. Vi rekommenderar att du ställer in Sista minuten-erbjudanden med ett bokningsfönster på max sju dagar före incheckning.
 3. Boka tidigt-erbjudande – detta erbjudande hjälper dig att locka resenärer som bokar långt i förväg. Det är ett bra sätt att få bokningar i god tid innan högsäsongen drar igång.
 4. Landsbaserade priser – detta är riktade rabatter som du kan erbjuda gäster från marknader du själv väljer. De kan hjälpa dig att fylla dina lediga rum under lågsäsong, eftersom olika marknader har högsäsong under olika perioder. Dessutom kan de hjälpa dig att ta dig in på helt nya marknader.

Mobilpriser – genom att aktivera ett mobilpris kan ditt boende ta del av det här värdefulla och växande kundsegmentet. Det enda du behöver göra är att erbjuda en exklusiv rabatt på minst 10 % för mobilanvändare. En etikett kommer att visas vid ditt boende i sökresultaten och på din boendesida. Detta bidrar till ökad synlighet och bättre konverteringsgrad bland mobilbokare.

 • Du kan skapa ett erbjudande själv via din anslutningsleverantör genom att följa dessa 5 steg. Börja med att välja ett av våra erbjudanden:

  1. Välj ett erbjudande – beroende på ditt mål kan du välja ett av de fem tillgängliga erbjudandena som vi nämner ovan.
  2. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda.
  3. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på.
  4. Välj aktiva datum – du kan avaktivera erbjudandet för specifika datum och veckodagar samtidigt som det är tillgängligt under resten av dagarna.
  5. Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

  Om du vill skapa erbjudanden eller kampanjer i extranätet kan du hitta mer information här.

Så skapar du Boka tidigt-erbjudanden och Sista minuten-erbjudanden via din anslutningsleverantör

Boka tidigt-erbjudandet och Sista minuten-erbjudandet är flexibla erbjudanden som hjälper dig att locka fler gäster. Båda erbjudandena ger dig möjlighet att själv välja rabattens storlek, gästernas vistelsedatum och bokningsfönster baserat på dina behov.

 • Du kan strategiskt använda båda erbjudandena genom att ställa in dem så att de körs i flera veckor eller månader åt gången. Resenärerna kommer att kunna se erbjudandena under denna period, baserat på de kriterier du angett.

  Boka tidigt-erbjudandet och Sista minuten-erbjudandet kompletterar varandra. Vi rekommenderar att du aktiverar båda som en del av din marknadsföringsstrategi. Dessa erbjudanden är utformade efter de återhämtningsmönster vi kan se till följd av coronaviruset (covid-19) vad gäller efterfrågan på resor. Du kan enkelt anpassa dem så att de passar just din situation och dina behov.

  När du är redo att ta emot gäster kan du ställa in Boka tidigt-erbjudanden och Sista minuten-erbjudanden via din anslutningsleverantör – till exempel ett administrationssystem, en channel manager eller ett revenue management-system – förutsatt att de har en integrerad API för erbjudanden. Mer information om hur du skapar erbjudanden och kampanjer finns i den här artikeln.

 • Ett Boka tidigt-erbjudande kan hjälpa dig att öka beläggningen tidigt på säsongen. Detta genom att erbjudandet är lockande för gäster som bokar sina resor i god tid.

  För att få ut så mycket som möjligt av Boka tidigt-erbjudandet rekommenderar vi att du ställer in att erbjudandet måste bokas minst 30 dagar före incheckning.

  Nedan följer en steg för steg-guide om hur du skapar ett Boka tidigt-erbjudande via din anslutningsleverantör:

  1. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda.
  2. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på. Priset och villkoren för den valda prisplanen kommer att förbli oförändrade, men datum, restriktioner och kanaler kan åsidosättas av erbjudandet.
  3. Välj aktiva datum – välj det lägsta antalet dagar före den faktiska vistelsen som Boka tidigt-erbjudandet ska vara aktivt och under vilka datum rummen kan bokas. Vi rekommenderar att du ställer in att erbjudandet måste bokas minst 30 dagar före incheckning.

  Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

 • Sista minuten-erbjudandet hjälper dig att öka beläggningen under hela säsongen genom att locka gäster som bokar resor med kort varsel.

  För att få ut så mycket som möjligt av Sista minuten-erbjudandet rekommenderar vi att du ställer in att erbjudandet kan bokas tidigast sju dagar före incheckning.

  Nedan följer en steg för steg-guide om hur du skapar ett Sista minuten-erbjudande via din anslutningsleverantör:

  1. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda.
  2. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på. Priset och villkoren för den valda prisplanen kommer att förbli oförändrade, men datum, restriktioner och kanaler kan åsidosättas av erbjudandet.
  3. Välj aktiva datum – välj det maximala antalet dagar före den faktiska vistelsen som Sista minuten-erbjudandet ska vara aktivt och under vilka datum rummen kan bokas. Vi rekommenderar att du ställer in att erbjudandet kan bokas tidigast sju dagar före incheckning.
  4. Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

  Om du vill skapa erbjudanden eller kampanjer i extranätet kan du hitta mer information här.

Så skapar du baserbjudanden via din anslutningsleverantör

Du kan skräddarsy ett baserbjudande så att det passar din prissättningsstrategi och dina behov. Det innebär att du kan välja rabattbelopp, vistelsedatum som erbjudandet ska gälla för och minimilängd på vistelsen.

 • Med ett baserbjudande kan du dra nytta av de möjligheter som finns på din marknad så att du kan ta del av ännu mer efterfrågan. Du kan använda ett baserbjudande för att justera priset i vissa situationer eller under specifika perioder. Du kan till exempel göra det när ett populärt evenemang äger rum i ditt område.

  Du kan även använda baserbjudanden som en del av din övergripande prissättningsstrategi för att kunna erbjuda rabatter under en specifik period. Inställningarna kan du göra baserat på hur stor efterfrågan du förväntar dig. Ett baserbjudande kan också bidra till extra bokningar under perioder då du vet att beläggningsgraden troligtvis kommer vara lägre än vanligt. Så fort erbjudandet är aktivt kan du justera det ifall saker och ting förändras.

   

 • Du kan skapa ett baserbjudande när som helst, och du kan skapa flera erbjudanden i förväg. Varje erbjudande blir synligt för potentiella gäster vid den tidpunkt som du själv har bestämt.

  Nedan följer en steg för steg-guide om hur du skapar ett baserbjudande via din anslutningsleverantör:

  1. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda.
  2. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på. Priset och villkoren för den valda prisplanen kommer att förbli oförändrade, men datum, restriktioner och kanaler kan åsidosättas av erbjudandet.
  3. Välj aktiva datum – välj de datum då baserbjudandet ska vara aktivt och vilka datum rummen kan bokas.
  4. Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

  Mer information om hur du skapar erbjudanden och kampanjer finns i den här artikeln.

  Observera att detta är generella beskrivningar av de steg som finns hos de flesta anslutningsleverantörer och att det kan finnas undantag där stegen hanteras på ett annat sätt. Du kan kontakta din anslutningsleverantör för mer information och be dem lägga till eller ändra steg så att du kan hantera baserbjudanden mer effektivt.

 • På vår plattform visas baserbjudandet genom att originalpriset är överstruket med det rabatterade priset bredvid. Våra undersökningar visar att den visuella effekten av överstrukna priser förbättrar konverteringen och genererar fler bokningar.

  Om du vill skapa erbjudanden eller kampanjer i extranätet kan du hitta mer information här.

Så ställer du in landsbaserade priser via din anslutningsleverantör

Locka resenärer från länder och regioner som du vill rikta in dig på genom att erbjuda landsbaserade priser. Använd landsbaserade priser som en del av din prissättningsstrategi för att locka både inrikesresenärer och internationella resenärer.

 • Landsbaserade priser kan hjälpa dig locka både inrikes och internationell efterfrågan genom att erbjuda bra priser till resenärer i länder som du vill rikta in dig på. Du kan öka antalet bokningar genom att anpassa rabatterna du erbjuder för specifika marknader: det land där ditt boende ligger, andra specifika länder, hela regioner eller hela världen.

  Att lägga till landsbaserade priser är ett proaktivt steg som du kan ta som en del av din prissättningsstrategi i syfte att öka ditt boendes beläggning. Du kommer att stärka din prisposition genom att erbjuda en rabatt endast till potentiella gäster i de länder som du behöver få en större antal bokningar från. Och om saker och ting förändras kan du hantera dina landsbaserade priser när som helst.

  Du kan välja att erbjuda en rabatt på 5 % eller mer. Vi kommer endast att visa denna rabatt för personer som använder vår plattform i de länder eller regioner du vill rikta in dig på. Landsbaserade priser är aktiva under hela året, och du kan välja att blockera max 30 datum då de inte gäller.

  Landsbaserade priser gäller för alla dina rum och prisplaner. De landsbaserade priserna kan kombineras med eventuella Genius-rabatter och andra erbjudanden, förutom mobilpriser.

  Mer information om landsbaserade priser hittar du på den här sidan.

  Tänk på att den här funktionen kanske inte är tillgänglig för dig, beroende på vilket land ditt boende ligger i, på grund av juridiska eller kommersiella begränsningar. Vi jobbar på att lansera landsbaserade priser till alla länder så snart som möjligt.

 • Följ stegen nedan för att själv ställa in ett landsbaserat pris via din anslutningsleverantör.

  1. Ange målgrupp – landsbaserade priser är inte offentliga erbjudanden och är endast tillgängliga för gäster som bokar från ett specifikt land eller område. Baserat på olika länders semestersäsong kan du aktivera landsbaserade priser för olika länder vid olika tider på året.
  2. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda. Observera att den lägsta rabatten du kan erbjuda som en del av detta pris är 5 %.
  3. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på. Priset och villkoren för den valda prisplanen kommer att förbli oförändrade, men datum, restriktioner och kanaler kan åsidosättas av erbjudandet.
  4. Välj aktiva datum – välj de datum då erbjudandet ska vara aktivt och vilka datum rummen kan bokas. Du kan också välja att avaktivera erbjudandet under specifika datum och veckodagar i upp till 30 dagar om året efter dina behov.
  5. Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

  Observera att detta är generella beskrivningar av de steg som finns hos de flesta anslutningsleverantörer och att det kan finnas undantag där stegen hanteras på ett annat sätt. Du kan kontakta din anslutningsleverantör för mer information och be dem lägga till eller ändra steg så att du kan hantera landsbaserade priser mer effektivt.

  Om du vill skapa erbjudanden eller kampanjer för ditt boende i extranätet kan du hitta mer information här.

Så ställer du in mobilpriser via din anslutningsleverantör

Få upp till 22 % fler bokningar från mobila enheter genom att erbjuda ett särskilt mobilpris. Mobilpriser kan också hjälpa dig att nå specifika åldersgrupper som är mer benägna att boka via mobilen.

 • Ett mobilpris är en specialrabatt som endast blir synlig när någon använder vår app eller går in på vår webbplats via en mobil webbläsare. Du kan använda mobilpriser för att öka antalet bokningar från mobila enheter med upp till 22 %.

  Majoriteten av bokningarna på vår plattform görs via mobila enheter, så genom att erbjuda ett mobilpris kan du nå denna stora grupp av potentiella gäster. 

  När du erbjuder ett mobilpris visas en särskild etikett vid ditt boende i sökresultaten, på din boendesida och under bokningsprocessen. Allt detta bidrar till att förbättra konverteringen bland mobilanvändare. Mobilpriserna är aktiva under hela året, och du kan välja att blockera max 30 datum då de inte gäller.

  Mobilpriserna gäller för alla dina rum och prisplaner. Mobilpriserna kan kombineras med eventuella Genius-rabatter och andra erbjudanden, förutom landsbaserade priser.

  Mer information om mobilpriser hittar du på den här sidan.

 • Du kan välja att erbjuda en rabatt på minst 10 %, men vi rekommenderar en rabatt på 15 % för bästa möjliga resultat. Rabatten erbjuds endast i vår app och på vår webbplats i mobila webbläsare.

  Genom att aktivera mobilpriser i både vår app och på vår mobilwebbplats kan du nå 30 % fler potentiella gäster jämfört med om du bara erbjuder priset i appen. Nu är det viktigare än någonsin att rikta sig till mobilanvändare eftersom allt fler resenärer använder mobila enheter både när de planerar resor längre fram och gör spontana bokningar.

 • Du kan själv skapa ett mobilpris via din anslutningsleverantör i fem steg:

  1. Ange målgrupp – mobilpriser är inte offentliga erbjudanden och är endast tillgängliga för gäster som bokar via mobila Android- eller iOS-enheter. Detta kan antingen vara via Booking.coms app eller mobila webbläsare.
  2. Ange en rabatt – ställ in hur stor rabatt du vill erbjuda. Observera att den lägsta rabatten du kan erbjuda som en del av detta pris är 10 %.
  3. Välj rumstyp och prisplan – du kan välja de rumstyper och prisplaner som erbjudandet ska tillämpas på. Priset och villkoren för den valda prisplanen kommer att förbli oförändrade, men datum, restriktioner och kanaler kan åsidosättas av erbjudandet.
  4. Välj aktiva datum – välj de datum då erbjudandet ska vara aktivt och vilka datum rummen kan bokas. Du kan också välja att avaktivera erbjudandet för upp till 30 dagar om året, under specifika datum och veckodagar.
  5. Anpassa ytterligare – du kan justera erbjudandet ytterligare genom att ange en minimilängd på vistelsen och ställa in ej återbetalningsbara villkor.

  Om du vill skapa erbjudanden eller kampanjer i extranätet kan du hitta mer information här.

  Observera att detta är generella beskrivningar av de steg som finns hos de flesta anslutningsleverantörer och att det kan finnas undantag där stegen hanteras på ett annat sätt. Du kan kontakta din anslutningsleverantör för mer information och be dem lägga till eller ändra steg så att du kan hantera mobilpriser mer effektivt.

Så kan rabatter från olika prisplaner och erbjudanden kombineras

För att hjälpa dig att skapa en lyckad prissättningsstrategi och maximera din beläggning erbjuder vi ett utbud av olika prisprodukter. Dessa är:

 • Grundläggande produkter – dina prisplaner och anpassningar av prisplaner.
 • Premiumprodukter – Genius-programmet, programmet för rekommenderade partners och riktade priser (landsbaserade priser och mobilpriser).
 • Reaktiva produkter – anpassningsbara erbjudanden (baserbjudanden, Boka tidigt-erbjudanden och Sista minuten-erbjudanden).

I vissa fall kan rabatter från olika prisprodukter kombineras, vilket innebär att en kund kan få bägge rabatterna. Se vårt utbud av prissättningslösningar för mer information om våra prisprodukter och när du ska använda dem.

 • Vi kombinerar rabatter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot olika målgrupper och på så sätt kunna garantera kunderna bästa möjliga pris, och samtidigt generera fler bokningar till partners som du. Eftersom dessa målgrupper tillför värde för din verksamhet på olika sätt – till exempel är sannolikheten att Genius-kunder avbokar lägre jämfört med andra kunder – kan kunder som kvalificerar sig för kombinerade rabatter innebära extra mycket värde. Kombinerade rabatter kan även ha en positiv effekt på konverteringen och beläggningen.

  Här är två regler för hur du kan kombinera kampanjer:

  1. Riktade priser kan inte kombineras med varandra, men de kan kombineras med anpassningsbara erbjudanden. Detta innebär att mobilpriser inte kan kombineras med landsbaserade priser, men de kan kombineras med ett baserbjudande, Boka tidigt-erbjudande eller Sista minuten-erbjudande.
  2. Anpassningsbara erbjudanden kan inte kombineras med varandra, men de kan kombineras med riktade priser. Detta innebär att baserbjudanden inte kan kombineras med Boka tidigt-erbjudanden eller Sista minuten-erbjudanden, men de kan kombineras med landsbaserade priser eller mobilpriser.

  När det gäller att kombinera olika prissättningsprodukter gäller följande regler:

  • Baspriser kan kombineras med Genius-produkter och riktade priser samt anpassningsbara erbjudanden.
  • Inom Genius-programmet kan du kombinera olika Genius-produkter. Men som prisprodukt i sig kan Genius kombineras med andra prisprodukter, oavsett vilken Genius-rabatt du har ställt in. På den här sidan kan du läsa mer om Genius-programmet och olika Genius-produkter.
  • Programmet för rekommenderade partners är en prisprodukt, men det medför inga erbjudanden eller rabatter åt kunderna. Därför kan det inte kombineras med andra prisprodukter och därmed inte heller påverka det slutgiltiga priset som kunden ser. Provisionen för rekommenderade partners beräknas utifrån det slutgiltiga priset som kunden ser, vilket kan vara lägre om kunden uppfyller kriterierna för en rabatt.
 • Kombinerade rabatter läggs inte ihop till en enda stor rabatt, utan tillämpas snarare i följd. I följande exempel använder vi ett baspris på 100 EUR:

  • Först tillämpas en Genius-rabatt på 10 %, vilket ger oss ett rabatterat pris på 90 EUR (100 EUR minus 10 % av 100 EUR).
  • Ett landsbaserat pris med 10 % rabatt tillämpas på det nya priset om 90 EUR, vilket ger oss ett slutpris på 81 EUR (90 EUR minus 10 % av 90 EUR).
  • 81 EUR är slutpriset som visas för kunden och den summa provisionen sedan beräknas på.

Var den här artikeln till hjälp?