Så kommer du igång och jobbar med en anslutningsleverantör

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 8 min
Spara

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att jobba med en anslutningsleverantör har vi samlat allt du behöver veta i den här artikeln – från anslutning till konfiguration.


Artikelns innehåll


Så väljer du anslutningsleverantör första gången

Följ stegen nedan för att välja en anslutningsleverantör till ditt boende. Om alternativen som beskrivs nedan inte är tillgängliga för dig kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet.

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och välj Anslutningsleverantör i menyn.
 3. Därefter klickar du på Sök för att leta efter en ny anslutningsleverantör.
 4. Välj något av alternativen bland de rekommenderade anslutningsleverantörerna. Klicka på Mer information för att se vilka av våra funktioner som stöds av respektive anslutningsleverantör.
 5. Registrera dig och ingå ett avtal med den anslutningsleverantör som passar dina behov bäst.

När du har genomfört dessa steg kan du ansluta din anslutningsleverantör till ditt konto.


Så justerar du dina inställningar och accepterar en ny anslutning

Så här uppdaterar du inställningarna och ansluter din anslutningsleverantör:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och välj Anslutningsleverantör i menyn.
 3. Välj din anslutningsleverantör i sökresultatslistan.
 4. Välj vilka funktioner i extranätet som du vill integrera, om din valda anslutningsleverantör låter dig göra detta:
 • Priser och tillgänglighet: Hantera ditt boendes priser och tillgänglighet via din anslutningsleverantörs plattform.
 • Bokningar: Hantera dina bokningar på vår plattform via din anslutningsleverantörs plattform.
 • Innehåll och bilder: Hantera bilder på boendet, rummen eller enheterna samt bekvämligheter, villkor, kontaktuppgifter, rums- eller enhetstyper och storlekar (endast tillgängligt hos vissa anslutningsleverantörer).
 • Gästmeddelanden: Hantera kommunikationen mellan dig och dina gäster.
 1. Markera rutan för att bekräfta att du godkänner villkoren och klicka sedan på Anslut.

När du har godkänt reglerna och villkoren får den nya anslutningsleverantören ett mejl med dina uppgifter och din anslutningsförfrågan. Därefter påbörjas konfigurationen. Om du byter anslutningsleverantör kommer du att vara ansluten till din gamla anslutningsleverantör fram tills bytet är genomfört.

Anslutningen till din nya anslutningsleverantör kommer att slutföras automatiskt när de har bekräftat att allt är klart. Du kommer att få ett meddelande på extranätet när det är klart och anslutningsstatusen kommer att bekräfta att anslutningen har aktiverats.


Så byter du anslutningsleverantör

Du kan byta till en ny anslutningsleverantör utan att behöva tillfälligt stänga ditt boende på vår plattform. Istället för att inaktivera din gamla anslutning direkt förblir du ansluten tills bytet till en ny anslutningsleverantör har genomförts. På så sätt missar du inte några potentiella bokningar.

Om alternativen som beskrivs nedan inte är tillgängliga för dig kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet.

Följ dessa steg för att byta anslutningsleverantör:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och sedan på Anslutningsleverantör.
 3. Klicka på Byt leverantör (se till att du inte avaktiverar din gamla anslutning).
 4. Sök bland våra rekommenderade anslutningsleverantörer och välj en som du ingår avtal med.

När du har godkänt avtalet får den nya anslutningsleverantören ett mejl med dina uppgifter och din förfrågan om anslutning. Därefter påbörjas konfigurationen. Du kommer att vara ansluten till din gamla anslutningsleverantör fram tills bytet är genomfört.

Anslutningen till din nya anslutningsleverantör kommer att slutföras automatiskt när de har bekräftat att allt är klart. Du kommer att få ett meddelande på extranätet när det är klart och anslutningsstatusen kommer att bekräfta att anslutningen har aktiverats.

Glöm inte att kontrollera att dina priser och din tillgänglighet är uppdaterade i extranätet när du har bytt till din nya anslutningsleverantör.


Så avbryter du en anslutning utan att skaffa en ny anslutningsleverantör

Följ dessa steg för att koppla från din nuvarande anslutningsleverantör utan att ansluta till en ny:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och välj Anslutningsleverantör i menyn.
 3. Klicka på Inaktivera för att avbryta anslutningen till din nuvarande anslutningsleverantör.

När anslutningen är inaktiverad återställs alla dina tidigare inställningar. Du kommer då att kunna hantera priser, tillgänglighet och bokningar manuellt igen.

Kontakta din nuvarande anslutningsleverantör innan du avbryter eller byter anslutning för att kontrollera om du även behöver avsluta avtalet direkt med dem.

Om du senare bestämmer dig för att ansluta till en annan anslutningsleverantör upprepar du stegen under Så väljer du anslutningsleverantör första gången.


Så byter du anslutningsleverantör för flera boenden

Om du har ett gruppkonto på extranätet kan du med hjälp av vårt verktyg göra följande ändringar för flera boenden på samma gång:

 • Byta anslutningsleverantör utan att dina boenden tillfälligt blir obokningsbara.
 • Ansluta till en ny anslutningsleverantör om du inte redan har en.

Om du vill byta eller ansluta till en ny anslutningsleverantör följer du dessa steg:

 1. Logga in på gruppkontot på extranätet och klicka på Gör flera ändringar samtidigt.
 2. Under Anslutningsleverantör klickar du på Aktivera vid Administrera anslutningsleverantör.
 3. Sök efter en anslutningsleverantör och klicka på Mer information för att se de funktioner som stöds.
 4. Klicka på Anslut för att begära en anslutning till den valda anslutningsleverantören och välj de funktioner som du vill integrera. Klicka sedan på Nästa.
 5. Välj de specifika boenden som du vill ansluta till den nya anslutningsleverantören och klicka sedan på Granska och bekräfta ändringar.
 6. Granska de ändringar du vill göra och klicka sedan på Tillämpa.

Verktyget för att göra flera ändringar samtidigt är för närvarande endast tillgängligt för partners med flera boenden som har ett gruppkonto på extranätet. Läs mer om att registrera flera boenden.


Så kontrollerar du om din anslutning är aktiv

Följ stegen nedan för att kontrollera statusen för anslutningen mellan vår plattform och din anslutningsleverantör:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto.
 3. Välj Anslutningsleverantör i menyn.

När du har genomfört steg 3 kommer du kunna se om anslutningen till anslutningsleverantören är aktiv eller om du behöver göra något mer.


Så fungerar sidan "Anslutningsproblem"

Om du använder en anslutningsleverantör kommer du kunna se om det finns några tillgänglighetsrelaterade fel på sidan Anslutningsproblem i extranätet.

Dessa fel kan uppstå när du försöker uppdatera priser och prisplaner som är aktiva via din anslutningsleverantör men inte i extranätet.

Så hittar du sidan Anslutningsproblem

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Priser & Tillgänglighet.
 3. Välj Anslutningsproblem i menyn.

Om du inte har någon anslutningsleverantör, eller om ditt boende inte har några tillgänglighetsrelaterade fel, kan du inte se det här alternativet i rullgardinsmenyn. 

Beroende på vilken rumstyp eller prisplan det är som visar ett fel kan du vidta följande åtgärder:

 1. Klicka på Lägg till rumstyp (eller pris) som saknas.
 2. Aktivera den saknade rumstypen eller prisplanen som du normalt skulle göra.
 3. Klicka på Avvisa för att stänga meddelandet.

Om du väljer att avvisa meddelandet bör du även gå till din anslutningsleverantörs plattform och avaktivera de kombinationer av rumstyper och prisplaner som omfattar den saknade rumstypen eller prisplanen som orsakade felet. Därefter kommer du få följande alternativ:

 • Spara till senare: meddelandet kommer att tystas tills felet uppstår igen.
 • Jag löser det med min anslutningsleverantör: meddelandet kommer att avvisas.

Om möjligt rekommenderar vi att du fixar dessa problem på din anslutningsleverantörs plattform. Du kan identifiera problem gällande rumstyper och prisplaner via din anslutningsleverantör genom att söka efter deras koder, som du även hittar på sidan Anslutningsproblem i extranätet.

Olika typer av fel

 • Kombinationen av rumstyp och prisplan är inte aktiverad – du kanske försöker ändra en kombination av en rumstyp och en prisplan som för närvarande är markerad som inaktiv. Du måste först aktivera rumstypen och prisplanen.
 • Inkorrekt antal sovplatser för rumstypen – du kanske försöker göra prisändringar som inte stämmer överens med det högsta antalet tillåtna gäster som du har valt för rummet eller boendeenheten. Du måste först uppdatera det högsta antalet tillåtna gäster för rummet eller enheten.
 • Prisplanen kan bara ändras via extranätet – du kanske försöker uppdatera en prisplan som bara kan ändras via extranätet. Du måste logga in på extranätet och klicka på Priser & Tillgänglighet och sedan på Kalender för att göra ändringarna.
 • Inaktiverad prisplan – du kanske försöker uppdatera en prisplan som för närvarande är markerad som inaktiv. Du måste först aktivera prisplanen.
 • Prisplanen är inte kopplad till rumstypen – du kanske försöker uppdatera en prisplan som inte är kopplad till en rums- eller enhetstyp. Du måste först ändra prisplanens inställningar för att kunna koppla den till en rums- eller enhetstyp.
 • Inaktiverad rumstyp – du kanske försöker uppdatera tillgängligheten för en rums- eller enhetstyp som för närvarande är markerad som inaktiv. Du måste först aktivera rums- eller enhetstypen.

Var den här artikeln till hjälp?