Möjligheter som maximerar din tillgänglighet

Uppdaterad för 2 år sen | Lästid: 8 min
Spara

Genom att ladda tillräckligt med tillgänglighet på vår plattform kan ditt boende bli synligt i så många gästsökningar som möjligt, vilket är viktigt för att få fler bokningar. Vi tipsar även regelbundet om åtgärder som du kan vidta för att maximera din tillgänglighet.

Artikelns innehåll


Tips på hur du maximerar tillgängligheten

Vi skannar regelbundet av utbudet på vår plattform och håller utkik efter saker som vilket datum som är det sista som du har laddat priser och tillgänglighet för, eller om dina rum och boendeenheter är öppna och bokningsbara på vissa datum. Vi använder denna information för att ge dig råd om specifika åtgärder – eller möjligheter – som du kan vidta för att förbättra ditt boendes tillgänglighet på vår plattform. Genom att vidta dessa åtgärder kan ditt boende få ökad synlighet bland resenärernas sökningar, vilket i slutändan kan innebära fler bokningar.

Gå till Möjlighetscentret


Möjligheter för tillgänglighet

Här nedanför kan du se en översikt över alla möjligheter som gäller tillgänglighet. Du kan även se exempel på när du får dessa möjligheter och vilka åtgärder du då bör vidta.

  1. Möjligheter på boendenivå: Dessa ser till att ditt boende är tillgängligt för bokningar genom att påminna dig om att ladda tillgänglighet för kommande datum. Om du inte vidtar några åtgärder kan det ha en negativ inverkan på ditt boendes synlighet på vår plattform.
Exempel 1 Boendet kommer snart inte kunna bokas och kan därför saknas bland gästernas sökningar på kommande datum
Meddelande

Ladda tillgänglighet nu – om mindre än X dagar kommer ditt boende inte att kunna bokas (X = 30, 90, 365)

Varför händer det här?

Ditt boende har inte priser och tillgänglighet laddat efter ett visst datum som faller inom det här bokningsfönstret. Det innebär att gästerna inte kan boka en vistelse på ditt boende efter detta datum.

Åtgärd krävs Om du samarbetar med en anslutningsleverantör kan du uppdatera ditt boendes tillgänglighet för minst X dagar – allra helst för 365 dagar framåt – via din anslutningsleverantörs plattform.
Åtgärd krävs Om du endast använder extranätet kan du uppdatera ditt boendes tillgänglighet för kommande datum med hjälp av verktyget för att göra flera ändringar samtidigt. Du hittar funktionen i kalendern med listvy (under fliken Priser & Tillgänglighet). Du kan även snabbt och enkelt kopiera dina befintliga rum, prisplaner, priser eller restriktioner för 365 dagar framåt med hjälp av sidan "Kopiera årliga priser" (finns också under fliken Priser & Tillgänglighet).
 
Exempel 2 Boendet är redan otillgängligt för bokningar och saknas i samtliga gästsökningar
Meddelande

Ditt boende går inte att boka – ladda mer tillgänglighet på en gång

Varför händer det här?

Ditt boende har inte priser och tillgänglighet laddat för några datum alls under de närmaste 365 dagarna. Det betyder att gästerna inte kan söka efter eller boka ditt boende på vår plattform.

Åtgärd krävs Om du samarbetar med en anslutningsleverantör måste du omedelbart ladda eller uppdatera ditt boendes tillgänglighet för minst en rumstyp för de kommande 365 dagarna via din anslutningsleverantörs plattform.
Åtgärd krävs Om du endast använder extranätet kan du uppdatera ditt boendes tillgänglighet för kommande datum med hjälp av verktyget för att göra flera ändringar samtidigt. Du hittar funktionen i kalendern med listvy (under fliken Priser & Tillgänglighet). Du kan även snabbt och enkelt kopiera dina befintliga rum, prisplaner, priser eller restriktioner för 365 dagar framåt med hjälp av sidan "Kopiera årliga priser" (finns också under fliken Priser & Tillgänglighet).
 
  1. Möjligheter för att optimera tillgängligheten under specifika datum: De här möjligheterna är utformade för att hjälpa dig att maximera dina chanser att ta del av efterfrågan. Detta görs genom att uppmärksamma dig på när en eller flera av dina boendeenheter saknas från potentiella gästsökningar. Det kan bero på restriktioner eller att tillgänglighet saknas. Dessa möjligheter genereras inte för ditt boende som helhet, utan för specifika rum eller boendeenheter och för specifika datum. Genom att vidta åtgärder så snart dina rum eller boendeenheter faller inom ramarna för dessa möjligheter, kan du kontinuerligt optimera ditt befintliga utbud på vår plattform och på så sätt fånga kommande efterfrågan och få fler bokningar.
 
Exempel 3 Det finns kommande datum med hög prioritet då efterfrågan ökar, men du har inte laddat tillräckligt mycket tillgänglighet för att fånga denna efterfrågan
Meddelande

De populäraste datumen i ditt område/din stad

Varför händer det här?

Dina populäraste rum är inte tillgängliga på vår plattform under ett eller flera av dessa högprioriterade datum. På grund av detta kan du gå miste om potentiella bokningar.

Åtgärd krävs Om du samarbetar med en anslutningsleverantör kan du lägga ut minst ett rum till försäljning för det specificerade rummet och datumet via din anslutningsleverantörs plattform.
Åtgärd krävs Om du endast använder extranätet kan du se de aktuella rummen och datumen tillsammans med möjligheten i Möjlighetscentret. Genom att klicka på "Aktivera" kan du direkt ändra tillgängligheten och priserna för dessa rum under de aktuella datumen.
 
Exempel 4 Gästerna kan inte hitta ditt boende under vissa datum på grund av de restriktioner som du tillämpat för vistelselängd
Meddelande

Uppdatera dina restriktioner för minimilängd på vistelsen för att synas för gästerna

Varför händer det här?

Inställningen för minimilängd på vistelser som är tillämpad på alla priser för ett rum är högre än antalet tillgängliga nätter i följd. Exempel: Du har ställt in en restriktion för vistelselängd på 3 nätter, men rummet är bara tillgängligt i 2 nätter. I detta scenario går det inte att boka rummet alls.

Åtgärd krävs Om du samarbetar med en anslutningsleverantör kan du ta bort eller lätta på restriktionen för minst ett aktivt pris för det specificerade rummet och datumet via din anslutningsleverantörs plattform.
Åtgärd krävs Om du endast använder extranätet kan du se de aktuella rummen och datumen tillsammans med möjligheten i Möjlighetscentret. Klicka på "Aktivera" för att se vilka vistelselängder som är blockerade och för att direkt ändra restriktionerna för minimilängd på vistelser för dessa rum och datum.

Var finns dessa möjligheter?

Du hittar dessa möjligheter i Möjlighetscentret på extranätet samt på sidan Optimering av tillgänglighet. Vi kommer att visa möjligheterna på dessa sidor så snart ditt boende blir aktuellt för någon av dem.

Om du samarbetar med en anslutningsleverantör, och de har implementerat vår API för möjligheter, kommer du även att kunna se möjligheterna på deras plattform. Du bör alltid vidta åtgärderna via anslutningsleverantörs plattform. Detta eftersom uppgifterna från din anslutningsleverantör oftast skriver över alla ändringar du gör på Booking.coms extranät eller i Pulse-appen. Vi rekommenderar att du kontaktar din leverantör för mer information om detta.

Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur prissättning och tillgänglighet kan ge dig fler bokningar.

Var den här artikeln till hjälp?