Vad ska jag göra om jag har synkroniseringsproblem med channel managern?

Följ de här stegen för att kontrollera statusen för anslutningen mellan channel managern och Booking.com:

  1. Logga in på extranätet på Booking.com.
  2. Klicka på "Konto" längst upp till höger på skärmen.
  3. Välj "Channel Manager" från rullgardinsmenyn. Här ser du om anslutningen är aktiv eller om du (eller leverantören) behöver utföra ytterligare steg.

Om allt är klart ska statusen lyda: "XML-anslutningen är aktiverad". Du kan sedan följa leverantörens specifika instruktioner om hur du synkroniserar ditt PMS-system med anslutna kanaler som Booking.com.

Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta leverantören.