Så ändrar du bokningsdatum innan incheckning

Uppdaterad för 11 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Bokningar som görs av gäster på vår plattform bekräftas automatiskt. Beroende på vilken typ av bokning det är har du möjlighet att antingen ändra bokningsdatum eller skicka en förfrågan till gästerna om att ändra bokningsdatum. Detta kan du göra via extranätet eller Pulse-appen. Att själv ändra en bokning eller be om en datumändring är möjligt i enlighet med de villkor som beskrivs i den här artikeln. I alla andra fall måste du be om en datumändring via oss.

Kom ihåg att du inte kan ändra datum för Smart Flex-bokningar. På sidan Bokningar i extranätet kan du se vilka bokningar som är Smart Flex-bokningar genom att använda filtret Smart Flex-bokningar för att se deras Bokningsstatus.


Artikelns innehåll


Så ändrar du bokningsdatum innan incheckning

Du kan ändra ett bokningsdatum fram tills att en gäst checkar in och för alla typer av bokningar, förutom avbokade bokningar och Smart Flex-bokningar. Du har möjlighet att själv ändra bokningsdatum i enlighet med dessa villkor:

 • Betalningen hanterades via Booking.coms betalningstjänst eller boendet erbjuder tillgänglighet för minst en boendeenhet baserat på prisnivå.
 • Bokningen har inte markerats som en överbokning.
 • Det nya incheckningsdatumet kan inte vara ett datum som redan passerat, såvida inte betalningen hanterades på annat sätt än via Booking.coms betalningstjänst.
 • Vistelsens längd och priset förblir desamma.

Följ dessa steg för att ändra ett bokningsdatum:

 1. Logga in på extranätet eller i Pulse-appen.
 2. Klicka på Bokningar och välj den bokning du vill ändra.
 3. Klicka på Ändra bokningsdatum och ange de nya in- och utcheckningsdatumen under Välj nya datum.
 4. Klicka på Ändra datum för att slutföra.

Gästen kommer att få ett mejl med information om datumändringen efter att du slutfört ovanstående steg. Tänk på att vi inte kontrollerar tillgängligheten i din kalender. Istället kommer vi automatiskt att öppna tillgänglighet för att kunna genomföra datumändringen.


Be om en datumändring

Du kan också skicka en förfrågan till gästerna om att ändra bokningsdatum fram tills att en gäst checkar in och för alla typer av bokningar, förutom Smart Flex-bokningar. Detta kan göras i enlighet med följande villkor:

 • Betalningen hanterades inte via Booking.coms betalningstjänst.
 • Bokningen har inte markerats som en överbokning.
 • Boendet erbjuder ingen tillgänglighet baserat på prisnivå.
 • I de fall en bokning omfattar flera rum så ändras hela bokningen.
 • Det nya incheckningsdatumet kan inte vara ett datum som redan passerat.

Följ dessa steg för att ändra ett bokningsdatum:

 1. Logga in på extranätet eller i Pulse-appen.
 2. Klicka på Bokningar och välj den bokning du vill ändra.
 3. Klicka på Föreslå datumändring och lägg till de nya in- och utcheckningsdatumen under Välj nya datum.
 4. Klicka på Kontrollera tillgänglighet och priser för att se en översikt över den föreslagna bokningen.
 5. Klicka på Skicka till gästen för att slutföra.

Gästen måste godkänna ditt förslag inom 24 timmar för att datumändringen ska gå igenom. Under denna period kommer din tillgänglighet blockeras under de nya datumen i väntan på att din förfrågan godkänns, avslås eller förfaller. Om gästen godkänner ändringarna kommer du att få en bekräftelsenotis och ett mejl. Om gästen avböjer, eller om förfrågan förfaller, kommer bokningen förbli oförändrad.


Prissättning vid förfrågningar om datumändring

När du ber om en datumändring kan du manuellt justera vistelsens längd innan gästen har checkat in. Priset för de nya datumen återspeglar priset som du angett i din kalender.

Vi kommer att kontrollera tillgängligheten i din kalender. Om du har tillräckligt mycket tillgänglighet, och den nya bokningen uppfyller alla regler och villkor från den ursprungliga bokningen, så kan du fortsätta genom att skicka förfrågan till gästen. Du kan också välja att behålla priset för de ursprungliga datumen om bokningen inte inkluderar måltider och vistelsens längd är densamma.

 Om du inte uppfyller dessa villkor, eller om du inte har tillgänglighet, kommer vi ändå att låta dig fortsätta med din förfrågan. I så fall kommer dock priset för bokningen att förbli detsamma, så länge som vistelsens längd inte förändras. Om vistelsens längd förändras kommer vi att beräkna det nya priset baserat på det genomsnittliga dagspriset för de gamla bokningsdatumen.

Var den här artikeln till hjälp?