Riktlinjer gällande diskriminering när du godkänner eller avvisar en bokningsförfrågan

Uppdaterad för 7 månader sen | Lästid: 2.5 min
Spara

Vi vill underlätta reseupplevelser där alla känner sig välkomna och respekterade, oavsett vilka de är och var de kommer ifrån. Som vår partner förväntar vi oss att du följer tillämpliga lagar och inte utövar eller tillåter diskriminering. På de platser där lokala lagar erbjuder mindre skydd mot diskriminering än internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, förväntar vi oss att du uppfyller dessa högre internationella riktlinjer.


Artikelns innehåll


Riktlinjer gällande diskriminering

Du får inte avvisa en bokning eller förelägga andra regler eller villkor utifrån en gästs

  • hudfärg, etnicitet, nationella härkomst, ursprungsland, religion, sexuella läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, civilstånd eller familjestatus
  • faktiska eller uppfattade funktionsnedsättning, t.ex. genom att ta ut extra avgifter för en gäst med funktionsnedsättning, t.ex. avgifter för husdjur när gästen har ett servicedjur
  • faktiska eller uppfattade åldersgrupp, t.ex. genom att ta ut extra avgifter för gäster som ingår i en viss åldersgrupp. 

Du kan dock ställa in en minimiålder för gäster som checkar in eller bor på ett boende, så länge en sådan åldersgräns

  • tillämpas för alla gäster 
  • specificeras i boendevillkoren på vår plattform
  • är tillåtna enligt tillämplig lag.

Du får ange faktabaserad och korrekt information i tydliga, icke nedsättande ordalag om ditt boendes faciliteter (eller brist på dessa), såsom

  • sådant som skulle kunna göra ditt boende otryggt för gäster i en viss ålder eller barnfamiljer
  • beskrivningar som gör att gäster med funktionsnedsättningar själva kan bedöma om boendet är lämpligt för deras individuella behov
  • eventuella begränsningar av din förmåga att ta emot vissa gäster på grund av lokala lagar.

Brott mot riktlinjer gällande diskriminering

Tänk på att även om du har lagliga och legitima skäl att neka en potentiell gäst så kan det få dem att känna sig ovälkomna eller exkluderade. Du bör göra ditt bästa för att välkomna alla gäster, oavsett bakgrund. 

Om du nekar att ta emot gäster utan att följa de riktlinjer vi har fastställt kan vi tillfälligt stänga av dig från vår plattform i enlighet med våra värderingar och riktlinjer och våra villkor för partners.

Var den här artikeln till hjälp?