Jag får inte kontakt med gästen. Vad ska jag göra?