Vad är autosvar och hur lägger jag till meddelandemallar till dem?

Updated för 1 year sen
Spara

Autosvar är standardsvar som du kan ställa in att skickas automatiskt som svar på vanliga gästfrågor. Funktionen kan spara tid för dig samtidigt som det ger gästerna en  bättre upplevelse.

Autosvar kan för närvarande ställas in för gästförfrågningar om parkering, in- och utcheckning samt sängtyper (dubbelsäng eller enkelsängar).

Du har alltid kontroll över funktionen eftersom du kan hantera och ändra inställningarna för autosvar (och vilken mall som ska användas) i "Inställningar för meddelanden" under fliken "Boende" på extranätet.

När en förfrågan behandlas med hjälp av autosvar får gästen ett mejl eller ett meddelande i Booking Assistant-chatten som bekräftar om önskemålet är tillgängligt, inte tillgängligt eller erbjuds i mån av tillgång. Du kan skapa mallar för att ge ytterligare information i vart och ett av fallen.

Under "Inställningar för meddelanden" kan du också välja att få en avisering när gästerna skickar meddelanden, även vid förfrågningar med autosvar.

Annars kan du se vilka meddelanden som har besvarats automatiskt i "Meddelanden" på extranätet eller i Pulse-appen.

Tips: I stället för att manuellt skicka mallar till gästerna i realtid kan du automatisera processen genom att schemalägga utskick av mallar och på så sätt dela viktig information vid önskad tidpunkt.

Is this article helpful?