Hur ställer jag in kortast och längst tid att boka i förväg?

Uppdaterad för 2 år sen
Spara

Vi förstår hur viktigt det är med flexibilitet. Det kan vara opraktiskt att inte ha kontroll över tidpunkten då du tar emot bokningar. För att ge dig själv mer flexibilitet och undvika oönskade bokningar kan du ställa in kortast och längst tid att boka i förväg.

Kortast tid att boka i förväg innebär den kortaste tiden som en gäst kan boka ett rum eller en boendeenhet före incheckning. Längst tid att boka i förväg innebär den längsta tiden som en gäst kan boka ett rum eller en boendeenhet före incheckning.
 


Hur fungerar avancerade bokningsrestriktioner?

Du kan ange kortast och/eller längst tid att boka i förväg för specifika rum eller boenden på specifika datum. Vårt system räknar bakåt från midnatt på incheckningsdatumet, vilket innebär att du kan ställa in restriktioner både när det gäller dagar (D) och timmar (H) före incheckning. Till exempel:

 • Om du vill att gästerna måste boka minst en dag före incheckning ska den kortaste tiden att boka i förväg vara en dag. I sådana fall ska du ange "1D" i vårt system.
 • Om du vill tillåta bokningar samma dag fram till kl. 18.00 ska den kortaste tiden att boka i förväg vara sex timmar (räknat bakåt från midnatt). I sådana fall ska du ange "6H" i vårt system.
 • Om du vill att gästerna måste boka minst tre dagar och fem timmar i förväg, ska den kortaste tiden att boka i förväg vara tre dagar. I sådana fall ska du ange "3D5H" i vårt system.
 • Om du inte vill att gästerna ska kunna boka mer än tio dagar i förväg, ska den längsta tiden att boka i förväg vara tio dagar. I sådana fall ska du ange "10D" i vårt system.

När du har angett restriktionerna kommer ditt boende endast att synas i sökresultatet när gästernas sökdatum matchar dessa restriktioner. I de följande två avsnitten beskriver vi hur du ställer in dessa restriktioner beroende på vilken kalendervy du använder i extranätet.

Observera: Om du använder kalendern med "Månadsvy" kan du bara ställa in kortast tid att boka i förväg. För att ställa in längst tid att boka i förväg måste du byta till "Listvy".

 


Så här ställer du in kortast och längst tid att boka i förväg i "Listvyn"

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Kalender & Priser" eller "Priser & Tillgänglighet" och sedan på "Kalender".
 3. Klicka på rullgardinsmenyn till höger på sidan och välj ”Listvy”.
 4. Klicka på rutan "Restriktioner" till vänster på sidan. Då kommer du se listan över tillgängliga restriktioner.
 5. Skrolla ner tills du ser "Kortast tid att boka i förväg" och "Maxtid att boka i förväg". Varje datum i kalendern motsvarar en cell på var och en av dessa rader.
 6. Ange ett värde för dag (D) och/eller timme (H) för de datum som du vill ställa in restriktioner för.

Så här anger du restriktioner för flera dagar samtidigt:

 1. Se till att du använder kalenderns listvy.
 2. Klicka på en cell på raden "Kortast tid att boka i förväg" eller "Maxtid att boka i förväg" och dra den blå rektangeln över alla datum som du vill tillämpa restriktionen på.
 3. Ett popup-fönster kommer att dyka upp. Ange antal dagar (D) och/eller timmar (H) och klicka sedan på "Spara".

Så här ställer du in restriktioner för längre än en månad:

 1. Se till att du använder kalenderns listvy.
 2. Klicka på "Gör flera ändringar samtidigt" under "Rum att sälja".
 3. En panel kommer att dyka upp till höger på skärmen. Ange den tidsperiod som du vill ställa in restriktioner för. 
 4. Skrolla ner och klicka på "Restriktioner".
 5. Välj en prisplan från rullgardinsmenyn, och välj sedan en restriktion från nästa meny.
 6. Ange antal dagar (D) och/eller timmar (H) och klicka sedan på "Spara ändringar".

Så här ställer du in kortast tid att boka i förväg i "Månadsvyn"

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Kalender & Priser" eller på "Priser & Tillgänglighet" och sedan på "Kalender".
 3. Klicka på rullgardinsmenyn till höger på sidan och välj ”Månadsvy”.
 4. Om du har flera boenden väljer du det som du vill ställa in restriktioner för genom att klicka på rullgardinsmenyn till vänster på sidan, under "Kalender".
 5. Ange datumen som du vill ställa in restriktioner för. Du kan göra detta genom att antingen välja datumen i kalendern eller genom att ange dem i menyn till höger på sidan.
 6. Skrolla ner i samma meny och klicka på "Restriktioner".
 7. I popup-fönstret som dyker upp klickar du på "Kortast tid att boka i förväg" och väljer önskad tid från listan.
 8. Klicka på "Spara".

Så här ställer du in kortast och längst tid att boka i förväg via "Restriktioner"

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Kalender & Priser" eller på "Priser & Tillgänglighet" och sedan på "Ange restriktioner".
 3. Ange datumen som du vill ställa in restriktioner för i menyn.
 4. Skrolla ner och välj vilka rumstyper och prisplaner som du vill ange restriktioner för.
 5. Skrolla längst ner på sidan och välj vilken typ av restriktion du vill ställa in i rullgardinsmenyn. Klicka på "Lägg till fler" om du vill tillämpa flera restriktioner (dvs. både kortast och längst tid att boka i förväg).
 6. Ange antal dagar (D) och/eller timmar (H) och klicka sedan på "Spara ändringar".
   

Var den här artikeln till hjälp?