Hur ställer jag in restriktionerna minimi- och maxlängd för vistelser?

Updated för 8 months sen
Spara

Med hjälp av restriktioner kan du få de slags bokningar du vill ha. Restriktioner för vistelselängd gör att gästerna inte kan boka fler eller färre antal dagar än vad du har angett i enlighet med villkoren för ditt boende.

Om du tillämpar restriktionerna för vissa datum, rum och/eller prisplaner, kan gästerna endast boka ett rum/ditt boende om deras sökkriterier överensstämmer med dina villkor. Om du till exempel har tillämpat en minimilängd på vistelsen på tre dagar, så dyker inte ditt boende upp bland sökresultaten hos gäster som bara vill boka två dagar. Se till att minimera antalet restriktioner om du vill ha maximal synlighet bland potentiella gäster.

Vi har gjort det enkelt för dig att lägga till, ändra och ta bort restriktioner. Här nedanför ser du olika alternativ på hur du kan göra detta. Kontrollera vilken av skärmbilderna som matchar din kalender på extranätet och följ sedan stegen nedan.

 


Alternativ 1: Kalender med listvy

Om du använder kalendern med listvy kan du ställa in ett minimi- och maxvärde för vistelselängd genom att följa dessa steg: 

 1. Logga in på extranätet och klicka på "Kalender" under fliken "Priser & Tillgänglighet" eller fliken "Kalender & Priser".
 2. Bredvid datumväljaren ser du en liten ruta med texten "Restriktioner" bredvid. Den här rutan fungerar som ett filter. Klicka på den för att se alla restriktioner för dina rum.
 3. I rullgardinsmenyn kan du se "Minimilängd på vistelsen" eller "Maxlängd på vistelsen". Klicka sedan på rutan bredvid den restriktion du vill välja.
 4. Ange minst eller max antal dagar som kan bokas för valt rum/vald boendeenhet. Till exempel: Om du vill ha en minimilängd för vistelsen på tre dagar, anger du "3" i den vita rutan. Klicka på "Spara" när du är klar.
 5. För att ställa in dessa restriktioner för flera dagar klickar du på den vita rutan bredvid restriktionen, och drar i de blå cirklarna som dyker upp i cellens hörn. Dra till vänster eller höger för att välja flera dagar. Ett popup-fönster dyker upp där du kan ange antal dagar. Klicka på "Spara".
 6. För att ta bort restriktionerna "Minimilängd på vistelsen" eller "Maxlängd på vistelsen" för enstaka dagar kan du bara klicka i den vita rutan där max- eller minimilängden har angetts (t.ex. 3) och ta bort siffran. För att ta bort en restriktion från flera dagar kan du markera dagarna som har tillämpade restriktioner. Då kommer ett popup-fönster dyka upp. Där kan du ändra max- eller minimilängden, eller ta bort restriktionen helt och hållet. När du är klar med ändringarna klickar du på "Spara". 
 7. Gör så här för att ställa in dessa restriktioner för längre än en månad i förväg: Klicka på knappen "Gör flera ändringar samtidigt" under rumstypens eller boendeenhetens namn. En panel dyker upp till höger på skärmen. Välj de datum som du vill ändra restriktioner för och klicka sedan på rutan "Restriktioner". Välj ett pris och en restriktion och ange antal dagar eller timmar som vanligt i den vita rutan under restriktionstypen. Klicka på "Spara ändringar" när du är klar.
 8. Om du vill ta bort flera restriktioner samtidigt följer du bara samma process som i steg 7 och antingen raderar siffran i fältet eller väljer alternativet "Ta bort". Klicka på "Spara ändringar" när du är klar.

Alternativ 2: Kalender med månadsvy

Om du använder kalendern med månadsvy kan du bara ställa in en minimilängd för vistelser. Följ dessa steg:

 1. Under fliken "Priser & Tillgänglighet" klickar du på "Kalender" (eller det relevanta rumsnamnet).
 2. Klicka på ett (eller flera) datum.
 3. Under "Minimilängd på vistelsen" till höger på sidan dyker en rullgardinsmeny upp. Välj hur många nätter du vill ställa in för minimilängd på vistelsen (upp till 7 dagar).
 4. Klicka på "Spara" när du är klar.
 5. För att ta bort restriktionen "Minimilängd på vistelsen" i din kalender med månadsvy väljer du bara "1 natt" i rullgardinsmenyn. På så sätt kan gästerna se ditt boende när de söker efter vistelser på 1 natt (eller fler). Klicka på "Spara".

Observera: Restriktionen maxlängd på vistelsen är för närvarande inte tillgänglig via Pulse eller kalendern med månadsvy.

 

Is this article helpful?