Extranätet och Pulse

<p>Se hur du anpassar pushnotiser i Pulse, lägger till fler enheter för åtkomst till appen och kontrollerar åtkomsträttigheter för enskilda användare.</p>