Fakturor från Booking.com

hjalp
Fakturor från Booking.com
Provisionsfakturorna skickas den första veckan i varje månad. De är också tillgängliga i pdf-format på extranätet. Du hittar dem under " Fakturor " på fliken "
hjalp
Fakturor från Booking.com
Du kan komma åt dina fakturor i Pulse när och var du vill. Du kan se en lista över dina fakturor och deras betalningsstatus, och till och med ladda ner fakturor