Fakturor från Booking.com

hjalp
Fakturor från Booking.com
Du kan komma åt dina fakturor i Pulse när och var du vill. Du kan se en lista över dina fakturor och deras betalningsstatus, och till och med ladda ner fakturor