Fakturor från Booking.com

hjalp
Fakturor från Booking.com
Följ dessa steg för att se vilka fakturor du har fått från oss: Logga in på extranätet och klicka på ”Ekonomi”. Välj ”Fakturor” från listan för att se din
hjalp
Fakturor från Booking.com
För att vara säker på att du debiteras rätt provision är det viktigt att alla dina bokningar är korrekt registrerade på Booking.coms extranät. Under fliken
hjalp
Fakturor från Booking.com
Provisionsfakturorna skickas den första veckan i varje månad. De är också tillgängliga i pdf-format på extranätet. Du hittar dem under "Fakturor" på fliken