Hur ber jag om medling?

Uppdaterad för 3 år sen
Spara

Lästid: 2,5 minuter

I korthet: I den här artikeln förklarar vi vad medling är, vad det innebär och hur Booking.coms samarbetspartners kan initiera en medling.

Vad är medling?

Medling är ett komplement till vår interna process för klagomålshantering och är tillgängligt för alla partners och boenden som är baserade i ett EES-land*. En oberoende tredje part kommer att agera som medlare för att hjälpa dig och Booking.com att komma fram till en lösning. Denna tredje part kommer att facilitera samtalet mellan Booking.com och partnern så att de kan komma överens om en lösning på ärendet.

*Det här är listan över länder där medling erbjuds av Booking.com: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Observera: För tillfället erbjuder vi inte medling för partners och boenden som är baserade utanför EES.

Viktigt att veta

 1. Medling är tillgängligt för samarbetspartners eller deras boenden som är baserade inom EES.
 2. Kostnaden för medlingen delas på hälften mellan samarbetspartnern och Booking.com.
 3. Medlingen sker på engelska. 
 4. Medlarens roll är att facilitera samtalet. Det är parterna själva som diskuterar/förhandlar/försöker hitta en kompromiss. 

Hur initierar jag en medling?

Läs medlingsprotokollet här.

 1. Kopiera och fyll i mejlmallen som finns nedan. 
 2. Skicka mejlet till: mediation@reulingschutte.nl

Vad händer sedan?

 1. Medlaren kommer att bekräfta att din medlingsförfrågan har kommit fram. Du kommer även bli ombedd att göra en förskottsbetalning. 
 2. Medlingen påbörjas efter att förskottsbetalningen har tagits emot av medlaren
 3. Den ordinarie medlingsprocessen innebär följande samtal:
  • Ett samtal med Booking.com för att få förståelse för klagomålet
  • Ett samtal med dig för att få förståelse för klagomålet
  • Ett gemensamt samtal med dig och Booking.com för att diskutera klagomålet och situationen

Vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag göra om jag inte känner mig bekväm med att prata engelska? 

Svar: Du kan använda en egen tolk.

Fråga: Kan jag fortfarande be om medling trots att jag inte är baserad/mitt boende inte är baserat i ett EES-land?

Svar: För tillfället erbjuder vi endast medling för klagomål inom EES.

Fråga: När kan jag initiera en medling? 

Svar: Du kan initiera en medling när som helst under processen för klagomålshanteringen. 

Fråga: Vad händer om vi inte kan nå en lösning? 

Svar: Medlaren kommer att facilitera diskussionen och jobba för att nå en kompromiss. Ytterligare samtal kan genomföras förutsatt att båda parter känner sig manade att fortsätta jobba på att hitta en lösning. 

Fråga: Kostar extrainsatta möten något? 

Svar: Ja, kostnaderna framgår i medlingsprotokollet. Se denna länk.

Mejlmall

Observera: Mejlmallen ska fyllas i på engelska.

Fyll i den här mallen och mejla den till: mediation@reulingschutte.nl

We are one of the accommodation partners of Booking.com and we would like to start a mediation with them. We are starting this mediation in regards of complaint .......... (complaint ID). We understand this works as follows:

 • The mediation will consist of two separate intake meetings (1 hour each) and one joint meeting (2 hours). The fixed fee for this mediation process is set on € 997.50 per party, excluding VAT. 
 • We have read the mediation protocol, the framework agreement signed by Booking.com and ReulingSchutte (annex 2 of the mediation protocol), the general terms of ReulingSchutte (annex 3 of the mediation protocol), the MfN (“Mediatorsfederatie Nederland”) Rules and Code of Conduct (annex 1 of the mediation protocol) and the mediation statement (annex 4 of the mediation protocol). We agree that the mediation will be based on those documents.
 • The participant(s) of the mediation on behalf of .......... (name and entity of the accommodation partner) shall be .......... (name/names) and contact details (email address and telephone number) of the participants. 

Please send us the invoice of € 997.50 excluding VAT. Subsequently payment will be effected in order to start the mediation as soon as possible.The invoice can be sent to ..........(address/e-mail address) with reference .......... (internal reference for invoicing])and purchase number .......... (purchase number if applicable).

Var den här artikeln till hjälp?