Finns det en livechatt på Booking.com?

Tyvärr, Booking.com erbjuder för närvarande ingen livechatt.

Om du är en samarbetspartner till Booking.com kan du kontakta oss via ett av dessa alternativ för ytterligare hjälp.

Om du är en gäst som har gjort en bokning på vår plattform och behöver hjälp, eller om du är journalist och söker information, kan du kontakta oss via en av dessa kanaler.