Hur skickar jag in ett klagomål?

Updated för 6 månader sen
Spara artikel

Lästid: 1,5 minuter

I korthet: I den här artikeln förklarar vi steg för steg hur du gör för att skicka in ett klagomål till Booking.com.

Du har möjlighet att kontakta oss om du känner dig missnöjd med Booking.coms tjänster. Det kan till exempel gälla behörighet för en viss produkt, överträdelse av ett servicenivåavtal, en anställds beteende etc. 

  1. Följ den här länken för att komma till vår sida för Tvistlösning.
  2. Fyll i all nödvändig information.
  3. Skriv en detaljerad förklaring av klagomålet. Ange så mycket detaljer och fakta som möjligt. Det hjälper till att påskynda processen. Bokningsnummer eller fakturanummer (där det är relevant) är exempel på information som kan vara till hjälp för oss. 
  4. Vi kommer att återkomma till dig så fort som möjligt.

Det här kan du förvänta dig av oss under processen

  1. Vi bekräftar att vi har tagit emot klagomålet på extranätet eller via mejl. Då kommer vi även att informera dig om processen och vad du kan förvänta dig härnäst.
  2. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om ärendet med jämna mellanrum.
  3. Om vi behöver mer information så kommer vi att kontakta dig.
  4. Så fort vi har kommit fram till en lösning kommer vi att meddela dig.

Det här kan du göra om du inte känner dig nöjd med lösningen

Du kan informera ärendets handläggare om hur du ställer dig till den erbjudna lösningen. Vi kommer då att se över ditt svar som en del i vår process av klagomålshantering. Utöver detta erbjuder vi även medling för våra partners och boenden i EES-länder. Mer information hittar du i denna artikel.

Vad tycker du om den här sidan?