Var kan jag se mina gästrecensioner?

Uppdaterad för 3 år sen
Spara

Via fliken "Gästrecensioner" på extranätet får du inblick i vad dina gäster gillade med vistelsen och vad de tyckte kunde förbättras.

Där hittar du alla recensioner från de senaste 36 månaderna. Du ser även ditt genomsnittliga gästbetyg och betyget för extratjänster som frukost och WiFi.

Sidan har tre avsnitt:

  • Gästrecensioner
  • Genomsnittligt gästbetyg
  • Fler betyg

Gästrecensioner

Här kan du se alla dina recensioner från de senaste 36 månaderna. De senaste recensionerna visas först. Du kan se både helhetsbetyget för varje recension och vilket betyg gästen gett för respektive kategori, t.ex. läge eller städning. Dessutom ser du gästens namn, bokningsnummer och kommentarer, om det finns några.

Om gästen skrivit en anonym recension visas inte namnet, bokningsnumret eller vilket datum recensionen skrevs.

Om gästen har lämnat en kommentar kan du besvara den genom att klicka på knappen "Svara". Svaret visas sedan på din boendesida, under gästens kommentar. Du kan läsa mer om hur man svarar på recensioner här.

Om gästen aldrig övernattade på ditt boende, eller om recensionen är äldre än 36 månader, kommer recensionen inte att visas. Recensionerna tas bort från sidan "Gästrecensioner" på extranätet först. Efter 48 timmar tas de även bort från boendesidan.

Genomsnittligt gästbetyg

Här kan du se dina betyg för respektive kategori (personal, faciliteter, städning, bekvämlighet, läge, och prisvärdhet), samt ditt helhetsbetyg.

Genom att se alla kategorier kan du få en bättre bild av vad ditt boende är bra på och vad ni kan göra bättre.

Ditt helhetsbetyg uppdateras inom 48 timmar efter att en ny gästrecension skrivits eller inom 48 timmar efter att en recension har tagits bort.

Fler betyg

Här ser du vad gästerna tyckte om andra saker, som frukost och WiFi. Dessa betyg räknas inte in i ditt genomsnittliga betyg, men kan ändå visas på din Booking.com-sida.

 

This section shows you all your reviews from the last 36 months, with the newest at the top. For each review, you can see the total review score, as well as how the guest rated individual categories such as location and cleanliness. It also includes the guest’s name, reservation number and comments, if they left any.

If the guest left an anonymous review, we don’t include their name, reservation number or date of submission.

If a guest has left a comment, you can reply to their review by clicking the Reply button. Your replies will appear on your property page, underneath the guest’s comments. You can find more information about replying to reviews here.

If a review is over 36 months old it disappears from your Guest Reviews tab first, and from your property page 48 hours later. There is no option to save or download the archived reviews.

 

This section shows your score for each of the six main categories (staff, facilities, cleanliness, comfort, location and value for money), as well as your overall average score.

Seeing each category should help you get a clear picture of where your property is doing well, and where you could make improvements.

Your overall average score is calculated within 48 hours of a new guest review, or within 48 hours of a review being removed.

 

In this section, you can see how guests reviewed other factors like breakfast or WiFi. These ratings do not specifically contribute to your average score. However, they may show up independently on your Booking.com page.

Var den här artikeln till hjälp?