Så övertygar du gäster med värdbetyg och externa recensionsbetyg

Vi förstår att det kan vara en utmaning att få tillräckligt många recensioner som behövs för att få ett boendebetyg – särskilt för nya boenden. Därför håller vi just nu på att testa två andra slags betyg för boenden som ännu inte fått de 5 recensioner som krävs för att få ett betyg. 

Många av våra samarbetspartners har uttryckt att det är utmanande att få ihop tillräckligt många recensioner så att ett boendebetyg kan genereras. Det här är extra knepigt för boenden som precis har gått med i Booking.com.

Recensioner spelar stor roll när det kommer till att skapa tillit hos potentiella gäster. Därför provar vi nu att använda två andra slags betyg för boenden som drivs av företag med flera boenden: ett värdbetyg och ett externt recensionsbetyg. Värdbetyget baseras på recensioner från dina andra boenden – på så sätt vet gästerna att alla dina boenden drivs professionellt. Det externa recensionsbetyget kan skapa förtroende bland gästerna då det baseras på gästrecensioner från andra pålitliga sidor.

Värdbetyg

Ett värdbetyg ges till boenden som ännu inte fått några gästrecensioner, eller som inte fått tillräckligt många recensioner för att få ett boendebetyg (färre än 5 recensioner). 

När gästerna recenserar ett boende på Booking.com blir de ombedda att betygsätta flera olika faktorer, bland annat personalen. Värdbetyget baseras på ett genomsnitt av betyget som personalen fått på dina andra boenden. Värdbetyget visas fram till dess att du har fått de 5 recensioner som krävs för att ett boendebetyg ska kunna genereras.

Anledningen till att vi provar att använda ett värdbetyg är för att visa gästerna att boendet drivs av en samarbetspartner som har flera boenden där gäster lämnat recensioner, trots att boendet i fråga ännu inte fått något betyg.

Resultaten hittills har varit lovande. Samarbetspartners som deltagit i testet har sett en ökning av antalet bokningar då värdbetyget visats. Vi kommer att fortsätta testa detta genom att även visa värdbetyget i sökresultaten och under bokningsprocessen.

Externt recensionsbetyg

Ett annat alternativ vi testar är externa recensionsbetyg. Precis som med värdbetyget provar vi den här lösningen bland boenden som ännu inte har fått några gästrecensioner, eller som har för få recensioner för att kunna få ett boendebetyg. 

Det externa recensionsbetyget beräknas för enskilda boenden utifrån dess recensionsbetyg på andra pålitliga webbplatser. Genom att tala om för potentiella gäster att andra resenärer har bott på boendet de tittar på, hoppas vi att detta kan uppmuntra dem till att göra en bokning.

Precis som vid vårt test av värdbetyget kommer samarbetspartners att ha det externa recensionsbetyget fram till dess att boendet fått tillräckligt många gästrecensioner så att ett boendebetyg kan genereras.

Transparens är viktigt för oss, och därför kommer vi tydligt förklara att betyget baseras på externa betyg. Betyget kommer att visas i sökresultaten, på boendesidan samt under bokningsprocessen.

Hittills har resultaten varit positiva. Samarbetspartners som har deltagit i testet har sett en ökning av antalet bokningar och en minskning av antalet gäster som ringer till kundtjänst.

Vi håller dig uppdaterad om nästa steg i kommande nyhetsbrev.