Allt du behöver veta om betalningar

Updated för 3 månader sen | Lästid: 10 min
Är du en gäst? I så fall kan du gå till vår kundtjänst för gäster.

På grund av den rådande krissituationen, och för att bättre kunna skydda våra partners och gäster, har vi beslutat att ändra aktiveringsdatumet för alla utestående och kommande virtuella betalkort. Läs den här artikeln för mer information.

Observera: Vår betaltjänst är inte tillgänglig överallt ännu. Vi kontaktar dig när den här betaltjänsten görs tillgänglig för ditt boende.


För att enkelt navigera på sidan kan du använda innehållsförteckningen nedanför, eller använda webbläsarens sökfunktion (CTRL+F för Windows eller COMMAND+F för Mac) och skriva in vad du letar efter.

Innehåll

AVSNITT 1: Allmän information

AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort

AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring

AVSNITT 4: Betalningar i Nordamerika

AVSNITT 5: Betalningar i Brasilien


AVSNITT 1: Allmän information

1.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar?

På Booking.com kan vi facilitera gästernas betalningar å dina vägnar på det sätt som passar ditt boende. Du kan få betalt antingen via virtuellt betalkort eller banköverföring i enlighet med villkoren som du har valt för ditt boende.

Tidigare har det funnits många internationella resenärer som kanske inte har kunnat boka ditt boende på grund av att deras föredragna betalsätt inte funnits tillgängligt. Nu stödjer vi alternativa betalsätt som PayPal, Alipay och WeChat Pay så att fler gäster kan boka hos dig.

Läs mer om Booking.coms betalningslösningar och hur man aktiverar dem i denna artikel.

1.2. Hur vet jag om en gäst har betalat online?

Det finns olika sätt att se om en gäst har betalat online:

 • I ämnesraden för gästens bokningsbekräftelse står det "betald online". 
 • Du kan även se detta i "Status"-kolumnen på sidan "Bokningar" i extranätet. 
 • Om du använder en XML-leverantör (en channel manager eller PMS) hittar du mer information om hur du ser och integrerar betalningsinformationen i denna artikel.

Gäster debiteras i enlighet med dina villkor och vi garanterar full betalning från gästerna innan de anländer till ditt boende. Om betalkortet är ogiltigt och gästen inte uppdaterar kortuppgifterna eller lägger till ett nytt kort inom 24 timmar kommer bokningen automatiskt att avbokas. I dessa fall tar vi inte ut någon provision.

1.3. Hur vet jag om Booking.com betalar mig via ett virtuellt betalkort eller banköverföring?

Du hittar den här informationen på extranätet, på sidan "Bokningar" i kolumnen "Priser". För varje bokning kan du även se information om betalsätt under "Betalningsuppgifter". 

1.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter?

Extraavgifter ingår vanligtvis när man bokar online, såvida kostnaderna inte ska betalas per person och är angivna som "ingår ej" i extranätet. Avgifter som inte ingår och som ska betalas per person måste du ta betalt för. Du kan se en översikt över avgifterna för varje bokning på extranätet i sektionen "Bokningsuppgifter" under fliken "Bokningar".

1.5. Hur tar jag betalt för eventuella skador som uppstår?

Booking.com tar inte emot skadedepositioner från gästerna. Du kan dock ordna med skadedeposition direkt med gästerna baserat på dina egna husregler. Mer information om hur du hanterar skadedepositioner finns i vår steg för steg-guide.

1.6. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna?

Du måste ge gästen ett specificerat kvitto vid utcheckning – antingen genom att skriva ut det, skicka det via mejl eller både och. Detta beror på att bokningsavtalet har ingåtts mellan dig och gästen, och inte med Booking.com. 

Viktig information om specificerade kvitton:

 • Booking.com är inte ansvarig för utfärdandet av specificerade kvitton och kommer inte att skicka kvitton för rumsbokningar, varken till dig eller din gäst. 
 • Se till att kvittot alltid utfärdas i gästens namn (eller i något annat namn beroende på vad du kommer överens om med gästen). 
 • Observera: För utbetalningar via virtuella betalkort är kortinnehavarens namn alltid "Booking.com (Agent)". 
 • Tänk på att tidpunkten då gästen debiteras kan ha en skattemässig påverkan för dig. Läs mer i denna artikel om lokala skatter.

Mer information om specificerade kvitton hittar du i den här artikeln.

1.7. Vad händer om jag bestämmer mig för att återbetala en gäst?

När du har påbörjat en återbetalning kommer Booking.com att ta hand om resten. Beloppet utbetalas inte till dig, utan vi återbetalar gästen å dina vägnar. 

Vid återbetalningar via banköverföring kommer vi att dra av beloppet från nästa utbetalning via banköverföring. Om du inte har några utbetalningar vid den tiden kommer återbetalningsbeloppet att förbli utestående. 

Om en återbetalning ska göras för en bokning med virtuellt betalkort, och du redan har debiterat kortet, måste du göra en återbetalning till kortet i fråga. Du kan läsa mer om att återbetala virtuella betalkort i den här artikeln.

AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort

2.1. Vad är ett virtuellt betalkort och hur fungerar det?

Ett virtuellt betalkort är ett tillfälligt, digitalt MasterCard-kort som är länkat till ett befintligt betalkort. De fungerar som vanliga betalkort och med dem kan gäster göra säkra onlinebetalningar. 

Viktigt att veta vid debitering av virtuella betalkort: 

 • För varje bokning du får kommer vi att skicka ett nytt virtuellt betalkort med ett unikt kortnummer. 
 • Varje kort kan bara användas en gång (ett kort per bokning). 
 • Varje virtuellt betalkort har ett unikt kortnummer, utgångsdatum och en unik CVC-kod. De återanvänds aldrig. 
 • Korten har också ett aktiveringsdatum som alltid är en dag efter incheckning.

Viktig information om utgångsdatum vid debitering av virtuella betalkort:

 • För bokningar gjorda från och med 1 november 2019: Du kan debitera virtuella betalkort i upp till 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum.
 • För bokningar gjorda före 1 november 2019: Det virtuella betalkortet är giltigt i 6 månader från och med gästens utcheckningsdatum. Denna period kan förlängas i ytterligare 6 månader från det datum då kortet upphör att gälla.
 • Om du inte debiterar ett virtuellt betalkort inom 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum kommer du inte längre att ha rätt till pengarna. Vid den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

2.2. Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

För att debitera ett virtuellt betalkort för en bokning som betalades online:

 • Gå till fliken "Bokningar" på extranätet. 
 • Sök efter bokningen som överensstämmer med kortet du har fått och klicka på bokningsnumret. 
 • På sidan "Bokningsuppgifter" under "Betalning" kan du se det virtuella betalkortets aktiveringsdatum och tillgängligt saldo. Klicka på "se kreditkortsuppgifter" för att få åtkomst till de fullständiga uppgifterna så att du kan debitera kortet.   

Boenden som använder PMS/channel manager kan läsa mer information om hur man får tillgång till virtuella betalkort i denna artikel.

Se vår instruktionsvideo nedan för en mer detaljerad förklaring om hur du debiterar virtuella betalkort:

2.3. Varför kan jag inte debitera ett virtuellt betalkort?

Om det uppstår problem när du försöker debitera ett virtuellt betalkort kan du se anledningen till detta på sidan "Bokningsuppgifter" cirka 30 minuter efter debiteringsförsöket.

Orsaker till varför du inte kan debitera ett virtuellt betalkort:

 • Kortet är inte aktivt ännu: Kontrollera kortets aktiveringsdatum.
 • Täckning saknas: Kontrollera kortets saldo.
 • Kortet är spärrat: Du har försökt debitera samma kort för många gånger och kortet har spärrats av säkerhetsskäl. Försök igen om 24 timmar. 
 • Din kod till kortterminalen är ogiltig: Booking.coms virtuella betalkort kan endast debiteras av handlare som är registrerade som officiella boendeleverantörer. I sådana fall rekommenderar vi att du kontaktar din kortterminalsleverantör.

Viktig information om utgångsdatum vid debitering av virtuella betalkort:

 • För bokningar gjorda från och med 1 november 2019: Du kan debitera virtuella betalkort i upp till 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum.
 • För bokningar gjorda före 1 november 2019: Det virtuella betalkortet är giltigt i 6 månader från och med gästens utcheckningsdatum. Denna period kan förlängas i ytterligare 6 månader från det datum då kortet upphör att gälla.
 • Om du inte debiterar ett virtuellt betalkort inom 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum kommer du inte längre att ha rätt till pengarna. Vid den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

Har du något annat problem än de som beskrivs ovan? Hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig lösa dem.

2.4. Vad gäller vid avbokningar, ändringar och uteblivna ankomster?

Om du får en avbokning, eller om gästen ändrar sin bokning eller uteblir från sin vistelse, och du ska ha betalt för bokningen, kommer du att få du ett uppdaterat virtuellt betalkort från oss, samt ett notifikationsmejl.

2.5. Hur och när kan jag återbetala ett virtuellt betalkort?

Om du redan har debiterat ett virtuellt betalkort måste du återbetala det i följande två situationer:

 1. Du har gått med på att avstå från tillämpliga avgifter när en bokning avbokas eller ändras samt vid utebliven ankomst.
 2. En bokning avbokas på grund av force majeure. I dessa fall ska gäster inte behöva betala för kostnader och avgifter för vistelser som de inte kunde genomföra. Booking.com kommer att avstå från all provision i samband med dessa bokningar.

I båda fallen kommer Booking.com att betala tillbaka pengarna till gästen och du kommer att behöva återbetala samma virtuella betalkort som är kopplat till bokningen. Mer information och en steg för steg-guide för återbetalning av virtuella betalkort hittar du i den här artikeln

2.6. Hur och när kommer jag att få betalt?

När en gäst bokar och betalar online på Booking.com kommer vi att skicka ett virtuellt betalkort till dig från en betrodd extern betalningsleverantör, tillsammans med bokningsuppgifterna. Kortet är laddat med det exakta beloppet för den aktuella bokningen, och du debiterar kortet på samma sätt som du debiterar ett vanligt kort. Se bara till att du debiterar kortet någon gång efter aktiveringsdatumet. Aktiveringsdatumet för virtuella betalkort är alltid en dag efter incheckning för alla bokningar.

2.7. Hur länge kan jag se det virtuella kortets uppgifter? Hur lång tid har jag på mig att debitera kortet?

Du kan se det virtuella kortets uppgifter hur många gånger du vill i upp till 6 månader efter gästens utcheckningsdatum. 

Viktig information om utgångsdatum vid debitering av virtuella betalkort:

 • För bokningar gjorda från och med 1 november 2019: Du kan debitera virtuella betalkort i upp till 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum.
 • För bokningar gjorda före 1 november 2019: Det virtuella betalkortet är giltigt i 6 månader från och med gästens utcheckningsdatum. Denna period kan förlängas i ytterligare 6 månader från det datum då kortet upphör att gälla.
 • Om du inte debiterar ett virtuellt betalkort inom 12 månader från och med gästens utcheckningsdatum kommer du inte längre att ha rätt till pengarna. Vid den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

2.8. Vad ska jag göra om jag blir ombedd att ange ett postnummer när jag debiterar ett virtuellt betalkort?

Om du blir ombedd att ange ett postnummer när du debiterar ett kort kan du ange gästens postnummer, ditt eget postnummer eller 1017 CE (vilket är postnumret för Booking.coms huvudkontor i Amsterdam).

2.9. Vilka avgifter tar betalningsleverantörer ut för ett virtuellt betalkort?

Transaktionskostnaden för virtuella betalkort ligger på mellan 2 % och 3 %. Avgiften för våra virtuella betalkort är minst 2 %, men detta varierar beroende på respektive lands lagar samt avgifter från din betalningsleverantör eller din bank.

Om du är osäker kan du kontakta din bank eller betalningsleverantör för att få mer information om dessa avgifter. Oavsett vad avgiften grundar sig i är virtuella kort en betalningslösning som garanterat är trygg, säker och pålitlig.

2.10. Hur påverkas betalningar via virtuella betalkort av valutakurser?

Valutakurser påverkar inte betalningarna om priserna som du har angett för dina rum (laddningspriserna) är i samma valuta som valutan du använder när du debiterar det virtuella betalkortet (dvs. din lokala valuta).

Om du får ett virtuellt betalkort i en valuta, men debiterar kostnaden i en annan valuta, kan valutakursen påverkas beroende på din banks köpkurs. Köpkurser är rörliga kurser som bankerna använder vid utlandstransaktioner. Ta reda på vad som gäller för din bank antingen genom att ringa eller besöka deras webbplats.

2.11. Hur betalar jag provision för bokningar som gjorts med virtuella betalkort?

Du betalar provision för dessa bokningar på exakt samma sätt som du brukar. Du kommer att få ett bruttobelopp för alla bokningar som har betalats online tillsammans med ett mejl med din faktura och betalningsöversikt. Informationen finns också tillgänglig på extranätet under fliken "Ekonomi".

Fakturan innehåller alla bokningar från den föregående månaden – både de som betalats online och de som betalats direkt på ditt boende. För att se en översikt över vilka betalningar som gjorts online respektive direkt på ditt boende kan du gå till extranätet och fliken "Ekonomi" och klicka på "Fakturor".

AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring

Observera: Alla boendetyper har inte tillgång till denna tjänst. För att se om ditt boende uppfyller kraven, och för att få mer information om tillhörande kostnader, kan du logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi". Välj sedan alternativet "Så här får du betalt" i menyn och skrolla ner till vanliga frågor längst ner på sidan.

3.1. När får jag betalt? Och hur lång tid tar banköverföringen?

Om du har valt månadsvis utbetalning kommer vi föra över pengarna senast den 15:e i månaden efter att gästen checkat ut. 

Om du har valt att få utbetalning fyra gånger per månad kommer vi föra över pengarna den 6:e, 9:e, 18:e och 27:e dagen i månaden. Utbetalningarna omfattar bokningar från föregående period. Observera att utbetalningarna den 6:e dagen i månaden omfattar bokningar mellan den 27:e och den sista dagen av föregående månad. 

För att se eller ändra när du får dina utbetalningar går du in på "Så här får du betalt" under "Ekonomi"-fliken på extranätet. Det kan ta några dagar innan pengarna hamnar på ditt konto, beroende på din bank. Vid bankfridag kommer utbetalningen att behandlas nästkommande arbetsdag.

3.2. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?

Du kan se dina provisionsfakturor i extranätet under fliken "Ekonomi". 

 • Välj sedan "Fakturor och annan dokumentation" och filtrera fakturorna efter år. 
 • Klicka på "Visa översikt" för att se alla bokningsuppgifter som har inkluderats i varje faktura. 
 • Du kan ladda ner fakturor för varje period i pdf-format. 
 • Du kan även ladda ner bokningsöversikter för varje period i filformatet xls eller csv. 

Betalningsöversikten skickas till dig varje månad via mejl och innehåller alla bokningar som betalats online samt eventuella återbetalningar. Du kan även se varje månads betalningsöversikt genom att klicka på "Visa månadens dokument" och välja pdf-dokumentet som du vill ladda ner. 

3.3. Hur beräknas provisionen för bokningar som betalats via banköverföring?

Beroende på vilket land du befinner dig i, och vilken betalningslösning du använder dig av, kommer beloppet antingen vara brutto eller netto. 

Om utbetalningen är brutto får du det totala beloppet så som det framgår i betalningsöversikten (dokumentet som vi skickar till dig för att bekräfta utbetalningen). Du kommer att faktureras för provisionen som vanligt. Observera att fakturan innehåller alla bokningar från den föregående betalningsperioden, inklusive de som inte betalades online. 

Om utbetalningen är netto kommer du få det totala beloppet för bokningarna minus totalbeloppet av samtliga fakturor. I detta fall behöver du inte betala provisionen separat eftersom den kommer att dras av automatiskt från din utbetalning.

3.4. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter för att kunna ta emot banköverföringar?

Logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter". Klicka på "Lägg till/ändra" för att lägga till eller ändra uppgifterna. Det kan ta upp till 6 arbetsdagar innan bankkontot aktiveras i vårt system. 

Vill du se hur det fungerar? Se vår instruktionsvideo nedan.

3.5. Hur påverkas betalningar via banköverföring av valutakurser?

Om valutan du har angett dina priser i (valutan som du använt för att ladda priser) är densamma som valutan du får betalt i (utbetalningsvalutan), påverkas inte dina utbetalningar av valutakursen. 

Vissa partners måste dock använda två olika valutor, vilket innebär att valutan som används för att ladda priser inte är densamma som utbetalningsvalutan. (Detta sker oftast i Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Turkiet.) I dessa fall tillämpar vi Bloombergs valutakurs från dagen innan vi skickar betalningsöversikten. 

Om vi gör utbetalningar i en valuta som inte är densamma som din lokala banks valuta kommer bankens köpkurs att påverka valutakursen för utbetalningen. Du kan kontrollera bankens köpkurs på deras webbplats eller genom att ringa till dem direkt. Du kan se utbetalningsvalutan i betalningsöversikten som vi skickar till dig i början av varje månad.

3.6. Varför skiljer sig den totala bokningssumman på min faktura från bokningssumman i betalningsöversikten?

Den totala bokningssumman på fakturan inkluderar endast beloppet som vi tar provision för, t.ex rumspriset. Den totala bokningssumman i betalningsöversikten är det totala beloppet som gästen betalat. Det innefattar alltså rumspriset plus extraavgifter (såvida de inte har konfigurerats som både "ingår ej" och "per person"). 

Observera: Vi tar inte ut någon provision för de tjänster som inte ingår.

3.7. Varför måste jag fylla i ett medgivande för autogiro när jag använder Booking.coms betalningslösningar?

Du måste fylla i medgivandet för autogiro för att godkänna att pengar dras från ditt bankkonto i de fall då fakturabeloppet är högre än beloppet som vi betalar dig. I så fall måste du betala mellanskillnaden. Du hittar mer information om betalning av fakturor i den här artikeln. Observera att autogiro inte är tillgängligt för alla länder ännu.

AVSNITT 4: Betalningar i Nordamerika

4.1. Jag befinner mig i Nordamerika. När får jag betalt? Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?

Din utbetalning påbörjas en dag efter gästens incheckningsdatum. Det kan dock ta upp till 7 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt bankkonto. 

Boenden i Nordamerika kan se sina provisionsfakturor under fliken "Ekonomi" på extranätet. 

 • Välj "Fakturor" och filtrera fakturorna efter år. 
 • Klicka på "Visa översikt" för att se alla bokningsuppgifter som har inkluderats i varje faktura. Du kan ladda ner fakturor för varje period i pdf-format. 
 • Du kan även ladda ner bokningsöversikter för varje period i filformatet xls eller csv. 

Betalningsinformation skickas till dig via mejl och innehåller alla bokningar som betalats online samt eventuella återbetalningar. 

4.2. Hur mycket får jag?

Du får beloppet för bokningen plus eventuella extraavgifter (såvida de inte konfigurerats som "per person" eller "per natt" och "ingår ej"). Om du föredrar att debitera gästerna dessa extraavgifter kan du göra det separat.

4.3. Hur begär jag extraavgifter från gäster i Nordamerika?

Du kan ta betalt för extrakostnader som till exempel lokala skatter, städning, frukost och parkering. Du kan begära extraavgifter genom att logga in på extranätet och gå till sidan "Bokningsuppgifter". Klicka på "Be gästen betala extraavgift" för att skicka din begäran till gästen för godkännande.

Du kan begära extraavgifter från dagen innan incheckning tills dagen efter utcheckning. Efter att gästen godkänt detta betalar vi dig inom 7 dagar.

4.4. Vad ska jag göra om jag har inte fått mina utbetalningar?

Om du inte har fått några utbetalningar kan det bero på att ditt konto inte har aktiverats på grund av att vi saknar vissa uppgifter som behövs för att verifiera kontot. Du kan lösa detta genom att gå till fliken "Ekonomi" på extranätet. Sedan klickar du på "Bankuppgifter" och väljer "Fyll i kontouppgifter". 

När du har uppdaterat dina uppgifter, och kontot har verifierats, kommer du få en utbetalning för alla utestående bokningar. Du får pengarna insatta på ditt bankkonto inom 7 dagar.

4.5. Hur kan jag ändra mina bankuppgifter? Hur lång tid tar det innan dessa uppdateras i Nordamerika?

Du kan ändra dina bankuppgifter i extranätet eller via Pulse-appen:

 • I extranätet går du till "Ekonomi"-fliken och väljer “Bankuppgifter”. Tryck sedan på knappen "Ändra kontouppgifter". Se vår instruktionsvideo nedanför för mer information:
 • I Pulse-appen går du till "Mer" och väljer "Betalningar". Välj sedan "Betalningsuppgifter" och ange din information. Glöm inte att trycka på "Spara" när du är klar.

När du har uppdaterat dina bankuppgifter kan det ta upp till 6 arbetsdagar innan det nya kontot aktiveras i vårt system.

4.6. Hur betalar jag provision för bokningar i Nordamerika?

Om ditt boende ligger i Nordamerika betalar du provision precis som vanligt. Däremot kan vissa detaljer i sektionen "Ekonomi" se annorlunda ut på extranätet. Du hittar mer information om betalning av fakturor i den här artikeln. Se avsnitt 4.1 om du vill ha mer information om hur du kan se fakturor och betalningsöversikter om ditt boende ligger i Nordamerika. 

4.7. Hur debiterar jag gästerna? Sker detta automatiskt?

Ja, gästerna debiteras automatiskt i vårt system. Ingen åtgärd krävs från din sida.

4.8. I vilken valuta debiteras gästerna för bokningar i Nordamerika?

Dina gäster kommer att debiteras i samma valuta som du angett dina priser i.

AVSNITT 5: Betalningar i Brasilien

5.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar i Brasilien?

Betalningsproceduren i Brasilien är i stort sett densamma som den som beskrivs i Avsnitt 1.

Observera: I vissa fall kan du behöva betala provisionsfakturan separat. Läs mer i avsnitt 5.13 nedan.

5.2. Hur vet jag om en gäst betalat online för bokningar i Brasilien?

Betalningsproceduren i Brasilien är i stort sett densamma som den som beskrivs i Avsnitt 1.2.

5.3. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna för bokningar i Brasilien?

Du måste ge gästen ett specificerat kvitto vid utcheckning – antingen genom att skriva ut det, skicka det via mejl eller både och. Detta beror på att bokningsavtalet har ingåtts mellan dig och gästen, och inte med Booking.com.

Du hittar mer information om specificerade kvitton i avsnitt 1.6. 

För mer information om betalning av lokala skatter i Brasilien hänvisar vi till informationen omNota Fiscal i avsnitt 5.15.

5.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter för bokningar i Brasilien?

Se avsnitt 1.4 för mer information om generella procedurer gällande extraavgifter. 

5.5. Vad händer om jag återbetalar en gäst för en bokning i Brasilien?

Se avsnitt 1.7 för mer information om att återbetala gäster.

5.6. Hur tar jag betalt för eventuella skador som uppstår på ett boende i Brasilien?

Se avsnitt 1.5 för mer information om generella procedurer och debitering av skador. 

5.7. Ska jag fortsätta hantera bokningar på samma sätt om jag använder mig av Booking.coms betalningstjänst?

Ja. Du ska hantera dina bokningar som vanligt, men du behöver inte tänka på att ta betalt. Kom ihåg att meddela oss om avbokningar eller andra bokningsrelaterade frågor (t.ex. uteblivna ankomster) för att se till att dessa bokningar inte inkluderas i provisionsfakturor. 

Vill du ha hjälp med att förstå alla uppgifter i provisionsfakturan? I den här artikeln hittar du mer information om hur du hanterar bokningar och avbokningar, samt hur du markerar uteblivna ankomster. 

5.8. När får jag betalt? Hur lång tid tar banköverföringar i Brasilien?

Du kommer att få gästbetalningar via säkra banköverföringar och vi för över pengarna senast den 15:e varje månad, månaden efter att gästen checkat ut. Beroende på din bank kan det ta några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto. Vid bankfridag kommer utbetalningen att behandlas nästkommande arbetsdag.

5.9. Var hittar jag mina provisionsfakturor och betalningsöversikter för mitt boende i Brasilien?

För boenden i Brasilien hittar du provisionsfakturor under fliken "Ekonomi" på extranätet. 

 • Välj "Fakturor" och filtrera fakturorna efter år. 
 • Under "Betalningar från Booking.com" ser du alla dina fakturor. Här hittar du fakturor med provisionsbeloppen som kommer att dras av från dina utbetalningar. Du kan ladda ner fakturor för varje period i pdf-format. 
 • Klicka på "Betalningar från Booking.com" för att se utbetalningsbeloppen för varje period. Här hittar du en lista över bokningar som betalats online som du kommer att få via banköverföring, samt eventuella återbetalningar som gjorts den månaden. Du kan ladda ner betalningsöversikter i pdf-format för varje period. 

5.10. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter i Brasilien?

Logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter". Klicka sedan på "Bankuppgifter för att ta emot betalning" och välj sedan "Lägg till/ändra" för att ändra dina bankuppgifter. Det kan ta upp till 6 arbetsdagar innan bankkontot aktiveras i vårt system. För att undvika fördröjning av dina utbetalningar ber vi dig kontrollera att bankuppgifterna du angett är korrekta och giltiga.

Observera: Om du behöver ändra några av dina bankuppgifter måste du fylla i alla fält igen.

Viktig information om bankuppgifter: 

 • I fältet för "filialkoden" anger du den 4-siffriga koden utan kontrollsiffran.
 • I fältet för "kontonumret" anger du ditt kontonummer med kontrollsiffran, utan något bindestreck. Om kontrollsiffran är X ersätter du den med en nolla (0).
 • CPF/CNPJ-numret måste anges med en punkt (•), ett bindestreck (-) eller ett snedstreck (/).

5.11. Jag har inte fått min banköverföring ännu. Vad har hänt?

Kom ihåg att banköverföringar alltid görs månaden efter bokningens utcheckningsdatum. Här är några av orsakerna till varför vi inte har kunnat göra utbetalningar till dig: 

 • Du har inte lagt till dina bankuppgifter ännu. Se till att du anger dina bankuppgifter.
 • Dina bankuppgifter är felaktiga. I så fall ska du ha fått ett meddelande i extranätet med instruktioner om vad du behöver göra.
 • Du kan ha tidigare bokningar som inte betalats online och som inkluderar obetald provision. Kontrollera huruvida betalningarna för bokningarna faciliterades av Booking.com. Du ser denna information i "Status"-kolumnen på sidan "Bokningar" i extranätet. 

5.12. När kommer en ny banköverföring att göras om banken inte kunde genomföra utbetalningen?

Om betalningen nekades på grund av ogiltiga bankuppgifter så måste du uppdatera denna information i extranätet. När dina bankuppgifter har uppdaterats försöker vi göra en ny utbetalning senast den 15:e nästföljande månad.

5.13. Kommer jag att få en boleto för att betala min provision?

Om du ska ta emot pengar i slutet av månaden kommer du att få ett nettobelopp. Det innebär att du får det totala beloppet för de bokningar med utcheckning under föregående månad, minus totalbeloppet för alla obetalda fakturor. 

Om beloppet du betalar till oss är högre än beloppet som du ska få från Booking.com kommer du få ett bruttobelopp och en boleto för din obetalda provision, som du då måste betala. Detta kan ske om ditt boende har bokningar som gjordes innan du gick med i Booking.coms betalningstjänst och du själv tog hand om betalningen.

Sammanfattning: Om totalen av dina obetalda fakturor är högre än beloppet som du ska ta emot, kommer ett bruttobelopp att betalas ut. Du kommer att få ett meddelande om detta i extranätet och en boleto för att betala din faktura.

5.14. Varför fick jag en boleto för betalning?

Du fick en boleto eftersom beloppet som du ska få från Booking.com var lägre än beloppet som du ska betala till oss i provision. Läs mer under avsnitt 5.13.

Observera: Du behöver betala en boleto om utbetalningen gjordes till fullo, men provisionen inte drogs av från utbetalningen.

5.15. Varför fick jag en Nota Fiscal?

Fakturan (Nota Fiscal) är ett skattedokument som utfärdas när en tjänst tillhandahålls. Du kommer att få en Nota Fiscal för varje månad som du tar emot bokningar via Booking.com. Dokumentet skickas via mejl och det finns även tillgängligt på extranätet i fliken "Ekonomi" under "Fakturor". Du kan ladda ner varje Nota Fiscal i pdf-format. 

Vad tycker du om den här sidan?

Nå ut till din lokala marknad med ett mobilpris för sista minuten-bokningar

När den lokala efterfrågan börjar öka på vår sida kommer 74 % av bokningarna att komma från mobiltelefoner. Om du lägger till ett mobilpris för ditt boende kommer din synlighet att öka bland dessa kunder som även tenderar att boka i sista minuten.

Lägg till ett mobilpris