Information angående coronaviruset

Information för gäster: Klicka här  ||  Information för partners: Klicka här

Allt du behöver veta om betalningar

Updated för 15 dagar sen

På grund av den rådande krissituationen, och för att bättre kunna skydda våra partners och gäster, har vi beslutat att ändra aktiveringsdatumet för alla utestående och kommande virtuella betalkort. Läs den här artikeln för mer information.

Observera: Vår betaltjänst är inte tillgänglig överallt ännu. Vi kontaktar dig när den här betaltjänsten görs tillgänglig för ditt boende.

För att enkelt kunna navigera på sidan kan du använda innehållsförteckningen här nedanför, eller använda webbläsarens sökfunktion (CTRL+F för Windows eller COMMAND+F för MacOS) och skriva in vad du letar efter.

Innehåll


AVSNITT 1: Allmän information

1.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar?

På Booking.com kan vi facilitera gästernas betalningar å dina vägnar på det sätt som passar ditt boende. Vi kan antingen göra utbetalningar via virtuella betalkort eller via banköverföring i enlighet med ditt boendes bokningsvillkor.

Fram tills nu har det funnits många internationella resenärer som kanske inte har kunnat boka ditt boende på grund av att deras föredragna betalsätt inte funnits tillgängligt. Nu stödjer vi alternativa betalsätt som PayPal, Alipay och WeChat Pay så att fler gäster ska kunna boka hos dig.

Läs mer om Booking.coms betalningslösningar här.

1.2. Hur vet jag om en gäst betalat online?

I ämnesraden för gästens bokningsbekräftelse står det "betald online". Du kan även se att det står "Betald online" i "Status"-kolumnen på sidan "Bokningar" i extranätet. Om du använder en XML-leverantör (som t.ex. channel manager eller PMS) kan du kontakta dem för mer information om hur detta visas i deras system.

Gästerna debiteras i enlighet med dina villkor, och vi garanterar att gästerna betalat till fullo när de anländer till ditt boende. Om betalkortet är ogiltigt och gästen inte uppdaterar kortuppgifterna eller lägger till ett nytt kort inom 24 timmar, kommer bokningen automatiskt att avbokas. I dessa fall tar vi inte ut någon provision.

1.3. Hur vet jag om jag får betalt från Booking.com via virtuella betalkort eller banköverföringar?

Detta kan du ta reda på genom att klicka på fliken "Ekonomi" i extranätet och sedan välja antingen "Onlinebetalningar" eller "Booking.coms betaltjänst".

Informationen visas även för varje bokning på sidan "Bokningsuppgifter". I kolumnen "Totalpris" ser du vilket betalsätt som används.

För mer information om de olika utbetalningssätten, se "AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort" och "AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring".

1.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter?

Extraavgifter ingår vanligtvis när man bokar online, såvida kostnaderna inte ska betalas per person och är angivna som "ingår ej" i extranätet. Avgifter som inte ingår och som ska betalas per person måste du ta betalt för. Du kan se en översikt över avgifterna för varje bokning på extranätet under fliken "Bokningar" och sedan under "Bokningsuppgifter".

1.5. Hur tar jag betalt för eventuella skador som uppstår?

Booking.com tar inte emot skadedepositioner från gästerna. Du kan dock ordna med skadedeposition direkt med gästerna baserat på dina egna husregler. Mer information om hur du ställer in skadedepositioner finns i vår steg för steg-guide.

1.6. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna?

Du måste ge gästen ett specificerat kvitto vid utcheckning – antingen genom att skriva ut det eller skicka det via mejl. Detta beror på att bokningsavtalet har ingåtts mellan dig och gästen, och inte med Booking.com. Därför kan inte Booking.com skicka kvitton för rumsbokningar till dig eller dina gäster.

Observera att kortinnehavarens namn alltid är "Booking.com (Agent)" för utbetalningar via virtuella betalkort. Se till att kvittot alltid utfärdas i gästens namn (eller i något annat namn beroende på vad du kommer överens om med gästen). 

Booking.com har inget ansvar för, eller synpunkter på, specificerade kvitton till gästerna.

Observera dock att tidpunkten för när gästen debiteras kan ha en skattemässig påverkan för dig. Läs mer i denna artikel om lokala skatter.

1.7. Vad händer om jag bestämmer mig för att återbetala en gäst?

Gå bara igenom den vanliga processen för att initiera återbetalningen så tar Booking.com hand om resten. Ingen vidare åtgärd krävs från din sida. Beloppet utbetalas inte till dig, utan vi återbetalar gästen å dina vägnar. Vid återbetalningar via banköverföringar kommer vi att dra av beloppet från nästa utbetalning med banköverföring, så du behöver inte göra något mer. Om en återbetalning ska göras för en bokning med virtuellt betalkort, och du redan har debiterat kortet, måste du göra en återbetalning till kortet i fråga. Utöver det krävs ingen vidare åtgärd från din sida.

AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort

2.1. Vad är ett virtuellt betalkort och hur fungerar det?

Virtuella betalkort är digitala MasterCard-kort som gör det enkelt att betala online på ett säkert sätt. För varje bokning du får skickar vi ett nytt virtuellt betalkort. Varje kort kan bara användas en gång (ett kort per bokning). Varje virtuellt betalkort har ett unikt kortnummer, utgångsdatum och en unik CVC-kod. Korten återanvänds aldrig. Korten har också ett aktiveringsdatum som alltid är en dag efter incheckning.

För bokningar med flexibla villkor är aktiveringsdatumet en dag efter gästens incheckningsdatum. Du kan debitera virtuella betalkort i upp till 6 månader från det datum då gästen checkat ut. Därefter kommer det virtuella kortet att upphöra gälla. Om kortet upphör att gälla kan kortets debiteringsperiod förlängas i ytterligare 6 månader från det datum då kortet upphörde att gälla. När den andra perioden på 6 månader löper ut kommer du inte längre att ha rätt till pengarna på kortet, och från den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

2.2. Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

För att debitera ett virtuellt betalkort går du till fliken "Bokningar" på extranätet. Sök efter bokningen som överensstämmer med kortet du har fått och klicka på bokningsnumret. På sidan "Bokningsuppgifter", under "Översikt – gästens betalning", kan du se alla uppgifter du behöver för att debitera det virtuella betalkortet. Detta inkluderar kortnumret, kortinnehavaren, aktiveringsdatum och saldo.

Boenden som använder PMS-system eller en channel manager kan läsa mer information i denna artikel.

Se vår instruktionsvideo nedan för en mer detaljerad förklaring om hur du debiterar virtuella betalkort:

2.3. Varför kan jag inte debitera ett virtuellt betalkort?

Om något går fel när du försöker debitera ett virtuellt betalkort kan du se anledningen på sidan "Bokningsuppgifter" cirka 30 minuter efter debiteringsförsöket.

De huvudsakliga orsakerna till att du inte kan debitera ett virtuellt betalkort är:

 • Kortet är inte aktivt ännu – kontrollera kortets aktiveringsdatum.

 • Täckning saknas – kontrollera kortets saldo.

 • Du har försökt debitera kortet för många gånger (och systemet stoppar nya försök av säkerhetsskäl) – försök igen om 24 timmar.

 • Kortet har gått ut – du kan debitera ett virtuellt betalkort i upp till 6 månader från gästens utcheckningsdatum, sedan går giltighetstiden ut. Om kortet går ut kan perioden förlängas i ytterligare 6 månader från och med det ursprungliga utgångsdatumet. När den andra perioden på 6 månader löper ut kommer du inte längre att ha rätt till pengarna på kortet, och från den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

 • Din kod till kortterminalen är ogiltig – Booking.coms virtuella betalkort kan endast debiteras av handlare som är registrerade som officiella boendeleverantörer. Kontakta din leverantör för mer hjälp.

Har du något annat problem än de som beskrivs här ovanför? Kontakta oss på det vanliga telefonnumret.

2.4. Vad gäller vid avbokningar, ändringar och uteblivna ankomster?

Om du får en avbokning eller om gästen ändrar eller uteblir från sin vistelse, och du ska ha betalt för bokningen, får du ett uppdaterat virtuellt betalkort från oss. Vi informerar dig även via mejl.

2.5. Hur gör jag en återbetalning till ett virtuellt betalkort? Vad händer om jag bestämmer mig för att återbetala en gäst när jag redan debiterat det virtuella betalkortet?

Booking.com kommer att återbetala gästen å dina vägnar. Om du redan har fått betalt för en bokning behöver du bara sätta in samma belopp på det virtuella betalkort som vi skickat till dig. Du hittar kortuppgifterna bland gästernas bokningsuppgifter. 

Observera: Du kan göra en återbetalning till ett virtuellt betalkort även om kortets giltighetstid har gått ut. Om utgångsdatumet har passerat kan du uppge nuvarande månad som utgångsdatum istället. 

Om du har problem med att återbetala det virtuella betalkortet rekommenderar vi dig att kontakta din bank eller finansiella institution. 

2.6. Hur och när kommer jag att få betalt?

När en gäst bokar och betalar online på Booking.com kommer vi att skicka ett virtuellt betalkort till dig, från en extern betalningsleverantör, tillsammans med bokningsuppgifterna. Kortet är laddat med det exakta beloppet för den aktuella bokningen, och du debiterar kortet på samma sätt som du debiterar ett vanligt kort. Se bara till att du debiterar kortet någon gång efter aktiveringsdatumet. Aktiveringsdatumet för alla utestående och kommande virtuella betalkort är en dag efter bokningens incheckningsdatum.

2.7. Hur länge kan jag se de virtuella kortuppgifterna, och hur lång tid har jag på mig att debitera kortet?

Du kan se de virtuella kortuppgifterna hur många gånger du vill i upp till 6 månader efter gästens utcheckningsdatum. Du kan debitera virtuella betalkort i upp till 6 månader från det datum då gästen checkat ut. Därefter kommer det virtuella kortet att upphöra gälla. Om kortet upphör att gälla kan kortets debiteringsperiod förlängas i ytterligare 6 månader från det datum då kortet upphörde att gälla. När den andra perioden på 6 månader löper ut kommer du inte längre att ha rätt till pengarna på kortet, och från den tidpunkten kommer pengarna att tillfalla Booking.com.

2.8. Vad ska jag göra om jag blir ombedd att ange ett postnummer när jag debiterar ett virtuellt betalkort?

Ibland kan du bli ombedd att ange ett postnummer när du debiterar ett kort. I så fall kan du ange något av följande: gästens postnummer, ditt eget postnummer eller 1017 CE (vilket är postnumret för Booking.coms huvudkontor i Amsterdam).

2.9. Hur mycket kostar transaktionsavgiften?

Transaktionskostnaden för virtuella betalkort ligger på mellan 2 % och 3 % plus eventuella administrationsavgifter från din bank. Avgiften för våra virtuella betalkort är minst 2 %, men detta varierar beroende på respektive lands lagar, betalningsleverantörer och din bank.

Om du är osäker kan du kontakta din bank eller betalningsleverantör för att få mer information om dessa avgifter. Oavsett vad avgiften grundar sig i, är virtuella kort en betalningslösning som garanterat är trygg, säker och pålitlig.

2.10. Hur påverkas betalningar via virtuella betalkort av valutakurser?

Valutakurserna påverkar inte betalningarna om priserna som du har ställt in för dina rum (laddningspriserna) är i samma valuta som den valuta du använder när du debiterar det virtuella betalkortet (din lokala valuta).

Om du får ett virtuellt betalkort i en valuta, men debiterar kostnaden i en annan valuta, kan valutakursen påverka beroende på din banks köpkurs. Köpkurser är rörliga kurser som bankerna använder vid utländska transaktioner. Ta reda på vad som gäller för din bank genom att kontrollera deras webbplats eller ringa direkt till banken.

2.11.  Hur betalar jag provision för bokningar som betalats via virtuella betalkort?

Du betalar provision för dessa bokningar på exakt samma sätt som du brukar. Du kommer att få ett bruttobelopp för alla bokningar som har betalats online tillsammans med ett mejl innehållandes din faktura och betalningsinformation. Informationen finns också tillgänglig på extranätet under fliken "Ekonomi".

Fakturan innehåller alla bokningar från den föregående månaden – både de som betalats online och de som betalats direkt på ditt boende. För att se en översikt över vilka betalningar som gjorts online respektive direkt på ditt boende kan du gå till fliken "Ekonomi" och klicka på "Fakturor ".

AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring

Observera: Alla boendetyper har inte tillgång till denna tjänst. För att se om ditt boende uppfyller kraven, och för att få mer information om tillhörande kostnader, kan du logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi". Välj sedan alternativet "Så här får du betalt" i rullgardinsmenyn och skrolla ner till vanliga frågor längst ner på sidan.

3.1. När får jag betalt och hur lång tid tar banköverföringen?

Du får gästernas betalning på ett säkert sätt via banköverföring. Vi för över pengarna senast den 15:e i månaden efter att gästen checkat ut. Det kan ta några dagar innan pengarna hamnar på ditt konto, beroende på din bank.

3.2. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?

Logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi". Välj "Fakturor" i listan för att se dina betalningar.

Välj sedan "Betalningar från Booking.com" för att se din betalningsöversikt. Om du vill se dina fakturor väljer du "Betalningar till Booking.com".

På sidan kan du välja att ladda ner alla dokument som pdf-filer.

3.3. Hur betalar jag provision för bokningar som betalats via banköverföring?

Beroende på vilket land du befinner dig i, och vilken betalningslösning du använder dig av, kommer beloppet antingen vara brutto eller netto. Om utbetalningen är brutto får du det totala beloppet så som det framgår i betalningsöversikten (dokumentet som vi skickar till dig för att bekräfta utbetalningen). Du kommer att faktureras för provisionen och betalar som vanligt.

Observera att fakturan innehåller alla bokningar från den föregående månaden, inklusive de som inte betalades online. Om du vill veta var du hittar betalningsöversikten kan du se "3.2. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?" i AVSNITT 3.

Om utbetalningen är netto kommer du få det totala beloppet för de bokningar med utcheckning under den föregående månaden, minus totalbeloppet av samtliga fakturor från föregående månad. Du behöver inte betala provisionen separat eftersom den kommer att dras av automatiskt från din utbetalning.

3.4. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter för att kunna ta emot banköverföringar?

Logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter". Klicka sedan på "Bankuppgifter för att ta emot betalning" och välj sedan "Lägg till/ändra" för att ändra dina uppgifter. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan bankkontot aktiveras i vårt system.

Se vår instruktionsvideo här nedanför för mer information om hur du lägger till dina bankuppgifter:

3.5. Hur påverkas betalningar via banköverföring av valutakurser?

Om valutan du har angett dina priser i (valutan som du använt för att ladda priser) är densamma som valutan du gör utbetalningar i (utbetalningsvaluta), påverkas inte dina betalningar av valutakursen. Vissa partners måste dock använda två olika valutor, vilket innebär att valutan som används för att ladda priser inte är densamma som utbetalningsvalutan. Detta sker oftast i Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

I dessa fall tillämpar vi Bloombergs valutakurs för föregående dag innan vi skickar betalningsöversikten för den aktuella månaden. Om vi gör utbetalningar i en valuta som inte densamma som din lokala banks valuta kommer bankens köpkurs att påverka valutakursen för utbetalningen (du kan kontrollera bankens köpkurs direkt på deras webbplats eller genom att ringa till dem). Du kan se utbetalningsvalutan i betalningsöversikten som vi skickar till dig i början av varje månad.

3.6. Varför skiljer sig den totala bokningssumman på min faktura från bokningssumman i betalningsöversikten?

Den totala bokningssumman på fakturan inkluderar endast beloppet för rumspriset. Den totala bokningssumman i betalningsöversikten är det totala beloppet som gästen betalat. Det innefattar alltså rumspriset plus extraavgifter (såvida de inte har konfigurerats som både "ingår ej" och "per person").

Den totala bokningssumman i bokningsöversikten kan inkludera extraavgifter för tjänster, städning, parkering eller frukost om de har konfigurerats som "ingår ej" och per vistelse, per natt eller som en procentsats av det totala priset.

Observera: Vi tar inte ut någon provision för de tjänster som inte ingår.

3.7. Varför måste jag fylla i ett medgivande för autogiro när jag använder Booking.coms betalningslösningar?

Du måste fylla i medgivandet för autogiro för att godkänna att pengar dras från ditt bankkonto i de fall då fakturabeloppet är högre än beloppet i din betalningsöversikt. I så fall måste du betala mellanskillnaden. Här hittar du mer information om att betala fakturor. Observera att autogiro inte är tillgängligt för alla länder ännu.

AVSNITT 4: Betalningar i Nordamerika

4.1. När kommer jag få mina utbetalningar?

Din utbetalning påbörjas en dag efter gästens incheckningsdatum. Det kan dock ta upp till 7 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt bankkonto. Du kan hålla koll på datum och belopp för dina utbetalningar genom att klicka på fliken "Ekonomi" och sedan "Betalningar från Booking.com".

4.2. Hur mycket får jag?

Du får beloppet för bokningen plus eventuella extraavgifter (såvida de inte konfigurerats som "per person" eller "per natt" och "ingår ej"). Om du vill debitera gästerna dessa extraavgifter kan du göra det separat.

4.3. Hur fungerar det med extraavgifter i Nordamerika?

Nu har vi en funktion som gör att du kan be gästerna betala extraavgifter. Detta hjälper dig att ta betalt för extrakostnader som till exempel lokala skatter, städning, frukost och parkering.

Du kan begära extraavgifter genom att logga in på extranätet och gå till sidan "Bokningsuppgifter". Klicka på "Be gästen betala extraavgift" för att skicka din begäran till gästen för godkännande.

Du kan begära extraavgifter från dagen innan incheckning tills dagen efter utcheckning. Efter att gästen godkänt detta betalar vi dig inom 7 dagar.

4.4. Vad ska jag göra om jag har inte fått mina betalningar?

Om du inte har fått några betalningar kan det bero på att ditt konto inte har aktiverats. Detta kan bero på att vi saknar vissa uppgifter som behövs för att vi ska kunna verifiera kontot. För att lösa detta kan du gå till fliken "Ekonomi" i extranätet. Klicka på "Booking.coms betalningstjänst" och välj sedan "Uppdatera informationen".

När du har uppdaterat dina uppgifter, och ditt konto har aktiverats, kommer du få en utbetalning för alla utestående bokningar. Du får pengarna insatt på ditt konto inom 7 dagar.

4.5. Hur kan jag ändra mina bankuppgifter, och hur lång tid tar det innan dessa blir aktiva?

Du kan ändra dina bankuppgifter i extranätet eller via Pulse-appen.

I extranätet går du till “Ekonomi”-fliken och väljer “Bankuppgifter”. Klicka på "Bankuppgifter för att ta emot betalning" och välj sedan "Lägg till/ändra" för att ändra dina uppgifter.

Se vår instruktionsvideo här nedanför för mer information om hur du lägger till dina bankuppgifter:

I Pulse-appen går du till "Mer" och väljer "Betalningar". Välj sedan "Betalningsuppgifter" och ange din information. Glöm inte att trycka på "Spara" när du är klar.

När du uppdaterat dina uppgifter tar det upp till 5 arbetsdagar innan det nya kontot kan aktiveras i våra system.

4.6. Hur betalar jag provision för bokningar i Nordamerika?

Du betalar provision för dessa bokningar på exakt samma sätt som du brukar. Du kommer att få ett bruttobelopp för alla bokningar som har betalats online tillsammans med ett mejl innehållandes din faktura och betalningsinformation. Informationen finns också tillgänglig på extranätet under fliken "Ekonomi".

Fakturan innehåller alla bokningar från den föregående månaden – både de som betalats online och de som betalats direkt på ditt boende. För att se en översikt över vilka betalningar som gjorts online respektive direkt på ditt boende kan du gå till fliken "Ekonomi" och klicka på "Fakturor ".

4.7. Hur debiterar jag gästerna? Sker detta automatiskt?

Ja, gästerna debiteras automatiskt i vårt system. Ingen åtgärd krävs från din sida.

4.8. Vilken valuta debiteras gästerna i för bokningar i Nordamerika ?

Dina gäster kommer att debiteras i samma valuta som den du angett dina priser i.

AVSNITT 5: Betalningar i Brasilien

5.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar i Brasilien?

För allmän information om detta kan du läsa "1.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar" i AVSNITT 1.

Observera: I vissa fall kan du behöva betala provisionsfakturan separat. Läs mer om detta här nedanför under "5.13. Kommer jag att få en boleto för att betala min provision?" i AVSNITT 5.

5.2. Hur vet jag om en gäst betalat online för bokningar i Brasilien?

Gästerna debiteras i enlighet med dina villkor, och vi garanterar att gästerna betalat till fullo när de anländer till ditt boende. Om betalkortet är ogiltigt och gästen inte uppdaterar kortuppgifterna eller lägger till ett nytt kort inom 24 timmar, kommer bokningen automatiskt att avbokas. I dessa fall tar vi inte ut någon provision. För mer allmän information om detta, se "1.2. Hur vet jag om en gäst betalat online?" i AVSNITT 1.

5.3. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna för bokningar i Brasilien?

Förväxla inte detta med provisionsfakturan som du får från Booking.com.

För mer allmän information om detta, se "1.6. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna" i AVSNITT 1.

För mer information gällande Brasilien, se "5.15. Varför fick jag en Nota Fiscal?" i AVSNITT 5.

5.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter för bokningar i Brasilien?

För mer allmän information om detta, se "1.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter?" i AVSNITT 1.

5.5. Vad händer om jag återbetalar en gäst för en bokning i Brasilien?

För mer allmän information om detta, se "1.7. Vad händer om jag bestämmer mig för att återbetala en gäst?" i AVSNITT 1.

5.6. Hur tar jag betalt för eventuella skador som uppstår på ett boende i Brasilien?

För mer allmän information om detta, se "1.5. Hur tar jag betalt för eventuella skador som uppstår?" i AVSNITT 1.

5.7. Ska jag fortsätta hantera bokningar på samma sätt om jag använder dessa betalningslösningar?

Ja. Du ska hantera dina bokningar som vanligt, men du behöver inte tänka på att ta betalt.

Glöm inte att informera oss om eventuella avbokningar eller om gästen uteblir från sin vistelse så att vi kan ta bort dessa bokningar från din faktura så att du slipper betala provision för dem. 

Klicka här för att läsa mer om hur du kan kontrollera att din provisionsfaktura är korrekt.

5.8. När får jag betalt och hur lång tid tar banköverföringen i Brasilien?

För mer allmän information om detta, se "3.1. När får jag betalt och hur lång tid tar banköverföringen?" i AVSNITT 3.

5.9. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt för boenden i Brasilien?

För mer allmän information om detta, se "3.2. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?" i AVSNITT 3.

Ha även dessa skillnader i åtanke:

 • Betalningar från Booking.com (betalningsöversikt): Här hittar du en lista över de bokningar som har betalats online och som du kommer få betalt för via banköverföring. Du kan också se eventuella återbetalningar för respektive månad.

 • Betalningar till Booking.com (provisionsfakturor): Här hittar du provisionsfakturorna (Nota Fiscal) som utfärdats. De innehåller provisionsbeloppet som kommer dras av från dina betalningar.

5.10. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter i Brasilien?

Logga in på extranätet och klicka på fliken "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter". Klicka sedan på "Bankuppgifter för att ta emot betalning" och välj sedan "Lägg till/ändra" för att ändra dina uppgifter. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan bankkontot aktiveras i vårt system.

För att säkerställa att du får dina pengar utan fördröjning ber vi dig att dubbelkolla att bankuppgifterna du angett är korrekta och giltiga.

Observera: Om du måste ändra några av dina bankuppgifter måste du fylla i alla fält igen.

Tips:

 • I fältet för filialkoden anger du den 4-siffriga koden utan kontrollsiffran.

 • I fältet för kontonumret anger du ditt kontonummer med kontrollsiffran, utan något bindestreck. Om kontrollsiffran är X kan du ersätta den med en nolla (0).

 • CPF/CNPJ-numret måste anges med en punkt, ett bindestreck och ett snedstreck.

5.11. Jag har inte fått min banköverföring ännu. Vad har hänt?

Kom ihåg att en banköverföringar alltid görs månaden efter bokningens utcheckningsdatum.

Det här är de huvudsakliga orsakerna till varför vi inte har kunnat göra banköverföringen till dig:  

 • Du har inte lagt till dina bankuppgifter ännu. Se till att du anger dina bankuppgifter.

 • Dina bankuppgifter är felaktiga. I så fall ska du ha fått ett meddelande i extranätet med instruktioner om vad du behöver göra.

 • Du kan ha gamla bokningar som inte betalats online. Kontrollera huruvida betalningarna för bokningarna faciliterades av Booking.com. Detta kan du göra under fliken "Bokningar" i extranätet. Se om det står "betald online" i kolumnen "Status". 

5.12. När kommer en ny banköverföring att göras om banken inte kunde genomföra utbetalningen?

Om betalningen nekades på grund av ogiltiga bankuppgifter så måste du uppdatera denna information i extranätet. När dina bankuppgifter har uppdaterats försöker vi göra en ny utbetalning innan den 15:e under nästföljande månad.

Du kan läsa mer under "5.10 Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter i Brasilien?" i AVSNITT 5.

5.13. Kommer jag att få en boleto för att betala min provision?

Ditt boende är anslutet till Booking.coms betalningslösning, och beloppet du får är netto. Det innebär att du får det totala beloppet för de bokningar med utcheckning under den föregående månaden, minus totalbeloppet för alla obetalda fakturor.

Om beloppet du ska få från Booking.com är lägre än beloppet som du ska betala till oss kommer du att få en fullständig utbetalning, och boleton skickas till dig via mejl och laddas upp i extranätet.

Sammanfattning: Om totalen av dina obetalda fakturor är högre än beloppet som du ska ta emot, kommer du få betalt ett bruttobelopp. Du kommer att få ett meddelande om detta i extranätet och du kommer att få en boleto för att betala din faktura. 

Observera att fakturan består av alla dina bokningar med utcheckning under föregående månad, inklusive eventuella bokningar som inte betalats online. Detta kan ske om ditt boende har bokningar som gjordes innan du gick med i Booking.coms betalningstjänst och du själv tog hand om betalningen.

5.14. Varför fick jag en boleto för betalning?

Du fick en boleto eftersom beloppet som du ska få från Booking.com var lägre än beloppet som du ska betala till oss. Läs mer under "5.13. Kommer jag att få en boleto för att betala min provision?" i AVSNITT 5.

Observera: Du behöver bara betala en boleto eftersom utbetalningen gjordes till fullo, och provisionen inte blev avdragen från denna utbetalning.

5.15. Varför fick jag en Nota Fiscal?

Fakturan (Nota Fiscal) är ett skattedokument som utfärdas när en tjänst har erbjudits och använts och är föremål för skatt.

Du kommer att få en Nota Fiscal under varje månad som du tar emot bokningar via Booking.com. Dokumentet skickas via mejl. Det laddas också upp på extranätet under fliken "Ekonomi" bland "Fakturor".

Partnersupport: Coronaviruset

Få information och ta del av resurser som hjälper dig under den pågående coronapandemin.

Håll dig uppdaterad