Allt du behöver veta om virtuella betalkort

Uppdaterad för 3 veckor sen | Lästid: 5 min
Spara

Virtuella betalkort är tillfälliga, digitala Mastercard-kort som vi använder för att facilitera betalningar från dina gäster på vår plattform. De fungerar som vanliga betalkort och ger dig garanterade utbetalningar från oss. De bidrar också till att du sparar tid eftersom du inte behöver förauktorisera eller verifiera dem.


Artikelns innehåll


Så fungerar virtuella betalkort

Virtuella betalkort är ett av de betalningsalternativ vi erbjuder för att effektivisera bokningsprocessen för dina gäster. Om gästerna väljer att betala online kan de göra det med sitt valda betalsätt. Vi laddar sedan det virtuella betalkortet med betalningen, och du kan debitera kortet som ett vanligt betalkort. Du kan ta reda på om ditt boende kan använda Booking.coms betalningstjänst med virtuella betalkort som utbetalningsmetod genom att gå till extranätet > fliken "Ekonomi" > "Booking.coms betalningstjänst" eller "Onlinebetalningar".

Här är några saker som är bra att veta om hur vi skickar betalningar till dig via virtuella betalkort, hur du gör för att debitera dem och hur länge ett virtuellt betalkort är giltigt:

 • Du kommer att få betalningar från virtuella betalkort i extranätet. Vi skickar ett meddelande via mejl tillsammans med aktiveringsdatumet.
 • Baserat på aktiveringsdatumet kan du ange det virtuella betalkortets uppgifter i din kortterminal och debitera det virtuella betalkortet på precis samma sätt som du gör med andra kort.
 • Alla virtuella betalkort måste debiteras inom 12 månader från utcheckningsdatumet. Efter denna tidpunkt kommer du inte längre att ha tillgång till medlen, och vi kommer inte att utfärda ett nytt virtuellt betalkort för bokningen. Vi skickar en påminnelse till dig efter utcheckningsdatumet, och du kan se alla dina odebiterade kort i extranätet genom att klicka på Ekonomi och sedan på Hantering av virtuella betalkort.
 • Du kan se alla aktiverade virtuella betalkort på sidan Bokningar. Du kan även se dem på sidan Hantering av virtuella kort där du också kan se alla virtuella betalkort som fortfarande behöver debiteras eller återbetalas.
 • Vi skickar ett nytt virtuellt betalkort till dig för varje ny bokning som betalas via Booking.coms betalningstjänst. Varje virtuellt betalkort har ett unikt kortnummer, ett utgångsdatum och en unik CVC-kod.
 • Varje nytt virtuellt betalkort du får aktiveras i enlighet med bokningsvillkoren. För ej återbetalningsbara bokningar aktiveras kortet på bokningsdatumet. För alla andra bokningar kan du debitera det virtuella betalkortet när bokningen blir minst 90 % ej återbetalningsbar. Oavsett om du är ett nytt boende eller inte, genom att uppfylla dessa kriterier kan du debitera ett virtuellt betalkort en dag efter incheckning (eller vid incheckning för boenden i USA).
 • Du kan debitera ett virtuellt betalkort flera gånger, ända tills kortets saldo är noll.

Din betaltjänstleverantör kan eventuellt ta ut en avgift vid användning av virtuella betalkort. Mer information finns i den här artikeln.


Så debiterar du virtuella betalkort

Följ dessa steg för att debitera ett virtuellt betalkort:

 1. Logga in på extranätet och klicka på Bokningar.
 2. Klicka på gästens namn eller bokningsnumret.
 3. Klicka på Se kortuppgifter.
 4. Ange det virtuella betalkortets uppgifter i din kortterminal.
 5. Debitera rums- eller enhetspriset som gästen har betalat.

Du kan även se alla dina tillgängliga virtuella betalkort genom att klicka på Ekonomi och sedan Hantering av virtuella betalkort. Tänk på att du måste du vara inloggad som administratör eller med ett konto som har de relevanta åtkomsträttigheterna för att kunna se kortuppgifterna.

Om du använder ett administrationssystem eller en channel manager så hittar du de virtuella betalkorten under varje boknings betalningsuppgifter. Om du inte kan se uppgifterna kan du kontakta din anslutningsleverantör för vidare hjälp.


Det här kan du göra om det uppstår problem vid debitering av ett virtuellt betalkort

Här är de vanligaste problemen vid debitering av virtuella betalkort och vad du kan göra åt dem:

 • Om kortet inte är aktivt ännu kan du kontrollera kortets aktiveringsdatum på sidan Bokningar i extranätet.
 • Om kortet saknar täckning bör du kontrollera att beloppet du debiterar inte är högre än rums- eller enhetspriset. Försök sedan igen. Tänk på att vissa avgifter och skatter kan vara exkluderade från priset. Dessa avgifter tas vanligtvis ut per person, till exempel lokala skattetillägg. Du måste ta betalt för dessa avgifter direkt från gästen under vistelsen. Du kan se det tillgängliga beloppet på det virtuella betalkortet och en prisöversikt för varje bokning på sidan Bokningar.
 • Kontrollera att CVC-koden och utgångsdatumet som du har angett är korrekta.
 • Om koden för din kortterminal är ogiltig kan du kontakta din betaltjänstleverantör för att få hjälp. Du kan bara debitera virtuella betalkort om du är registrerad som en boendeleverantör, men du kan ändra denna kod vid behov.
 • Om kortet är spärrat har du gjort för många försök att debitera samma kort. Försök igenom om 24 till 48 timmar.
 • Kontrollera att du använder samma valuta som beloppet på det virtuella betalkortet tillhandahålls i. Det kan hända att du kan debitera det virtuella betalkortet även om du använder en annan valuta, men det kan leda till komplikationer eftersom du måste få till rätt växelkurs.
 • Se till att du inte har förauktoriserat det virtuella betalkortet. Om du har gjort det ska du antingen debitera det auktoriserade beloppet med den angivna auktoriseringskoden eller avbryta auktoriseringen och debitera kortet igen. Du kan också vänta tills auktoriseringen automatiskt rensas efter sju dagar och sedan debitera kortet igen.
 • Om du blir ombedd att ange ett postnummer när du debiterar det virtuella betalkortet kan du använda gästens, ditt eller vårt postnummer – 1017 CE är postnumret för Booking.coms huvudkontor i Amsterdam.
 • Om din kortterminal inte stödjer debitering av virtuella betalkort kan du kontakta din betaltjänstleverantör för vidare hjälp. De kan eventuellt erbjuda dig en annan kortterminal som stödjer onlinedebitering.

Om du fortfarande har problem med debitering av virtuella betalkort kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet. Se denna instruktionsvideo för mer detaljerad information om debitering av virtuella betalkort.


Hur fungerar virtuella betalkort vid avbokningar, uteblivna ankomster och ändringar?

Om du ska ha betalt för en bokning som har avbokats eller ändrats, eller om gästen uteblev från vistelsen, kommer du fortfarande att kunna debitera det virtuella betalkortet enligt bokningsvillkoren. Aktiveringsdatumet för det virtuella betalkortet kommer att justeras i enlighet med detta.

Om du har gått med på att bortse från de tillämpliga avgifterna för en avbokning, ändring eller utebliven ankomst, men redan har debiterat det virtuella betalkortet, måste du återbetala beloppet till samma kort. Du kan göra detta även om utgångsdatumet för kortet har passerat – ange bara aktuell månad som utgångsdatum istället. Du kan läsa mer om att återbetala virtuella betalkort i den här artikeln.


Mer information om betalningar

Var den här artikeln till hjälp?