Betalningar: vanliga frågor

Uppdaterad för 4 månader sen | Lästid: 10 min
Spara

På grund av covid-19 (coronaviruset), och för att bättre kunna skydda både våra partners och gästers intressen, ändrade vi aktiveringsdatumet för alla virtuella betalkort till en dag efter incheckning. Vi håller nu på att ändra tillbaka detta för vissa behöriga partners. Läs igenom avsnitt 2.7 i den här artikeln för mer information.

Observera: Våra betalningslösningar är inte tillgängliga överallt ännu. Vi meddelar dig när de är tillgängliga för ditt boende.


Artikelns innehåll

AVSNITT 1: Allmän information

AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort

AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring

AVSNITT 4: Betalningar i Nordamerika

AVSNITT 5: Betalningar i Brasilien


AVSNITT 1: Allmän information

Vi kan facilitera gästernas betalningar å dina vägnar på det sätt som passar ditt boende. Du kan få betalt antingen via virtuella betalkort eller banköverföringar i enlighet med villkoren som du har valt för ditt boende.

Tidigare har det funnits internationella resenärer som kanske inte har kunnat boka en vistelse på ditt boende på grund av att deras föredragna betalsätt inte funnits tillgängligt. Nu stödjer vi alternativa betalsätt som PayPal, Alipay och WeChat Pay så att fler gäster kan boka hos dig.

Läs mer om våra betalningslösningar och hur du aktiverar dem i denna artikel.

1.2. Hur vet jag om en gäst betalat online?

Så här ser du om en gäst har betalat online:

 • I ämnesraden för gästens bokningsbekräftelse kommer det att stå "Betald online".
 • Du kan även se att det står "Betald online" i "Status"-kolumnen på sidan "Bokningar" på extranätet.
Payments

 

Använder du en channel manager eller ett administrationssystem? 

 • Om du har problem med att se den information som krävs kontaktar du din anslutningsleverantör och frågar dem om följande funktioner:
  • Extra information about the reservation (res_extra_info): denna funktion gör det möjligt för ditt administrationssystem eller din channel manager att visa vilka bokningar som faciliteras av Booking.com.
  • Payments Clarity Package: denna funktion gör det möjligt för dig att se saldo, aktiveringsdatum och utgångsdatum för virtuella betalkort direkt i ditt administrationssystem eller din channel manager.

Gäster debiteras i enlighet med dina villkor och vi garanterar full betalning från gästerna innan de anländer till ditt boende. Om betalkortet är ogiltigt och gästen inte uppdaterar kortuppgifterna eller lägger till ett nytt kort inom 24 timmar kommer bokningen automatiskt att avbokas. I dessa fall tar vi inte ut någon provision.

1.3. Hur vet jag om Booking.com betalar mig via virtuella betalkort eller banköverföring?

Du kan se vilken betalningsmetod vi kommer att använda för varje bokning i kolumnen "Pris" på sidan "Bokningar" i extranätet. Du kan också se information om betalningsmetoden för varje bokning under avsnittet "Betalningsinformation" på sidan "Bokningsuppgifter".

1.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter?

Extraavgifter är vanligtvis inkluderade i det belopp som vi debiterar gästerna när de betalar online. Undantaget gäller belopp som är uppdelade per person och som du har angett som "ingår ej" på extranätet. Dessa belopp måste du själv ta betalt för. Du kan se en översikt över avgifterna för varje bokning på extranätet på sidan "Bokningsuppgifter".

1.5. Hur debiterar jag gästerna en skadedeposition?

Vi tar inte betalt för skadedepositioner från gästerna. Du kan dock ordna en skadedeposition direkt med gästerna baserat på dina egna husregler. Mer information om hur du hanterar skadedepositioner hittar du i den här artikeln.

1.6. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna?

Du måste utfärda ett specificerat kvitto till gästen vid utcheckning. Detta beror på att bokningsavtalet har ingåtts mellan dig och gästen, och inte med Booking.com. Du kan utfärda specificerade kvitton på papper, via mejl eller både och.

Viktig information om specificerade kvitton:

 • Vi är inte ansvariga för utfärdandet av specificerade kvitton och kommer inte att skicka kvitton för bokningar, varken till dig eller din gäst.
 • Se till att kvittot alltid utfärdas i gästens namn (eller i något annat namn beroende på vad du kommer överens om med gästen).
 • För utbetalningar via virtuella betalkort är kortinnehavarens namn alltid "Booking.com (Agent)".
 • När vi debiterar en gäst kan det medföra skattemässiga konsekvenser för dig. Läs mer om lokala skatter i den här artikeln.

Mer information om specificerade kvitton hittar du i den här artikeln.

1.7. Vad händer om jag bestämmer mig för att återbetala en gäst?

Om du bestämmer dig för att återbetala en gäst och vi inte redan har betalat dig för bokningen kommer ingen utbetalning från oss att ske. Istället för att betala dig återbetalar vi gästen åt dig.

Om vi redan har betalat dig för bokningen via banköverföring drar vi av det belopp som vi återbetalar gästen från nästa banköverföring. Om du inte har några kommande utbetalningar måste du betala oss det belopp som vi har återbetalat till gästen. Vi kommer att meddela dig om detta via en kreditnota.

Om vi redan har betalat dig för en bokning med ett virtuellt betalkort, och du redan har debiterat kortet, måste du göra en återbetalning till kortet i fråga. Du kan läsa mer om att återbetala virtuella betalkort i den här artikeln. Om du inte har debiterat det virtuella kortet behöver du inte göra någonting.


AVSNITT 2: Få betalt via virtuella betalkort

2.1. Vad är ett virtuellt betalkort och hur fungerar det?

Ett virtuellt betalkort är ett tillfälligt, digitalt MasterCard-kort som är länkat till ett befintligt betalkort. De fungerar som vanliga betalkort och med dem kan gäster göra säkra onlinebetalningar.

Viktigt att veta vid debitering av virtuella betalkort:

 • För varje bokning du får kommer vi att skicka ett nytt virtuellt betalkort.
 • Så länge ett virtuellt betalkort är aktivt kan du debitera det så många gånger du vill tills saldot blir lika med noll.
 • Varje virtuellt betalkort har ett unikt kortnummer, utgångsdatum och en CVC-kod. Dessa uppgifter återanvänds aldrig.
 • Alla virtuella betalkort har ett aktiveringsdatum – det är vanligtvis en dag efter incheckningsdatumet, förutom för behöriga boenden där virtuella betalkort aktiveras när bokningen blir ej återbetalningsbar.

När det virtuella betalkortet är aktiverat kan du se kortuppgifterna på extranätet så många gånger du vill i 18 månader (547 dagar) från utcheckningsdatumet.

Du kan debitera ett virtuellt betalkort i upp till 365 dagar efter utcheckningsdatumet. Om du inte debiterar det under den tiden kommer pengarna att tillfalla oss. Varje vecka kommer vi även att mejla dig uppgifter om huruvida du har några utestående belopp på virtuella betalkort.

2.2. Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

Så här debiterar du ett virtuellt betalkort för en bokning som betalades online:

 1. Logga in på extranätet och klicka på fliken "Bokningar".
 2. Klicka på gästens namn eller bokningsnumret för att se sidan "Bokningsuppgifter".
 3. Klicka på "Se kortuppgifter".
 4. Ange kortuppgifterna i din kortterminal.
 5. Debitera det tillgängliga beloppet.

Se denna instruktionsvideo för mer detaljerad information om hur du debiterar virtuella betalkort.

Om du använder ett administrationssystem eller en channel manager kan du läsa mer om att debitera virtuella betalkort i den här artikeln.

2.3. Varför kan jag inte debitera ett virtuellt betalkort?

Om något går fel när du försöker debitera ett virtuellt betalkort kan du se anledningen på sidan "Bokningsuppgifter" cirka 30 minuter efter debiteringsförsöket.

Här är de vanligaste problemen vid debitering av virtuella betalkort och vad du kan göra åt dem:

 • Om kortet inte är aktivt ännu kan du kontrollera kortets aktiveringsdatum på extranätet.
 • Om kortet saknar täckning kontrollerar du att det belopp du debiterar stämmer överens med det tillgängliga beloppet och försöker igen.
 • Om den CVC-kod som angetts är felaktig kan du dubbelkolla att du använder korrekt kod.
 • Om det angivna utgångsdatumet är felaktigt kan du kontrollera att du har angett rätt utgångsdatum.
 • Om koden för din kortterminal är ogiltig kan du kontakta din betaltjänstleverantör för att få hjälp. Booking.coms virtuella betalkort kan endast debiteras av handlare som är registrerade som officiella boendeleverantörer. Det är möjligt att ändra koden om det behövs.
 • Om kortet är spärrat har du gjort för många försök att debitera samma kort och du bör försöka igen om 24 timmar.

Om du stöter på andra problem vid debitering av virtuella betalkort kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet.

2.4. Hur fungerar virtuella betalkort vid avbokningar, uteblivna ankomster och ändringar?

Om det sker en avbokning, utebliven ankomst eller ändring, och du ska ha betalt för bokningen, skickar vi ett uppdaterat virtuellt betalkort via mejl.

2.5. Hur och när kan jag återbetala ett virtuellt betalkort?

Om du redan har debiterat ett virtuellt betalkort måste du återbetala det i följande två situationer:

 1. Du eller din gäst avbokar eller ändrar en bokning, eller så dyker inte gästen upp, och du går med på att avstå från eventuella avgifter.
 2. En bokning avbokas på grund av force majeure. I dessa fall ska gäster inte behöva betala för kostnader och avgifter för vistelser som de inte kunde genomföra. Vi avstår från provisionen för dessa bokningar.

I båda fallen kommer vi att betala tillbaka pengarna till gästen och du kommer att behöva återbetala samma virtuella betalkort som du debiterade. Mer information om hur du gör detta hittar du i den här artikeln.

2.6. Hur och när kommer jag att få betalt?

När en gäst gör en bokning och betalar online kommer vi att skicka ett virtuellt betalkort till dig, tillsammans med bokningsuppgifterna. Kortet är laddat med det exakta beloppet för den aktuella bokningen, och du debiterar kortet på samma sätt som du debiterar ett vanligt kort. Se bara till att du debiterar kortet efter aktiveringsdatumet. Aktiveringsdatumet är vanligtvis en dag efter incheckningsdatumet, förutom för behöriga boenden där virtuella betalkort aktiveras när bokningen blir ej återbetalningsbar.

2.7. Hur vet jag om jag är behörig för ett tidigare aktiveringsdatum av virtuella betalkort?

Partners med en god betalningshistorik är berättigade till ett tidigare aktiveringsdatum. Kriterier:

 • Du måste betala de månatliga fakturorna i tid innan förfallodatum.
 • Du får inte ha några obetalda eller avskrivna fakturor under de senaste 12 månaderna.
 • Du får inte ha några utestående virtuella betalkort där fristen på 60–90 dagar har löpt ut när gästen ska få en återbetalning.
 • Du ska ha samarbetat med Booking.com i 6 månader samt ha verifierade vistelser och gästrecensioner.

Om du uppfyller alla dessa kriterier kommer du att börja få virtuella betalkort med tidigare aktiveringsdatum från och med sjätte veckan i påföljande kvartal. Vi granskar behörigheten varje kvartal. Om du inte längre uppfyller ovanstående kriterier återgår vi till att utfärda virtuella betalkort med aktiveringsdatum en dag efter incheckning.

2.8. Hur lång tid har jag på mig att debitera ett virtuellt betalkort?

Vanligtvis aktiverar vi virtuella betalkort en dag efter incheckningsdatumet. För partners som uppfyller kriterierna sker aktiveringen när bokningen blir ej återbetalningsbar. När det virtuella betalkortet är aktiverat kan du se kortuppgifterna på extranätet så många gånger du vill i 18 månader (547 dagar) från utcheckningsdatumet.

Du kan debitera ett virtuellt betalkort i upp till 365 dagar efter utcheckningsdatumet. Om du inte debiterar det under den tiden kommer pengarna att tillfalla oss. Varje vecka kommer vi även att mejla dig uppgifter om huruvida du har några utestående belopp på virtuella betalkort.

2.9. Vad ska jag göra om jag blir ombedd att ange ett postnummer när jag debiterar ett virtuellt betalkort?

Om du blir ombedd att ange ett postnummer när du debiterar ett virtuellt betalkort kan du ange gästens postnummer, ditt eget postnummer eller 1017CE (vilket är postnumret för Booking.coms huvudkontor i Amsterdam).

2.10. Vilka avgifter tas ut när jag debiterar ett virtuellt betalkort?

Din betaltjänstleverantör debiterar i allmänhet en avgift på mellan 2 % och 3 % för att facilitera varje transaktion. Det exakta beloppet du blir debiterad kan bero på lokala lagar och eventuella extraavgifter som din bank tar ut. Kontakta din betaltjänstleverantör för mer information.

2.11. Hur påverkas utbetalningar via virtuella betalkort av valutakurser?

Valutakurser påverkar inte utbetalningarna om priserna som du har angett för dina rum är i samma valuta som valutan du använder när du debiterar virtuella betalkort.

Om du får ett virtuellt betalkort i en valuta, men debiterar det i en annan, kommer Mastercard att omvandla beloppet med sin egen växelkurs. Du kan läsa mer om detta på Mastercards webbplats.

2.12. Hur fungerar det med provisionen för bokningar där jag får betalt via virtuella betalkort?

Du betalar provision för dessa bokningar på exakt samma sätt som du brukar. Varje utbetalning du får via virtuella betalkort kommer att vara det totala bruttobeloppet för bokningen. När vi mejlar kortuppgifterna till dig får du information om det belopp som utbetalats till dig. Vi kommer även att fakturera dig för din provision separat precis som vanligt.


AVSNITT 3: Få betalt via banköverföring

Observera: Alla boenden är inte behöriga för att få utbetalningar via banköverföring. För att kontrollera om ditt boende är behörigt och läsa mer om kostnader kan du logga in på extranätet och klicka på "Ekonomi", sedan på "Så här får du betalt" och skrolla till vanliga frågor längst ner.

3.1. När får jag betalt via banköverföring?

När du får din utbetalning via banköverföring beror på ditt utbetalningsschema.

Om du har ställt in månatliga utbetalningar kommer vi att behandla utbetalningarna senast den 15:e i månaden efter att gästen checkat ut.

Om du har ställt in att du vill ha utbetalningar fyra gånger per månad kommer vi att behandla utbetalningarna den 6:e, 9:e, 18:e och 27:e dagen i varje månad. Varje utbetalning kommer att inkludera alla bokningar med utcheckning under perioden sedan din senaste betalning behandlades. Betalningen den 6:e varje månad inkluderar bokningar med utcheckning mellan den 27:e och sista dagen i föregående månad.

Om du har ställt in att du vill ha utbetalningar varje vecka kommer vi behandla utbetalningarna varje torsdag för bokningar med utcheckning under den föregående veckan, som pågår från torsdag till onsdag. Om torsdagen då vi vanligtvis skulle ha behandlat din utbetalning är en helgdag behandlar vi den nästa arbetsdag.

Oavsett vilket utbetalningsschema du har så kan det ta några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto, beroende på din bank.

För att kontrollera eller ändra ditt utbetalningsschema loggar du in på extranätet, klickar på "Ekonomi" och sedan på "Så här får du betalt".

3.2. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt?

Så här laddar du ner dina provisionsfakturor:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Fakturor".
 3. Välj vilket år du vill filtrera på.
 4. Klicka på "Ladda ner pdf"' under numret på fakturan som du vill ladda ner.

För att se de bokningar som har inkluderats i varje faktura klickar du på "Visa översikt" under fakturabeloppet.

Varje månad skickar vi också dokument med information om bokningar som gäster betalade för online samt eventuella återbetalningar. Du kan även ladda ner dessa dokument. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Utbetalningar".
 3. Klicka på pilen bredvid den period du är intresserad av för att se en lista med bokningar.
 4. Klicka på "PDF" eller "CSV" för att ladda ner dokumentet.

3.3. Hur beräknas provisionen för bokningar som betalats ut via banköverföring?

Beroende på vilket land ditt boende ligger i, och vilken betalningslösning du använder dig av, kommer beloppet vi betalar ut antingen vara brutto eller netto.

Om utbetalningen är brutto får du det totala beloppet för dina bokningar. Sedan fakturerar vi dig för provisionen precis som vanligt. Din provisionsfaktura innehåller alla bokningar från den föregående perioden, inklusive de som inte betalades online.

Om utbetalningen är netto kommer du få det totala beloppet för bokningarna minus totalbeloppet för samtliga fakturor. Du behöver inte betala provision separat.

3.4. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter?

Så här ändrar du bankuppgifterna som vi använder för utbetalningar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter".
 3. Klicka på "Fyll i kontouppgifter" eller "Ändra kontouppgifter" under "Ta emot utbetalningar från Booking.com".
 4. Ange dina nya bankuppgifter.
 5. Klicka på "Uppdatera dina kontouppgifter".

Tänk på att det kan ta upp till sex arbetsdagar innan dina bankuppgifter uppdateras i vårt system.

För mer information om hur du uppdaterar dina bankuppgifter kan du ta en titt på vår instruktionsvideo.

3.5. Hur påverkas utbetalningar via banköverföring av valutakurser?

Valutakurser påverkar inte utbetalningarna om priserna som du har angett för dina rum är i samma valuta som valutan vi använder vid banköverföringen.

Om valutan du anger för dina rum inte är densamma som den valuta vi använder vid banköverföringen omvandlar vi beloppet med hjälp av Bloombergs valutakurs från dagen innan vi skickar betalningsöversikten.

Om vi överför utbetalningen i en valuta som inte är densamma som valutan för ditt bankkonto, kommer banken att omvandla beloppet med sin egen växelkurs. Kontakta din bank för att ta reda på vad växelkursen är.

För att ta reda på vilken valuta vi kommer att göra din banköverföring i kan du kontrollera dokumenten som vi skickar varje månad. Du kan även ladda ner dessa dokument.

Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Utbetalningar".
 3. Klicka på pilen bredvid den period du är intresserad av för att se en lista med bokningar.
 4. Klicka på "PDF" eller "CSV" för att ladda ner dokumentet.

3.6. Varför skiljer sig det totala bokningsbeloppet på min faktura från bokningsbeloppet i betalningsöversikten?

Det totala bokningsbeloppet på fakturan inkluderar endast beloppen som vi tar ut provision för, t.ex. rumspriset. Det totala bokningsbeloppet i betalningsöversikten är det totala beloppet som vi har tagit betalt för från gäster å dina vägnar. Det innefattar rumspriser plus extraavgifter, såvida de inte har konfigurerats per person och som "ingår ej" på extranätet. Vi tar inte ut någon provision för avgifterna som inte ingår.

3.7. Varför måste jag skapa ett autogiro när jag använder Booking.coms betalningslösningar?

Om beloppet på din provisionsfaktura är högre än det belopp som vi betalar ut till dig via banköverföring kommer mellanskillnaden att dras från ditt bankkonto. För att vi ska kunna göra detta måste du skapa ett autogiro, såvida autogiro inte är tillgängligt i ditt land.

För att läsa mer om att betala din provisionsfaktura via autogiro kan du ta en titt på den här artikeln.


AVSNITT 4: Betalningar i Nordamerika

4.1. När får jag betalt om mitt boende ligger i Nordamerika?

Vi behandlar din utbetalning en dag efter incheckningsdatumet. Det kan dock ta upp till sju arbetsdagar innan pengarna finns på ditt bankkonto.

4.2 Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt om mitt boende ligger i Nordamerika? Om ditt boende ligger i Nordamerika kan du ladda ner dina provisionsfakturor så här:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Fakturor".
 3. Välj vilket år du vill filtrera på.
 4. Klicka på "Ladda ner pdf"' under numret på fakturan som du vill ladda ner.

För att se de bokningar som har inkluderats i varje faktura klickar du på "Visa översikt" under fakturabeloppet.

Varje månad skickar vi också dokument med information om bokningar som gäster betalade för online samt eventuella återbetalningar. Du kan även ladda ner dessa dokument. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Utbetalningar".
 3. Klicka på pilen bredvid den period du är intresserad av för att se en lista med bokningar.
 4. Klicka på "PDF" eller "CSV" för att ladda ner dokumentet.

4.3. Hur mycket får jag?

Du får det totala beloppet för dina bokningar plus eventuella extraavgifter, såvida inte dessa är uppdelade per person och du har ställt in dem som "ingår ej" på extranätet. Om du även vill att dina gäster ska kunna betala dessa extraavgifter online kan du ordna detta separat.

4.4. Vad ska jag göra om mitt boende ligger i Nordamerika och jag inte har fått någon utbetalning?

Om du ännu inte har fått någon utbetalning kan det bero på att vi fortfarande behöver få dina bankuppgifter innan vi kan aktivera ditt konto.

Så här anger du uppgifterna vi behöver:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter".
 3. Klicka på "Lägg till kontouppgifter" under "Ta emot utbetalningar från Booking.com".
 4. Ange dina bankuppgifter.
 5. Klicka på "Uppdatera dina kontouppgifter".

Efter att du tillhandahållit dessa uppgifter och vi har aktiverat ditt konto kommer vi att göra en utbetalning till dig för alla dina utestående bokningar. Pengarna bör vara på ditt bankkonto inom sju arbetsdagar.

4.5. Hur kan jag ändra mina bankuppgifter? Hur lång tid tar det innan dessa uppdateras i Nordamerika?

Så här ändrar du bankuppgifterna som vi använder vid utbetalningar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter".
 3. Klicka på "Lägg till kontouppgifter" eller "Ändra kontouppgifter" under "Ta emot utbetalningar från Booking.com".
 4. Ange dina nya bankuppgifter.
 5. Klicka på "Uppdatera dina kontouppgifter".

Tänk på att det kan ta upp till sex arbetsdagar innan dina bankuppgifter uppdateras i vårt system.

För mer information om hur du uppdaterar dina bankuppgifter kan du ta en titt på vår instruktionsvideo.

4.6. Hur betalar jag provision i Nordamerika?

Om ditt boende ligger i Nordamerika betalar du provision precis som vanligt. Däremot kan vissa detaljer i sektionen "Ekonomi" se annorlunda ut på extranätet.

Mer information om betalning av fakturor hittar du i den här artikeln.

Se avsnitt 4.2. för att ta reda på hur du kan se dina fakturor och utbetalningsdokument om ditt boende ligger i Nordamerika.


AVSNITT 5: Betalningar i Brasilien

5.1. Hur fungerar Booking.coms betalningslösningar i Brasilien?

Betalningsproceduren i Brasilien är i stort sett densamma som den som beskrivs i Avsnitt 1.

Observera: I vissa fall kan du behöva betala provisionsfakturan separat. Läs mer i avsnitt 5.13 nedan.

5.2. Hur vet jag om en gäst betalat online för bokningar i Brasilien?

Du hittar information om detta i avsnitt 1.2.

5.3. Vem utfärdar specificerade kvitton åt gästerna för bokningar i Brasilien?

Du hittar information om detta i avsnitt 1.6. För mer information om betalning av lokala skatter i Brasilien, se avsnitt 5.15.

5.4. Vem tar betalt för eventuella extraavgifter för bokningar i Brasilien?

Du hittar information om detta i avsnitt 1.4.

5.5. Vad händer om jag återbetalar en gäst för en bokning i Brasilien?

Du hittar information om detta i avsnitt 1.7.

5.6. Hur tar jag ut en skadedeposition i Brasilien?

Du hittar information om detta i avsnitt 1.5.

5.7. Ska jag fortsätta hantera bokningar på samma sätt om jag anmäler mig till Booking.coms betalningstjänst?

Ja, du bör fortsätta hantera bokningar precis som vanligt. Detta inkluderar att meddela oss om avbokningar eller andra bokningsrelaterade frågor (t.ex. uteblivna ankomster) för att säkerställa att vi inte tar ut någon provision för dessa bokningar.

Mer information om hur du gör detta hittar du i den här artikeln.

5.8. När får jag betalt om mitt boende ligger i Brasilien?

Vi behandlar utbetalningarna senast den 15:e i månaden efter att gästen checkat ut. Om dagen då vi vanligtvis skulle ha behandlat din utbetalning är en helgdag behandlar vi den nästa arbetsdag. Det kan ta några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto, beroende på din bank.

5.9. Var hittar jag min provisionsfaktura och betalningsöversikt om mitt boende ligger i Brasilien?

Om ditt boende ligger i Brasilien kan du ladda ner dina provisionsfakturor så här:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Fakturor".
 3. Välj vilket år du vill filtrera på.
 4. Klicka på "Ladda ner pdf"' under numret på fakturan som du vill ladda ner.

För att se de bokningar som har inkluderats i varje faktura klickar du på "Visa översikt" under fakturabeloppet.

Varje månad skickar vi också dokument med information om bokningar som gäster betalade för online samt eventuella återbetalningar. Du kan även ladda ner dessa dokument. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Utbetalningar".
 3. Klicka på pilen bredvid den period du är intresserad av för att se en lista med bokningar.
 4. Klicka på "PDF" eller "CSV" för att ladda ner dokumentet.

5.10. Hur lägger jag till eller ändrar mina bankuppgifter om mitt boende ligger i Brasilien?

Så här ändrar du bankuppgifterna som vi använder för utbetalningar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Bankuppgifter".
 3. Klicka på "Lägg till kontouppgifter" eller "Ändra kontouppgifter" under "Ta emot utbetalningar från Booking.com".
 4. Ange dina nya bankuppgifter.
 5. Klicka på "Uppdatera dina kontouppgifter".

Tänk på följande när du anger dina bankuppgifter:

 • Ange den 4-siffriga filialkoden utan kontrollsiffran.
 • Ange ditt kontonummer med kontrollsiffran men utan bindestreck, och om kontrollsiffran är "X" ersätter du den med noll (0).
 • Ange ditt CPF- eller CNPJ-nummer med en punkt ("."), bindestreck (" -" ) eller snedstreck (" /").

Tänk på att det kan ta upp till sex arbetsdagar innan dina bankuppgifter uppdateras i vårt system.

För mer information om hur du uppdaterar dina bankuppgifter kan du ta en titt på vår instruktionsvideo.

5.11. Mitt boende ligger i Brasilien – varför har jag inte fått min banköverföring ännu?

Om du förväntar dig en banköverföring men ännu inte har fått den kan du se några möjliga orsaker nedan och hur du kan åtgärda dem:

 • Om du inte har lagt till dina bankuppgifter ännu måste du göra detta innan vi kan behandla din utbetalning.
 • Om dina bankuppgifter är felaktiga får du ett meddelande via extranätet med instruktioner om vad du behöver göra.
 • Du kan ha obetalda provisionsbelopp för tidigare bokningar som gästerna inte betalade för online. Du kan se vilka bokningar gäster betalat för online genom att leta efter orden "Betalt online" i kolumnen "Status" för varje bokning på sidan "Bokningar" på extranätet.

5.12. Om banköverföringen avvisas av min bank, när får jag en ny utbetalning?

Om din bank avvisade en banköverföring eftersom dina bankuppgifter var ogiltiga måste du först uppdatera dem i extranätet. När du har gjort detta gör vi en ny banköverföring till dig senast den 15:e under påföljande månad.

5.13. Kommer jag att få en boleto för att betala min provision?

Vi gör vanligtvis en nettoutbetalning till dig varje månad för det totala beloppet för dina bokningar minus det totala beloppet för alla dina fakturor.

Men om det totala beloppet för alla dina fakturor är högre än det totala beloppet för dina bokningar, gör vi en bruttoutbetalning till dig och skickar även en boleto för den obetalda provisionen. Vi informerar dig via ett meddelande på extranätet om att du måste betala detta.

Detta kan hända om du har utestående provision för bokningar där du själv hanterade betalningen, till exempel innan du gick med i Booking.coms betalningstjänst.

5.14. Varför fick jag en boleto för betalning?

Du fick en boleto eftersom beloppet som du ska få från Booking.com var lägre än beloppet som du ska betala till oss i provision. För mer information om detta, se avsnitt 5.13.

5.15. Varför har jag fått en Nota Fiscal?

En Nota Fiscal är ett skattedokument som vi måste skicka när vi tillhandahåller en tjänst. Vi skickar en Nota Fiscal till dig varje månad så länge du har fått bokningar på vår plattform. Du kan också ladda ner dessa dokument. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Ekonomi" och sedan på "Fakturor".
 3. Klicka på det aktuella fakturanumret för att öppna en Nota Fiscal i ett nytt fönster.

Var den här artikeln till hjälp?