Vi presenterar programmet för hållbara boenden

Vårt nya sätt att ge dig erkännande för ditt hållbarhetsarbete och framhäva det för resenärer – för en bättre framtid.

Upptäck mer

Hur och när ska jag återbetala ett virtuellt betalkort?

Uppdaterad för 1 år sen
Spara

Vi erbjuder en guidad 60- till 90-dagarsprocess för återbetalningar av virtuella betalkort, vilket ger dig gott om tid att hantera återbetalningar på ett sätt som passar din verksamhet. Processen är utformad för att ge dig klarhet och transparens, men det viktigaste är att den ger dig tillräckligt lång tid för att uppfylla din återbetalningsskyldighet och undvika en chargeback.

När måste jag återbetala ett virtuellt betalkort?

Om du redan har debiterat ett virtuellt betalkort måste du återbetala det i följande två situationer:

 1. Du har gått med på att avstå från tillämpliga avgifter när en bokning avbokas eller ändras samt vid utebliven ankomst.
 2. En bokning avbokas på grund av force majeure. I dessa fall då vistelserna inte kunde genomföras behöver gästerna inte betala eventuella kostnader och avgifter. Booking.com kommer att avstå från all provision i samband med dessa bokningar.

I båda fallen kommer Booking.com att betala tillbaka pengarna till gästen och du kommer att behöva återbetala samma virtuella betalkort som är kopplat till bokningen.

Hur återbetalar jag ett virtuellt betalkort?

Du återbetalar virtuella betalkort på samma sätt som du återbetalar andra betalkort.

Du kan se uppgifterna för virtuella betalkort på två ställen i extranätet:

 • Under fliken Ekonomi klickar du på Hantera virtuella betalkort för att se en lista över virtuella kort som ska återbetalas. För varje virtuellt betalkort kommer du att se en orsak till återbetalningen, en tidsfrist och beloppet som ska återbetalas. Välj Se kortuppgifter och hantera eventuella återbetalningar med hjälp av din kortterminal.  
 • Under fliken Bokningar klickar du på bokningsnumret. Där kan du se bokningsuppgifterna och hantera återbetalningen med hjälp av din kortterminal.  

Observera: Virtuella betalkort kan återbetalas även om kortets giltighetstid har gått ut. Om utgångsdatumet har passerat kan du uppge nuvarande månad som utgångsdatum istället.

Hanteringen av virtuella betalkort kan variera beroende på kortterminal. Om du har problem med att återbetala det virtuella betalkortet rekommenderar vi dig att kontakta din bank eller finansiella institution.

Vad ska jag göra om jag har problem med att återbetala ett virtuellt betalkort?

Om du har problem med att återbetala ett virtuellt betalkort måste du kontakta din betalningsleverantör för att ta reda på vad det är som är fel och för att lösa problemet.

Observera: Om du inte återbetalar det virtuella betalkortet i tid måste vi initiera en chargebackprocess för att få in beloppet som saknas.

Här är några vanliga problem som kan uppstå vid återbetalningar till virtuella betalkort:  

 1. Din kortterminal är blockerad

  Blockeringen beror oftast på något av följande:

  • Du debiterade det virtuella betalkortet på ett datum som passerat och informationen om transaktionen är inte längre tillgänglig via kortterminalen
  • Du har nått saldogränsen för att återbetala det virtuella betalkortet
  • Din leverantör tillåter inte återbetalningar via virtuella betalkort
 2. Du får ett okänt felmeddelande i kortterminalen

  Om du har problem med att återbetala det virtuella betalkortet och din betalningsleverantör inte kan hjälpa dig kan du prova att återbetala kortet lite senare eller dagen efter.

 3. Täckning saknas på ditt konto

  Det finns en tidsfrist för att återbetala det virtuella betalkortet. Se till att du har täckning på ditt konto så att du kan återbetala det virtuella betalkortet innan detta datum för att undvika en chargeback. 

Vad händer om jag inte går med på att återbetala det virtuella betalkortet?

Du måste återbetala det virtuella betalkortet om bokningen avbokades eller ändrades och Booking.com har återbetalat gästen. För att undvika en chargeback måste du därför återbetala beloppet för det virtuella betalkortet till Booking.com. Om du inte godkänner avbokningen eller ändringen kan du ta kontakt med ditt lokala supportteam.

Vad ska jag göra om jag har gjort en återbetalning direkt till gästen?

Anledningen till att du blir ombedd att återbetala det virtuella betalkortet är för att Booking.com redan har återbetalat gästen. Du måste ändå återbetala det virtuella betalkortet för att undvika en chargeback. Om du redan har återbetalat gästen själv bör du ta kontakt med gästen för att be om att få tillbaka återbetalningen. Annars kommer gästen att få dubbel återbetalning. 

Vad händer om jag inte återbetalar det virtuella betalkortet?

När du behöver återbetala ett virtuellt betalkort kommer du att få ett antal påminnelser från oss. Du kommer att få påminnelserna under en period på 2–3 månader efter att vi har återbetalat gästen. 

Vi kommer att be dig återbetala virtuella betalkort inom den angivna tidsramen. I annat fall kommer vi att behöva påbörja en chargebackprocess för att få tillbaka beloppet.

Tänk på att om du inte återbetalar virtuella betalkort i tid eller i sin helhet kan vi eventuellt komma att ta bort möjligheten att debitera virtuella betalkort innan incheckningsdatumet.

Vad är en chargeback?

En chargeback är en återbetalning av medel som tidigare debiterats ett betalkort som är auktoriserat av en bank. Banker använder den här processen för att lösa tvister mellan handlare och konsumenter. 

När en bank har godkänt en chargeback kommer banken att återbetala det ursprungliga beloppet till kortinnehavaren – i det här fallet Booking.com. 

Vi kan komma att påbörja en chargebackprocess med banken om vi redan har återbetalat en gäst å dina vägnar och du inte har återbetalat det virtuella betalkortet som är kopplat till den bokningen. Vi kommer att skicka två påminnelser via mejl innan vi påbörjar en chargebackprocess. 

Hur ser tidslinjen ut för en chargeback?

När Booking.com har återbetalat en gäst kommer du att få ett mejl med instruktioner om hur du återbetalar det virtuella betalkortet som är kopplat till gästens bokning. Under 2–3 månader kommer du att få ytterligare påminnelser.

Det här händer när en gäst får en återbetalning: 

 • Dagen då gästen får återbetalningen: Samma dag som gästen får sin återbetalning kommer du att få ett mejl med bekräftelse om detta. Vi förväntar oss att du återbetalar det virtuella betalkortet som är kopplat till gästens bokning.
 • Första påminnelsen: Om du inte har återbetalat det virtuella betalkortet (eller de virtuella betalkorten) senast den 3:e efterföljande månad kommer vi att skicka en påminnelse med all information du behöver för att genomföra återbetalningen. 
 • Andra påminnelsen: Den 15:e efterföljande månad kommer vi att skicka en sista översikt över utestående återbetalningar där vi ber dig genomföra dem så snart som möjligt för att undvika en chargeback. 
 • Chargebackprocessen påbörjas: Den 30 samma månad kommer vi att skicka uppgifterna om de utestående återbetalningarna till vår betalkortsutgivare och påbörja chargebackprocessen.

Genom att ge dig denna transparenta och tydliga guide om 60- till 90-dagarsprocessen kommer du att ha gott om tid att hantera återbetalningar på ett sätt som passar din verksamhet. 

Tillkommer det några extraavgifter i samband med en chargeback?

När en gäst som har betalat online får pengarna tillbaka måste du återbetala det aktuella virtuella betalkortet inom en begränsad tid. Om detta inte sker i tid kommer Booking.com att påbörja en chargebackprocess för att få tillbaka beloppet, eftersom vi redan har återbetalat gästen å dina vägnar.

För att täcka administrationskostnader i samband med en chargeback tar betaltjänstleverantörer vanligtvis ut en avgift. Avgiften varierar beroende på dina betalinställningar. För att undvika dessa avgifter rekommenderar vi att du återbetalar virtuella betalkort inom den angivna tidsramen. Vi kommer att skicka mejl där vi påminner dig om när tidsfristen för återbetalningen går ut. 

Vill du har mer information om virtuella betalkort och onlinebetalningar?

Läs mer om hur onlinebetalningar fungerar, se våra vanliga frågor om betalningar eller läs mer om att debitera virtuella betalkort.  

 

Var den här artikeln till hjälp?