VANLIGA FRÅGOR: Booking Holdings Financial Services

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Om

Vad är Booking Holdings Financial Services?

Vi har tagit fram Booking Holdings Financial Services (BHFS) för att kunna behandla betalningar på vår plattform. Om ditt boende ligger i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) refererar BHFS till Booking Holdings Financial Services International Ltd., som regleras av Central Bank of Ireland.

Hur påverkas jag av BHFS?

BHFS kommer att hantera alla dina betalningar på Booking.coms plattform. Om du uppfyller kriterierna kommer du bli ombedd att samtycka till BHFS regler och villkor (BHFS betalningsavtal) och identifiera dig själv genom att skicka in formuläret "Känn din partner".

Vi förväntar oss inte att något i din dagliga verksamhet kommer att förändras när BHFS börjar behandla betalningar åt dig. Vi rekommenderar dock att du läser denna artikel för att få mer information om aktiveringen av BHFS och hur betalningshanteringen fungerar.

Vilka fördelar finns det med att använda BHFS för att behandla betalningar? 

BHFS hjälper oss att förstärka säkerheten, tryggheten och tillförlitligheten när det gäller betalningar relaterade till din användning av Booking.coms plattform. BHFS förbättrar även vår förmåga att förebygga ekonomisk brottslighet, vilket gör att både du och dina gäster kan göra säkra betalningar.

Genom att erbjuda dig reglerade betalningstjänster lägger vi även grunden för framtida förbättringar och utbyggnader av våra betalningstjänster. Det betyder att vi kan göra innovativa förändringar och erbjuda förstklassiga betalningstjänster som tillför mervärde för dig och dina gäster.

Vilka partners kommer att använda BHFS?

BHFS kommer att lansera sina tjänster för betalningshantering i olika faser på våra marknader, till en början med utvalda partners i vissa medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I maj 2022 bjöds en första grupp partners in till att fylla i BHFS "Känn din partner"-formulär. Under de kommande månaderna kommer BHFS gradvis ta sig an rollen som Booking.coms betalningstjänst som vår nya betaltjänstleverantör.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att kontrollera övergångens funktionalitet och effektivitet och därmed säkerställa vår nya betaltjänstleverantörs operativa beredskap.

Vad händer om jag inte går över till BHFS?

Det finns inga kortsiktiga konsekvenser om du väljer att inte gå över till BHFS. Förutom att BHFS hanterar alla dina utbetalningar, så kommer det inte att påverka hur dina betalningar för närvarande behandlas.

Det här kommer dock att ändras i framtiden när vi skalar upp våra betalningstjänster via BHFS. Därför rekommenderar vi starkt att gå över till BHFS när det görs tillgängligt.


Verifiering

Hur och varför måste jag verifiera min identitet för BHFS?

BHFS måste verifiera din identitet så att vi kan bekräfta att du är den du utger dig för att vara. De handlingar som behövs för att verifiera din identitet kan laddas upp via BHFS "Känn din partner"-formulär. Detta är ett tredelat formulär för kontoverifiering med syftet att samla in uppgifter om boendets ägarskap, din identitet och dina bankuppgifter.

Var hittar jag "Känn din partner"-formuläret?

Du får åtkomst till "Känn din partner"-formuläret via en klickbar banner i extranätet. Vi kommer också att skicka en inbjudan till formuläret via mejl.

Hur lång tid tar det att fylla i "Känn din partner"-formuläret?

Om du har alla nödvändiga dokument nära till hands tar det cirka fem till tio minuter att fylla i "Känn din partner"-formuläret. 

Kan jag ändra mina uppgifter efter att jag skickat in formuläret?

Du kan bara skicka in "Känn din partner"-formuläret när du har fyllt i alla fält. Du kan inte se eller ändra dina uppgifter efter att du skickat in det. Om du lämnar "Känn din partner"-formuläret utan att ha gjort klart det så kommer formuläret att stanna i "verifieringsstadiet". Under detta stadie kommer du att se en banner i extranätet med en länk till formuläret så att du kan komma åt och ändra dina uppgifter.

Kan jag skicka in "Känn din partner"-formuläret på nytt?

Du kan inte göra några ändringar efter att formuläret har skickats in. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter för att kunna slutföra "Känn din partner"-processen.

Om jag klickar på "Spara till senare" – hur hittar jag tillbaka till "Känn din partner"-formuläret så att jag kan redigera det?

Du kan alltid komma åt formuläret genom länken du fick via mejl eller genom att klicka på bannern i extranätet. Länken i mejlet och bannern förblir aktiv tills du har fyllt i och skickat in "Känn din partner"-formuläret.

Mitt formulär är ogiltigt. Hur gör jag för att korrigera det?

Eventuella ogiltiga uppgifter eller verifieringsfel kommer att markeras i formuläret.

Måste jag börja om från början igen om jag stänger ner formuläret halvvägs?

Alla uppgifter du fyller i sparas när du klickar på Spara och fortsätt längst ner på varje sida av "Känn din partner"-formuläret. Dessa uppgifter kommer att vara synliga när du öppnar formuläret igen. Om du stänger sidan utan att klicka på Spara och fortsätt kommer dina uppgifter inte att sparas.

Vad händer efter att jag skickat in "Känn din partner"-formuläret?

Efter att du har skickat in "Känn din partner"-formuläret kommer vi att granska och verifiera dina uppgifter. När "Känn din partner"-processen är färdig kommer vi att meddela dig via mejl. I ett senare skede kommer vi även att meddela dig när BHFS börjar behandla dina betalningar. Det kommer att bli ditt aktiveringsdatum för BHFS. Om vi behöver mer information för att kunna slutföra "Känn din partner"-processen kommer vi att tala om för dig vilka ytterligare åtgärder du måste vidta.

Går det att skynda på verifieringsprocessen?

Nej, det går tyvärr inte.

Behöver jag göra något medan mina uppgifter verifieras?

Nej, vi kommer att kontakta dig när verifieringsprocessen är klar eller om vi behöver fler uppgifter.

Kommer mitt boende fortfarande vara öppet på Booking.com medan verifieringen pågår?

Ja, det kommer det.


Personuppgifter

Varför behöver ni mina personuppgifter?

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna verifiera din identitet och för att värna om säkerheten för alla våra partners.

Jag är chef för ett boende och fyller i "Känn din partner"-formuläret å boendeägarens vägnar. Måste jag även ange ägarens uppgifter?

Den part vi har ingått avtal med ansvarar för att fylla i "Känn din partner"-formuläret. De måste bjuda in associerade parter – till exempel alla som äger minst 25 % av boendet – så att även de blir representerade i "Känn din partner"-formuläret. Om du är chef på ett boende kan du uppge yrkesrollen för varje associerad part separat.

Kan jag ändra en annan persons mejladress?

Om du vill ändra en annan persons mejladress – det vill säga en individ som du har lagt till under "Boendets ägare och förvaltare" – så kan du gå tillbaka till "Känn din partner"-formuläret när som helst innan du skickat in det och lägga till en ny adress.

Vad händer med mina uppgifter om jag slutar använda BHFS betalningstjänst?

Vi är skyldiga att lagra uppgifterna för avslutade konton i fem år. Under denna tid kommer dina uppgifter att lagras på ett säkert sätt innan vi raderar dem.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Vi värnar om din och din verksamhets säkerhet. Därför har vi personal och en mängd verktyg och processer på plats för att säkerställa att dina personuppgifter alltid används på ett säkert sätt och i enlighet med tillämpliga sekretessregler. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i BHFS sekretessregler för samarbetspartners.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till anställda som är särskilt utsedda till att hantera, upprätthålla och granska dessa uppgifter. Vi kommer inte att dela eller använda dina personuppgifter på något annat sätt.


Betalning

Hur får jag betalt?

Efter godkännande och aktivering kommer du att få utbetalningar för bokningar till ditt bankkonto, precis som innan. Den största skillnaden är att utbetalningarna kommer från BHFS istället för Booking.com B.V.

Kommer utbetalningsfrekvensen att förbli densamma?

Ja.

Behöver jag betala några fler avgifter efter att jag gått över till BHFS?

Nej, du behöver inte betala några ytterligare avgifter för de betalningstjänster som BHFS tillhandahåller. De eventuella avgifter som du för närvarande betalar enligt överenskommelse till Booking.com B.V. förblir opåverkade.

När kommer BHFS att börja behandla betalningar åt mig?

När du har ingått BHFS betalningsavtal och fyllt i "Känn din partner"-formuläret kommer vi att informera dig om när BHFS är redo för att börja behandla dina betalningar.


Bifogade filer i "Känn din partner"-formuläret

Finns det någon storleksgräns för filen som jag ska ladda upp som bevis på hemvist?

Filen får vara högst 20 MB.

Min id-handling går ut om en månad. Kan jag ladda upp den ändå?

Vi rekommenderar att du laddar upp en id-handling med en giltighetstid på minst sex månader. Om du laddar upp en id-handling som är på väg att gå ut, kommer vi att kontakta dig och be dig ladda upp en annan giltig id-handling efter att utgångsdatumet passerat.

Jag kan inte se filen jag laddade upp och fick inte heller något bekräftelse på uppladdningen. Är det normalt?

Ja, det är normalt. Så snart filen har laddats upp kommer du inte längre att kunna se den i "Känn din partner"-formuläret.

Jag är chef för ett boende men ägarens namn står på alla räkningar. Är det ett problem?

Det är inget problem eftersom vi även ber den part som vi har ett avtal med, samt associerade parter som äger minst 25 % av boendet, att genomgå verifieringen.

Kan jag radera filer och ladda upp nya?

Nya adressdokument – såsom kontoutdrag, elräkningar och kortutdrag – kan skickas in i samband med steget för uppladdning. Du kan ta om id-fotot under granskningssteget genom att klicka på "Ta ett nytt foto". Du kan dock inte ladda upp filer igen efter att formuläret har skickats in.


Tekniska problem

Vad ska jag göra om personen jag la till i "Känn din partner"-formuläret inte fick någon inbjudan via mejl?

Du kan skicka inbjudan på nytt. Ta bort den befintliga mejladressen och lägg till den nya, korrekta mejladressen.

Jag försöker skicka in formuläret, men sidan laddar inte. Vad ska jag göra?

Om du får ett felmeddelande när du försöker skicka in "Känn din partner"-formuläret kan du bara försöka igen. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan skicka in "Känn din partner"-formuläret. Kontakta ditt supportteam om du inte kan öppna eller fylla i formuläret.


BHFS betalningsavtal

Varför blir jag ombedd att ingå BHFS betalningsavtal?

Eftersom BHFS kommer att tillhandahålla tjänster för betalningshantering måste du godkänna reglerna och villkoren för dessa tjänster, som anges i BHFS betalningsavtal. Vi rekommenderar att du läser igenom BHFS betalningsavtal för att förstå vad som kommer att gälla för dig. 

Vilka tjänster kommer BHFS att tillhandahålla i enlighet med BHFS betalningsavtal?

BHFS kommer att behandla betalningar relaterade till din användning av Booking.coms plattform. Det omfattar betalningar som dina gäster gör på vår plattform när de gör en bokning.

Vad händer med de betalningar som görs innan BHFS blir betaltjänstleverantör?

Ditt avtal med Booking.com B.V. kommer att fortsätta gälla under tiden som du går över till BHFS. Dina betalningar kommer att hanteras som vanligt fram till dess att BHFS börjar behandla betalningar åt dig.

Hur skiljer sig BHFS betalningsavtal från mitt avtal med Booking.com B.V.?

BHFS betalningsavtal gäller endast betalningshantering. Det påverkar inte tillhandahållandet av Booking.coms plattform och de andra tjänsterna som erbjuds i enlighet med ditt avtal med Booking.com B.V. Vidare innehåller BHFS betalningsavtal särskild information som krävs i enlighet med de regler som gäller för BHFS – till exempel dina rättigheter enligt dessa regler.

Vilka är ansvarsbestämmelserna enligt BHFS betalningsavtal?

Det finns begränsningar gällande ditt ansvar gentemot BHFS i enlighet med BHFS betalningsavtal. Under en 12-månadersperiod är ditt ansvar begränsat till ett belopp om 100 000 EUR plus den totala provisionen som du har betalat till oss under denna period. Undantag gäller.

BHFS ansvar gentemot dig är också begränsat på liknande sätt, men dess skyldigheter att göra betalningar till dig eller åtgärda problem som kan uppstå under betalningsbehandlingen är inte begränsade.

Om din verksamhet är en större sådan ska du hålla BHFS och Booking.com skadeslösa mot förluster kopplade till vissa anspråk från tredje part. Ansvarsbegränsningen gäller inte för dessa ersättningsbetalningar. Se paragraf 17 i BHFS betalningsavtal för mer information.

Vilka rättigheter har jag enligt BHFS betalningsavtal?

Dina rättigheter varierar beroende på din verksamhets storlek. Du hittar mer information om detta i BHFS betalningsavtal. Rent generellt kan alla partners som använder BHFS förvänta sig följande:

 • BHFS kommer regelbundet att ge dig information om dina betalningar via extranätet.
 • Om BHFS behandlar en betalning felaktigt eller behandlar en oauktoriserad betalning kan du ha rätt till återbetalning om du ber om det inom en viss tidsperiod.
 • Om du skickar in ett klagomål, och vi inte kan lösa det, har du rätt att ta ärendet till en extern och oberoende klagomålsinstans.

Vilka är mina skyldigheter enligt BHFS betalningsavtal?

När du ingår BHFS betalningsavtal kommer du bland annat ha följande skyldigheter:

 • Du måste förse och uppdatera BHFS med den information som behövs för att BHFS ska kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter.
 • Du måste agera inom lagen.
 • Du måste följa alla riktlinjer vi tillhandahåller som gör det möjligt för BHFS att uppfylla sina skyldigheter gentemot tredje parts betalningshanterare, till exempel riktlinjer om regler som fastställts av Visa och MasterCard.

Kan BHFS avsluta eller avbryta BHFS betalningsavtal?

BHFS kan avsluta BHFS betalningsavtal av vilken anledning som helst med minst 2 månaders varsel. För större verksamheter gäller 15 dagars varsel. BHFS har rätt att avsluta avtalet snabbare – eller omedelbart – under vissa omständigheter, till exempel om det finns anledning att tro att du bryter mot lagen eller vid allvarliga eller upprepade överträdelser av BHFS betalningsavtal.

BHFS kan också hålla inne med utbetalningar eller säga upp BHFS betalningsavtal utan förvarning om det finns anledning att tro att det föreligger ett hot mot säkerheten.

Kan BHFS betalningsavtal förändras?

BHFS kan göra ändringar i avtalet av olika anledningar, men måste ge dig minst två månaders varsel. I vissa fall kan BHFS ändra avtalet snabbare om så är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, eller om du har en större verksamhet. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta BHFS betalningsavtal i extranätet när som helst innan ändringen träder i kraft.

Vilka andra rättigheter har BHFS enligt BHFS betalningsavtal?

BHFS har rätt att

 • avvisa eller fördröja ett utbetalningsbelopp när betalningen eller bokningen är olaglig, eller då det finns anledning att tro att det är nödvändigt för att skydda BHFS eller Booking.com mot en ökad risk för att du inte kommer att uppfylla dina ekonomiska förpliktelser – BHFS måste dock betala eventuella försenade betalningar så snart orsaken till förseningen inte längre finns
 • kvitta belopp eller andra skulder du är skyldig ett företag som ingår i koncernen Booking Holdings Group mot belopp eller andra skulder som företaget är skyldigt dig.

Regleras BHFS betalningsavtal av nederländsk lagstiftning?

Nej, det gör det inte. Även om ditt avtal med Booking.com B.V. regleras av nederländsk lagstiftning om du befinner dig inom EES så regleras BHFS betalningsavtal av irländsk lagstiftning och faller inom det irländska domstolsväsendets jurisdiktion.

Om

 • Vi har tagit fram Booking Holdings Financial Services (BHFS) för att kunna behandla betalningar på vår plattform. Om ditt boende ligger i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) refererar BHFS till Booking Holdings Financial Services International Ltd., som regleras av Central Bank of Ireland.

 • BHFS kommer att hantera alla dina betalningar på Booking.coms plattform. Om du uppfyller kriterierna kommer du bli ombedd att samtycka till BHFS regler och villkor (BHFS betalningsavtal) och identifiera dig själv genom att skicka in formuläret "Känn din partner".

  Vi förväntar oss inte att något i din dagliga verksamhet kommer att förändras när BHFS börjar behandla betalningar åt dig. Vi rekommenderar dock att du läser denna artikel för mer information om aktiveringen av BHFS och hur betalningshanteringen fungerar.

 • BHFS hjälper oss att förstärka säkerheten, tryggheten och tillförlitligheten när det gäller betalningar relaterade till din användning av Booking.coms plattform. BHFS förbättrar även vår förmåga att förebygga ekonomisk brottslighet, vilket gör att både du och dina gäster kan göra säkra betalningar.

  Genom att erbjuda dig reglerade betalningstjänster lägger vi även grunden för framtida förbättringar och utbyggnader av våra betalningstjänster. Det betyder att vi kan göra innovativa förändringar och erbjuda förstklassiga betalningstjänster som tillför mervärde för dig och dina gäster.

 • BHFS kommer att lansera sina tjänster för betalningshantering i olika faser på våra marknader, till en början med utvalda partners i vissa medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I maj 2022 bjöds en första grupp partners in till att fylla i BHFS "Känn din partner"-formulär. Under de kommande månaderna kommer BHFS gradvis ta sig an rollen som Booking.coms betalningstjänst som vår nya betaltjänstleverantör.

  Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att kontrollera övergångens funktionalitet och effektivitet och därmed säkerställa vår nya betaltjänstleverantörs operativa beredskap.

 • Det finns inga kortsiktiga konsekvenser om du väljer att inte gå över till BHFS. Förutom att BHFS hanterar alla dina utbetalningar, så kommer det inte att påverka hur dina betalningar för närvarande behandlas.

  Det här kommer dock att ändras i framtiden när vi skalar upp våra betalningstjänster via BHFS. Därför rekommenderar vi starkt att gå över till BHFS när det görs tillgängligt.

Verifiering

 • BHFS måste verifiera din identitet så att vi kan bekräfta att du är den du utger dig för att vara. De handlingar som behövs för att verifiera din identitet kan laddas upp via BHFS "Känn din partner"-formulär. Detta är ett tredelat formulär för kontoverifiering med syftet att samla in uppgifter om boendets ägarskap, din identitet och dina bankuppgifter.

 • Du får åtkomst till "Känn din partner"-formuläret via en klickbar banner i extranätet. Vi kommer också att skicka en inbjudan till formuläret via mejl.

 • Om du har alla nödvändiga dokument nära till hands tar det cirka fem till tio minuter att fylla i "Känn din partner"-formuläret.

 • Du kan bara skicka in "Känn din partner"-formuläret när du har fyllt i alla fält. Du kan inte se eller ändra dina uppgifter efter att du skickat in det. Om du lämnar "Känn din partner"-formuläret utan att ha gjort klart det så kommer formuläret att stanna i "verifieringsstadiet". Under detta stadie kommer du att se en banner i extranätet med en länk till formuläret så att du kan komma åt och ändra dina uppgifter.

 • Du kan inte göra några ändringar efter att formuläret har skickats in. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter för att kunna slutföra "Känn din partner"-processen.

 • Du kan alltid komma åt formuläret genom länken du fick via mejl eller genom att klicka på bannern i extranätet. Länken i mejlet och bannern förblir aktiv tills du har fyllt i och skickat in "Känn din partner"-formuläret.

 • Eventuella ogiltiga uppgifter eller verifieringsfel kommer att markeras i formuläret.

 • Alla uppgifter du fyller i sparas när du klickar på Spara och fortsätt längst ner på varje sida av "Känn din partner"-formuläret. Dessa uppgifter kommer att vara synliga när du öppnar formuläret igen. Om du stänger sidan utan att klicka på Spara och fortsätt kommer dina uppgifter inte att sparas.

 • Efter att du har skickat in "Känn din partner"-formuläret kommer vi att granska och verifiera dina uppgifter. När "Känn din partner"-processen är färdig kommer vi att meddela dig via mejl. I ett senare skede kommer vi även att meddela dig när BHFS börjar behandla dina betalningar. Det kommer att bli ditt aktiveringsdatum för BHFS. Om vi behöver mer information för att kunna slutföra "Känn din partner"-processen kommer vi att tala om för dig vilka ytterligare åtgärder du måste vidta.

 • Nej, det går tyvärr inte.

 • Nej, vi kommer att kontakta dig när verifieringsprocessen är klar eller om vi behöver fler uppgifter.

 • Ja, det kommer det.

Personuppgifter

 • Vi behöver dessa uppgifter för att kunna verifiera din identitet och för att värna om säkerheten för alla våra partners.

 • Den part vi har ingått avtal med ansvarar för att fylla i "Känn din partner"-formuläret. De måste bjuda in associerade parter – till exempel alla som äger minst 25 % av boendet – så att även de blir representerade i "Känn din partner"-formuläret. Om du är chef på ett boende kan du uppge yrkesrollen för varje associerad part separat.

 • Om du vill ändra en annan persons mejladress – det vill säga en individ som du har lagt till under "Boendets ägare och förvaltare" – så kan du gå tillbaka till "Känn din partner"-formuläret när som helst innan du skickat in det och lägga till en ny adress.

 • Vi är skyldiga att lagra uppgifterna för avslutade konton i fem år. Under denna tid kommer dina uppgifter att lagras på ett säkert sätt innan vi raderar dem.

 • Vi värnar om din och din verksamhets säkerhet. Därför har vi personal och en mängd verktyg och processer på plats för att säkerställa att dina personuppgifter alltid används på ett säkert sätt och i enlighet med tillämpliga sekretessregler. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i BHFS sekretessregler för samarbetspartners.

  Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till anställda som är särskilt utsedda till att hantera, upprätthålla och granska dessa uppgifter. Vi kommer inte att dela eller använda dina personuppgifter på något annat sätt.

Betalning

 • Efter godkännande och aktivering kommer du att få utbetalningar för bokningar till ditt bankkonto, precis som innan. Den största skillnaden är att utbetalningarna kommer från BHFS istället för Booking.com B.V.

 • Ja.

 • Nej, du behöver inte betala några ytterligare avgifter för de betalningstjänster som BHFS tillhandahåller. De eventuella avgifter som du för närvarande betalar enligt överenskommelse till Booking.com B.V. förblir opåverkade.

 • När du har ingått BHFS betalningsavtal och fyllt i "Känn din partner"-formuläret kommer vi att informera dig om när BHFS är redo för att börja behandla dina betalningar.

Bifogade filer i "Känn din partner"-formuläret

 • Filen får vara högst 20 MB.

 • Vi rekommenderar att du laddar upp en id-handling med en giltighetstid på minst sex månader. Om du laddar upp en id-handling som är på väg att gå ut, kommer vi att kontakta dig och be dig ladda upp en annan giltig id-handling efter att utgångsdatumet passerat.

 • Ja, det är normalt. Så snart filen har laddats upp kommer du inte längre att kunna se den i "Känn din partner"-formuläret.

 • Det är inget problem eftersom vi även ber den part som vi har ett avtal med, samt associerade parter som äger minst 25 % av boendet, att genomgå verifieringen.

 • Nya adressdokument – såsom kontoutdrag, elräkningar och kortutdrag – kan skickas in i samband med steget för uppladdning. Du kan ta om id-fotot under granskningssteget genom att klicka på "Ta ett nytt foto". Du kan dock inte ladda upp filer igen efter att formuläret har skickats in.

Tekniska problem

 • Du kan skicka inbjudan på nytt. Ta bort den befintliga mejladressen och lägg till den nya, korrekta mejladressen.

 • Om du får ett felmeddelande när du försöker skicka in "Känn din partner"-formuläret kan du bara försöka igen. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan skicka in "Känn din partner"-formuläret. Kontakta ditt supportteam om du inte kan öppna eller fylla i formuläret.

BHFS betalningsavtal

 • Eftersom BHFS kommer att tillhandahålla tjänster för betalningshantering måste du godkänna reglerna och villkoren för dessa tjänster, som anges i BHFS betalningsavtal. Vi rekommenderar att du läser igenom BHFS betalningsavtal för att förstå vad som kommer att gälla för dig. 

 • BHFS kommer att behandla betalningar relaterade till din användning av Booking.coms plattform. Det omfattar betalningar som dina gäster gör på vår plattform när de gör en bokning.

 • Ditt avtal med Booking.com B.V. kommer att fortsätta gälla under tiden som du går över till BHFS. Dina betalningar kommer att hanteras som vanligt fram till dess att BHFS börjar behandla betalningar åt dig.

 • BHFS betalningsavtal gäller endast betalningshantering. Det påverkar inte tillhandahållandet av Booking.coms plattform och de andra tjänsterna som erbjuds i enlighet med ditt avtal med Booking.com B.V. Vidare innehåller BHFS betalningsavtal särskild information som krävs i enlighet med de regler som gäller för BHFS – till exempel dina rättigheter enligt dessa regler.

 • Det finns begränsningar gällande ditt ansvar gentemot BHFS i enlighet med BHFS betalningsavtal. Under en 12-månadersperiod är ditt ansvar begränsat till ett belopp om 100 000 EUR plus den totala provisionen som du har betalat till oss under denna period. Undantag gäller.

  BHFS ansvar gentemot dig är också begränsat på liknande sätt, men dess skyldigheter att göra betalningar till dig eller åtgärda problem som kan uppstå under betalningsbehandlingen är inte begränsade.

  Om din verksamhet är en större sådan ska du hålla BHFS och Booking.com skadeslösa mot förluster kopplade till vissa anspråk från tredje part. Ansvarsbegränsningen gäller inte för dessa ersättningsbetalningar. Se paragraf 17 i BHFS betalningsavtal för mer information.

 • Dina rättigheter varierar beroende på din verksamhets storlek. Du hittar mer information om detta i BHFS betalningsavtal. Rent generellt kan alla partners som använder BHFS förvänta sig följande:

  • BHFS kommer regelbundet att ge dig information om dina betalningar via extranätet.
  • Om BHFS behandlar en betalning felaktigt eller behandlar en oauktoriserad betalning kan du ha rätt till återbetalning om du ber om det inom en viss tidsperiod.
  • Om du skickar in ett klagomål, och vi inte kan lösa det, har du rätt att ta ärendet till en extern och oberoende klagomålsinstans.
 • När du ingår BHFS betalningsavtal kommer du bland annat ha följande skyldigheter:

  • Du måste förse och uppdatera BHFS med den information som behövs för att BHFS ska kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter.
  • Du måste agera inom lagen.
  • Du måste följa alla riktlinjer vi tillhandahåller som gör det möjligt för BHFS att uppfylla sina skyldigheter gentemot tredje parts betalningshanterare, till exempel riktlinjer om regler som fastställts av Visa och MasterCard.
 • BHFS kan avsluta BHFS betalningsavtal av vilken anledning som helst med minst 2 månaders varsel. För större verksamheter gäller 15 dagars varsel. BHFS har rätt att avsluta avtalet snabbare – eller omedelbart – under vissa omständigheter, till exempel om det finns anledning att tro att du bryter mot lagen eller vid allvarliga eller upprepade överträdelser av BHFS betalningsavtal.

  BHFS kan också hålla inne med utbetalningar eller säga upp BHFS betalningsavtal utan förvarning om det finns anledning att tro att det föreligger ett hot mot säkerheten.

 • BHFS kan göra ändringar i avtalet av olika anledningar, men måste ge dig minst två månaders varsel. I vissa fall kan BHFS ändra avtalet snabbare om så är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, eller om du har en större verksamhet. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta BHFS betalningsavtal i extranätet när som helst innan ändringen träder i kraft.

 • BHFS har rätt att

  • avvisa eller fördröja ett utbetalningsbelopp när betalningen eller bokningen är olaglig, eller då det finns anledning att tro att det är nödvändigt för att skydda BHFS eller Booking.com mot en ökad risk för att du inte kommer att uppfylla dina ekonomiska förpliktelser – BHFS måste dock betala eventuella försenade betalningar så snart orsaken till förseningen inte längre finns
  • kvitta belopp eller andra skulder du är skyldig ett företag som ingår i koncernen Booking Holdings Group mot belopp eller andra skulder som företaget är skyldigt dig.
 • Nej, det gör det inte. Även om ditt avtal med Booking.com B.V. regleras av nederländsk lagstiftning om du befinner dig inom EES så regleras BHFS betalningsavtal av irländsk lagstiftning och faller inom det irländska domstolsväsendets jurisdiktion.

Var den här artikeln till hjälp?