Ska jag ge gästen ett specificerat kvitto?

Uppdaterad för 2 år sen | Lästid: 4.5 min
Spara

I korthet: Om lokal lagstiftning kräver det måste Booking.coms partners utfärda ett specificerat kvitto till sina gäster vid utcheckning. Även om typen av kvitto kan variera beroende på lokal lagstiftning är det partnerns ansvar att utfärda kvittot vid behov, eftersom en bokning är ett juridiskt avtal som ingås mellan partner och gäst.

När en gäst bokar ett boende blir bokningen ett juridiskt avtal mellan partnern och gästen. I och med detta kan Booking.com inte utfärda specificerade kvitton för bokningar till varken partners eller deras gäster. Booking.com kan tillhandahålla kvitton som betalningsbevis, men av juridiska skäl är det alltid endast boendepartners som kan utfärda specificerade kvitton till sina gäster.

Observera: I situationer där gästen betalar partnern via banköverföring, och utcheckning sker innan betalningen nått mottagaren, kan partnern generellt sett ändå tillhandahålla ett kvitto mot uppvisande av ett betalningsbevis (dvs. på den pågående banköverföringen). Om detta inte skulle vara tillräckligt för att utfärda specificerade kvitton till gästerna enligt lokal lagstiftning, bör partnern vidta åtgärder för att förbereda och informera sina gäster om att specificerade kvitton tillhandahålls via mejl efter avslutad banköverföring.

Som en följd av detta måste partners utfärda specificerade kvitton till gästerna vid utcheckning. Kvittot kan antingen skrivas ut eller skickas via mejl (eller både och), beroende på den lokala lagstiftningen. Och beroende på gällande bestämmelser kan dessa kvitton vara antingen skattefakturor eller kundkvitton.

Vad gäller för specificerade kvitton som utfärdas för bokningar som gjorts via onlinebetalningar eller Booking.coms betalningstjänst?

Även i de fall då Booking.com faciliterar gästernas betalningar, är det partnern som måste utfärda kvittot till gästerna vid utcheckning. Kvittot kan antingen skrivas ut eller skickas på mejl (eller både och), beroende på vad som krävs enligt lokal lagstiftning. Detta beror på att bokningsavtalet har ingåtts mellan partnern och gästen. 

Viktig information om specificerade kvitton:

  • Booking.com är inte ansvariga för utfärdandet av specificerade kvitton och kommer inte att skicka kvitton för rumsbokningar, varken till dig eller din gäst. 
  • Se till att kvittot alltid utfärdas i gästens namn (eller i något annat namn beroende på vad du kommer överens om med gästen). 
  • Observera: För utbetalningar via virtuella betalkort är kortinnehavarens namn alltid "Booking.com (Agent)". 

Vad ska jag göra om jag inte är momsregistrerad?

Partners måste själva kontrollera om de måste vara momsregistrerade i enlighet med lokal lagstiftning.  Om detta inte är ett krav kan de behöva utfärda kvitton som inte är skattefakturor (eller kundkvitton).

Observera: Tidpunkten när gästen debiteras kan få skattemässiga konsekvenser för partners, så det är viktigt att de vet vad som gäller för moms och lokala skatter.

Vad ska jag göra om jag bara kan utfärda ett specificerat kvitto för bokningsbeloppet minus provisionen?

Oavsett hur partners tar betalt för bokningen (direkt från gästen eller via Booking.com) så ska kvittot till gästen alltid visa det totala bokningsbeloppet. 

Även i de fall då Booking.com drar av provisionen innan överföringen av resterande belopp, måste partnern utfärda ett kvitto för det totala bokningsbeloppet.

Vad ska jag göra om jag bara kan utfärda ett specificerat kvitto under Booking.coms namn eftersom jag får betalningen från Booking.com?

Så som det framgår i de Allmänna leveransvillkoren faciliterar Booking.com endast betalningen å boendepartnerns vägnar. Det är fortfarande partnern som tillhandahåller rummet till gästen. Booking.com är inte (åter)försäljare av rummet. Därför är det partnern som måste utfärda skattefaktura eller kundkvitto där det krävs enligt lag, precis som när gästen betalar direkt till partnern.

Var den här artikeln till hjälp?